Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Hur väljer man företagsform?

När du ska starta företag finns det olika företagsformer att välja mellan. Vilken du väljer beror på hur förutsättningarna ser ut, hur många ni är och vad det är för slags verksamhet som ska bedrivas. Alla som ska starta företag och bedriva verksamhet måste däremot ansöka om F-skatt.

 

Enskild näringsverksamhet

Du som ska starta företag ensam kan starta enskild näringsverksamhet, eller enskild firma som det även kallas för. Att starta en enskild firma kräver inget kapital men det finns heller ingen gräns mellan dig som privatperson och företaget när det kommer till ekonomin. Ditt företag får inget organisationsnummer utan ditt personnummer fungerar som identitetsnummer.

 

Aktiebolag

Är ni fler personer kan aktiebolag vara ett alternativ. Här krävs däremot ett kapital på minst 50 000 kronor. Det som utmärker denna företagsform är att det inte finns något personligt ansvar för företagets förbindelser. En styrelse företräder aktiebolaget och i vissa fall finns även en VD (verkställande direktör)

 

Handelsbolag eller kommanditbolag

Är ni minst två personer som ska starta företag kan handelsbolag vara ett alternativ. Precis som i en enskild firma krävs inget kapital, delägarna är dessutom ansvariga för företagets skulder. På ett handelsbolag kan man ha anställda.

En variant av handelsbolag är kommanditbolag. Minst en person är obegränsat personligt ansvarig för företagets skulder, de övriga är ansvariga med sitt satsade kapital. De sistnämnda kallas för kommanditdelägare och de har normalt ingen rätt att bestämma hur företaget ska drivas.

 

Ekonomisk förening

Syftet med en ekonomisk förening är att den ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. De som är medlemmar ska alltså få ett ekonomiskt utbyte av att delta. Det kan exempelvis handla om en anställning, ett bättre pris eller sänkta kostnader.

 

Ideell förening

Till skillnad från ekonomiska föreningar får en ideell förening inte främja medlemmarnas ekonomiska intresse. Den ska istället ha ett ideellt ändamål eller bedriva ideell verksamhet.