Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Hudiksvall

Det finns många anledningar till varför företag väljer att anlita professionell hjälp med ekonomin. Att anlita en revisor eller redovisningskonsult minimerar risken för fel i redovisningen och kan även bidra till ökat förtroende för ditt företag. En vanlig fördel är att man sparar tid som kan läggas på att utveckla företaget istället.

Vill du också ta del av alla fördelar med en revisor eller redovisningskonsult behöver du bara fylla i formuläret. Revisor Hudiksvall samarbetar med seriösa revisions- och redovisningsbyråer som svarar dig inom 36 timmar. Dina 3 offerter som du tar emot är utan bindning och utan kostnad. Ta kontakt redan idag för att veta vad våra partners på Revisor Hudiksvall kan hjälpa dig med.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

 • Revision
 • Bokföring
 • Lönehantering

Anlita en revisor för rådgivning eller revision

Rådgivning och revision är två saker som en revisor arbetar med. Revisionen är en granskning av ett företags redovisning och beslutsmässighet. I slutet av revisionen upprättas en revisionsberättelse där det står uttalanden om årsredovisningen och hur företaget styrs. Målet med revisionen är indirekt att medverka till en trovärdig ekonomisk information om företaget och en bedömning kring hur styrelse och VD fullgör sina uppdrag.

Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha revisor. De som är under en viss storlek kan däremot välja att inte ha det. Kraven för de aktiebolag som alltid måste ha revisor är

 • Publika aktiebolag
 • Aktiebolag som enligt särskild lagstiftning är skyldiga att ha revisor, exempelvis aktiebolag som bedriver bank- eller finansieringsrörelse
 • Aktiebolag med en särskild begränsning av vinstutdelningen

Företag som inte når upp till två av de listade kraven nedanför kan välja bort revisor

 • Fler än 3 anställda
 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Väljer du att inte anlita en revisor behöver du fundera på om du behöver hjälp ändå. Du kan exempelvis behöva anlita en redovisningskonsult för bokföringen eller årsredovisningen. Oavsett dina behov så hittar du både revisorer och redovisningskonsulter hos oss på Revisor Hudiksvall.

Anlita en redovisningskonsult för hjälp med redovisningen

Redovisningskonsulter arbetar med redovisnings- och bokföringstjänster till företag. Tjänsterna kan bland annat innebära registrering av fakturor, löner, betalningar och andra verifikationer till att skapa bokslutsunderlag och sammanställa årsredovisningar. Vanligtvis omfattar uppgifterna att hjälpa företagen med momsredovisning, skattedeklaration och löneredovisning. Huvudansvaret för ett företags redovisning ligger alltid hos företaget själv. En del av ansvaret ligger däremot även hos redovisningskonsulten som måste beakta gällande lagstiftning. Redovisningskonsulten erbjuder även ekonomisk rådgivning.

Redovisningskonsulten kan vara auktoriserad och arbetar då enligt ett regelverk som kallas Reko. Det är en standard för god sed vid utförande av redovisningstjänster. Det är ett stöd i redovisningskonsultens arbete som bidrar till ett effektivare arbete och högre kvalitet på tjänsterna, det här är till nytta både för företaget och näringslivet. Alla redovisningskonsulter som är auktoriserade ska tillämpa Reko som fokuserar på hur arbetet ska utföras.

Auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter har lång erfarenhet

Revisorer kan precis som redovisningskonsulter även bli auktoriserade. Det krävs egentligen ingenting för att kalla sig revisor eller redovisningskonsult, men titeln auktoriserad är skyddad enligt svensk lag. Villkoren som beskriver vad som behövs för att bli auktoriserad är olika för revisorer och redovisningskonsulter. För att bli auktoriserad revisor gäller dessa krav

 • Vara bosatt i Sverige och yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet
 • Utbildning inom bland annat redovisning, skatterätt, statistik och associationsrätt på akademisk nivå
 • Minst 5 års erfarenhet av arbete med revision

Utöver kraven måste titeln förnyas vart 5:e år och personen måste vara verksam som revisor. För redovisningskonsulter gäller följande krav

 • Vara bosatt i Sverige och yrkesmässigt utöva redovisningsverksamhet
 • Utbildning på akademisk nivå inom bland annat redovisning, beskattning samt viss juridik
 • Minst 5 års praktisk erfarenhet av arbete som redovisningskonsult

För att redovisningskonsulten och revisorn alltid ska kunna leverera hög kvalitet som auktoriserade så måste titeln förnyas vart 5:e samt 6:e år. De måste även genomgå löpande vidareutbildning.

Kvalitetssäkringen för redovisningskonsulter är avgörande för att säkerställa en god redovisningskvalitet. Syftet med kvalitetskontrollen är att näringslivet och samhället med stort förtroende ska kunna förlita sig på konsulternas arbete samtidigt som kontrollen är ett stöd för medlemmarna i deras eget kvalitetsarbete.

Revisor Hudiksvall hjälper dig hitta en revisor eller redovisningskonsult enkelt och snabbt. Inom 36 timmar kan du ha upp till 3 olika offerter att välja mellan. Tjänsten är helt kostnadsfri och utan förpliktelser. För att du ska få bästa kvalitet levererad samarbetar vi med auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter.

Börja här