Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Hur får jobbmobilen användas?

För många är mobiltelefonen den viktigaste utrustningen de har i sitt arbete. För vissa är det till och med omöjligt att utföra sitt arbete utan en mobiltelefon. Men vad händer om jobbmobilen används privat? Många är osäkra på hur reglerna ser ut och vad som faktiskt gäller. Att använda jobbmobilen privat är ju ingen ovanlighet och då är det tvunget att veta hur reglerna ser ut.

 

Var går gränsen?

Det är faktiskt du som arbetsgivare som har ett ansvar att skatta för jobbmobilen om dina anställda använder den privat. Men ibland är gränsen suddig för om den ska beskattas eller inte. För att skattefritt kunna använda jobbmobilen privat ser förutsättningarna ut så här:

  • Att du som arbetsgivare har abonnemang mot fast avgift och att det inte går att skilja det privata användandet från arbetet. Då får jobbmobilen användas privat på arbetsplatsen.
  • Om det är av väsentlig betydelse att personen har tillgång till sin jobbmobil även utanför arbetsplatsen för att kunna utföra sina arbetsuppgifter så kan den användas skattefritt

Ögonblicket som jobbmobilen börjar räknas som en förmån är om det inte är av väsentlig betydelse för att utföra arbetet men den anställde ändå tar med jobbmobilen hem, samt att du som arbetsgivare tillåter privat användning av den. Förmåner är alla former av ersättning för arbete och ska som regel alltid skattas för. Du som arbetsgivare ska lämna kontrolluppgifter och dra skatt för förmånen som ska värderas till marknadsvärdet.

Egenföretagare är en grupp som får använda jobbmobilen privat utan att förmånsbeskattas eftersom det är ett arbetsredskap och de har ofta med sig sitt företag hela tiden. Inköp av telefon och dator brukar även anses avdragsgilla som arbetsredskap för egenföretagare.

 

Kan medföra risker för företaget

Att använda samma mobil både för arbetet och privatlivet kan, tro det eller ej, skapa risker för företaget. Den allra största risken är virus som kan orsaka problem på olika sätt. Ofta finns det omfattande säkerhetslösningar för att skydda teknik från intrång men det finns ändå kryphål som tillåter virus att smyga sig in, dessutom blir de bara mer och mer elakartade. En del använder sin jobbmobil för att hålla koll på sin privata mejl men den har vanligen inte samma skydd som företagsmejlen.

Här är några tips som hjälper dig skydda din jobbmobil utanför arbetsplatsen:

  • Om du får mejl från en avsändare du inte känner till så var extra uppmärksam
  • Klicka inte på länkar som du inte vet vad de innehåller
  • Var noga med vem du lånar ut din jobbmobil till, de är kanske inte lika försiktiga som du är