Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Garanterar din trygghet

Auktoriserade redovisningskonsulter och auktoriserade revisorer vet vi redan har utbildning och erfarenhet. Men vad händer egentligen sen? Vem är det som ser till att de fortsätter utvecklas? Vem kontrollerar deras kvalitet?

Branschorganisationerna som ser till att lagar följs

Kortfattat kan en branschorganisation beskrivas som en organisation som arbetar för att främja en viss bransch. Inom redovisnings- och revisionsbranschen finns FAR, Srf konsulterna och Revisorsinspektionen.

FAR

FAR är en branschorganisation som vänder sig till lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare. Alla som är medlemmar är auktoriserade eller godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skatterådgivare och lönekonsulter.

Deras arbete omfattar utbildning och kontroll av sina medlemmar. De ser till att deras medlemmar håller en hög kvalitet i sitt arbete med redovisning eller revision genom att utbilda och kontrollera. FAR beskriver själva att deras uppdrag är ”att hjälpa branschen göra nytta för näringsliv och samhälle.

Srf konsulterna

Srf konsulterna är en branschorganisation som bildades redan 1936. Idag är de ledande inom redovisning och lön. Precis som FAR erbjuder de utbildningar och utveckling via auktorisation. Medlemmarna stöttas, utvecklas och informeras i sin yrkesroll för att driva branschen framåt.

Du som företagare får en trygg tillvaro med en auktoriserad redovisningskonsult eller auktoriserad lönekonsult. De genomgår en kvalitetskontroll vart sjätte år som genomförs av Srf konsulterna.

Revisorsinspektionen

Fram tills väldigt nyligen hette Revisorsinspektionen istället Revisorsnämnden. Det är statens myndighet som hanterar frågor inom revision. Deras huvuduppgifter kan delas in i två olika delar: se till att det finns kvalificerade revisorer för näringslivets behov och ha tillsyn över dessa revisorer.

En till två gånger om året arrangerar Revisorsinspektionen en examensdag där revisorer kan få sin revisorsexamen. För att kunna ansöka om att bli auktoriserad revisor måste denne examen ha blivit godkänd. När ansökan har godkänts görs en ny efter 5 år hos Revisorsinspektionen för att garantera revisorns kvalitet.