Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Förmåner eller inte?

Idag är det många företag som erbjuder sina anställda olika förmåner. Friskvård, mobiltelefoner, utbildning och tjänstebil är bara några av de saker du kan erbjuda dina anställda. Däremot är det inte så enkelt som att bara ge den anställde förmånen utan det finns regler för hur det får se ut. Det viktigaste av allt är att skatta på förmånerna och se till att veta vad som gäller för att ge förmåner.

Skattepliktiga förmåner

Som regel är förmåner skattepliktiga eftersom de betraktas som ersättning för utfört arbete. En förmån som är skattepliktig ska värderas till marknadsvärde vilket är det pris man normalt hade betalat för varan där den säljs. En del förmåner värderas istället schablonmässigt. Till exempel ilar, bostad och förmånliga lån.

Förmåner som är skattefria

I vardagligt tal brukar man tala om personalvårdsförmåner. Dessa förmåner är inte skattepliktiga. Alla anställda ska ha samma möjlighet att få personalvårdsförmåner och det ska gå att utnyttja dem på arbetsplatsen. Till skillnad från de förmåner som är skattepliktiga så ses dessa förmåner mer som trivselskapande åtgärder som inte kan ersättas med pengar. Det kan exempelvis vara förfriskningar och motion.

Så fungerar skatten

De förmåner som är skattepliktiga betalas av den anställde. Även om det är den anställde som ska skatta på förmånen är det däremot du som företagare som betalar in förmånsskatten åt den anställde. På den anställdes lönespecifikation registreras förmånen och den anställdes skatt ökar. Underlaget för arbetsgivaravgiften ökar också vilket är företagarens kostnad.

Skulle förmånen ha ett lågt ekonomiskt värde kan den vara skattefri, men om den anställde inte betalar tillräckligt för förmånens värde kommer mellanskillnaden resultera i förmånsbeskattning.

Förslag på förmåner

Förmåner finns i olika former och paket. Här är lite förslag på förmåner man kan erbjuda sina anställda:

 • Bil
 • Cykel
 • Hälso- och sjukvård
 • Kost
 • Resor
 • Utbildning
 • Rabatter och lån
 • Glasögon
 • Personalvård, motion och friskvård
 • Försäkringar
 • Rot- och rutarbete