Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Företagsbil: Leasa eller köpa?

Dags att skaffa företagsbil? Med flera alternativ tillgängliga är det inte alltid självklart vilket alternativ som är bäst för dig och företaget. Du har däremot säkert redan hört talas om tjänstebil, förmånsbil och leasingbil. Som hjälp på traven reder vi ut begreppen och vad det finns för fördelar samt nackdelar med.

 

Första steget: Förmånsbil eller tjänstebil?

Vid första anblick är det lätt att tro att förmånsbil och tjänstebil är samma sak, men i själva verket ligger skillnaden i hur avdragen görs.

Tjänstebil ägs av företaget och används i verksamheten. Det innebär att det är företaget som betalar alla kostnader för bilen men får även göra avdrag för att minska skatterna och hålla nere kostnaderna. Delvis kan den användas för privat bruk men generellt högst 10 tillfällen per år. Den här regeln kan vara svår att hålla reda på däremot. Skulle du använda tjänstebilen privat blir du förmånsbeskattad.

En förmånsbil ägs av dig själv vilket innebär att du kan använda den för privat bruk utan att räkna gångerna, alltså obegränsat. Drar du inte av några bilkostnader i företaget när du använder den i tjänst blir du ersatt med något som kallas för milersättning och tas ut från företaget. Eftersom en förmånsbil är skattepliktig behöver du betala mer i skatt vilket görs som ett tillägg på din lön.

Den första frågan du måste ställa dig själv för att veta om du ska välja en förmånsbil eller tjänstebil är alltså hur ofta du har behov av att köra bilen privat och i tjänsten. Skulle du inte alls behövs bilen mycket i tjänsten är det eventuellt ett smartare alternativ att äga bilen privat och ta ut milersättning för de resor som görs i tjänsten. För den som kör mycket i tjänsten fungerar det däremot bättre med en tjänstebil.

 

Nya regler för 2018?

Regeringen vill göra om systemet med förmånsbilar och beskatta förarna mer. Idag ingår värdet av trängselskatt i förmånsvärdet för alla som kör förmånsbilar men den nya förändringen hade inneburit att förarna ska skattas för värdet av trängselskatten. Även fordonsskatten hade påverkats och regeringen vill införa ett så kallat bonus malus-system. Det här systemet innebär att köpare av nya bilar som släpper ut mycket koldioxid får betala extra hög fordonsskatt de första tre åren. Reglerna för trängselskatt förväntas gälla från den 1 januari 2018 medan de nya fordonsskatterna ska gälla från den 1 juli.

 

Valet mellan att köpa eller leasa

Det första steget att välja mellan tjänstebil eller förmånsbil är avklarat. Nu är det istället dags att gå vidare och avgöra om bilen ska köpas eller om den ska leasas.

Leasing är något som växer i popularitet både bland privatpersoner och företagare. När du leasar en bil på firman har du rätt att göra avdrag på momsen och dessutom är leasinghyran fullt avdragsgill mot din verksamhets resultat. Leasing är även att föredra för att slippa belasta företagets balansräkning eftersom företaget inte står som ägare vilket förbättrar nyckeltalen. Skulle du välja att leasa en bil på företaget är det däremot viktigt att tänka på att restvärdet blir för högt i förhållande till marknadsvärde när leasingtiden går ut. Här är en rad fördelar med att leasa via företaget:

  • Momsen på hyran är avdragsgill till 50 procent
  • Momsen på driftkostnaderna är avdragsgill till 100 procent
  • Företaget slipper ta lån
  • Det blir en jämn månadskostnad för bilen

Här är några fördelar med att köpa bil på företaget:

  • Större flexibilitet, har ni inte råd att ha kvar bilen längre kan ni sälja den
  • Möjlighet att ändra i bilen
  • Du kan själv välja om du vill ha bilen hel- eller halvförsäkrad