Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Hur klarar du dig när olyckan är framme?

På grund av allt som händer i ett företag och som måste fixas är det lätt att glömma bort en otroligt viktig detalj – försäkring! Du som har enskild firma och arbetar hemifrån kanske tänker att det är onödigt eftersom du redan har en hemförsäkring men där bör du tänka om. En hemförsäkring täcker nämligen inte företagets verksamhet. Avsaknad av försäkring kan därför bli förödande för dig. Självklart går de flesta olyckor att undvika genom att vara försiktig och ha sunt förnuft men det går inte att förutse när en sådan situation dyker upp. Olyckor sker ju oväntat och plötsligt.

Det är många med enskild firma som inte tänker på att hemförsäkringen inte täcker verksamheten. Skulle det spillas kaffe på jobbdatorn går det alltså inte att få ersättning från hemförsäkringen. Det kanske låter osannolikt med försäkringsbolagen får in flera ärende varje dag från företagare som endast har hemförsäkring som skydd. Den lösning som finns tillgänglig är företagsförsäkring.

 

Försäkring för din enskilda firma

Försäkring är något av det viktigaste du behöver i ditt företag. Det är däremot inte nödvändigt att köpa en försäkring med onödigt innehåll och betala mer än du behöver eftersom det går att skräddarsy själv så att du får ett innehåll som passar just ditt företags behov. Det är en fördel att bland annat se över dessa punkter:

Egendom: Det här skyddar alla dina grejer i företaget så som maskiner, inventarier och varor.

Avbrott: Om du skulle behöva göra avbrott i verksamheten på grund av olika anledningar kan din avbrottsförsäkring ge dig ersättning. Skulle det uppstå en vattenskada i din lokal exempelvis så kan du i värsta fall inte fortsätta med verksamheten.

Ansvar: Skador som orsakas av verksamheten täcks av ansvarsförsäkringen. Det kan handla om kostnader för skadestånd eller rättegång.

Rättsskydd: Skulle det uppstå en tvist får du hjälp av rättsskyddet. Allt fler företagare utnyttjar sitt rättsskydd eftersom tvister kan uppstå i alla företag.

Tjänsteresa: Stulen dator, förlust av resgods, olycksfall och sjukvårdskostnader i samband med tjänsteresa kan du få ersättning för.

Kris: Det här skyddet är till för om du (eller dina anställda) skulle behöva behandlingshjälp efter till exempel olyckor, rån eller inbrott.