Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

En dag på valideringsavdelningen

Kvalitet, engagemang och kundfokus. Det här är bara några av de nyckelord som genomsyrar arbetet på valideringsavdelningen på EkonomiJuridik. Förfrågningar dyker upp i mailen, kunder ringer in med frågor och matchningar görs med partners. Idag pratar vi med Mattias och gör en djupdykning i vad det innebär att skicka in en förfrågan hos EkonomiJuridik.
 

Detta innebär validering och så går det till

Validering kan kortfattat beskrivas som en kontroll för att ta reda på så mycket information som möjligt och undersöka vad kunden har för kriterier.

– Validering är en kvalitetskontroll som utförs med alla som skickar in en förfrågan till EkonomiJuridik. Den är viktig för att kunden verkligen ska kunna matchas med rätt partner och maximera chansen till ett långt samarbete mellan dem, förklarar Mattias.

En vanlig arbetsdag kan delas in i förmiddag och eftermiddag. Klockan 08.00 börjar dagen med att titta igenom mail och svara på dessa.

– Det kan exempelvis vara kunder som har frågor om tjänsten eller så är det nya förfrågningar som kommit in. Förfrågningarna tittas igenom och kontrolleras. Vad är det de söker efter och var finns de? Utifrån dessa kriterier struktureras resten av dagen upp.

Förmiddagen spenderar Mattias och resten av valideringsavdelningen med att ringa upp de som har skickat in förfrågningar och genomföra kvalitetskontroller. På eftermiddagen dubbelkollas alla förfrågningar så att alla verkligen får hjälp. En del av arbetet går också åt att ta kontakt med kunder som inte har svarat på tidigare samtal eller mail.

Vad skiljer vår validering mot konkurrenternas?

-Vi lyssnar väldigt mycket på kunden och ställer relevanta frågor till dem för att visa att vi är här för att hjälpa dem.

 

Kundens situation bestämmer kvalitetskontrollens riktning

Vilka frågor som ställs under kvalitetskontrollen beror helt på hur kundens situation ser ut.

– Först vill vi veta mer allmänt om bolaget sen går vi djupare in på hur deras situation. De kanske har en revisor nu som de inte är nöjda med, då undersöker vi varför de inte är det. Är det exempelvis priset så går vi in på prisfrågan.

Mattias har även varit med om kunder som upplevt att deras revisor inte är tillräckligt engagerad. Då är det viktigt att utreda vad kunden tycker är viktigt i samarbetet, exempelvis om närhet är en faktor eller om det beror på andra saker.

Hur ser företagen ut som använder tjänsten?

– Det går inte riktigt att säga men en del är små och mellanstora företag. Sen tar även större företag kontakt med oss som omsätter mer än 50 miljoner kronor. Väldigt ofta är det ägarledda bolag men branscherna skiljer sig mycket åt.

 

Digitala lösningar för att hitta hjälp

Idag är det mer vanligt att folk söker hjälp digitalt och det finns en del som man kan vända sig till i det fallet.

Hur ser förmedlingsbranschen ut?

– De flesta förmedlingsföretag som finns idag fokuserar på flera branscher samtidigt medan vi har nischat oss på just revision och redovisning.

På EkonomiJuridik ligger mycket fokus på att ständigt uppdatera, att synas och att lägga engagemang i det innehåll som publiceras så att kunderna lätt kan hitta tjänsten och få den hjälp de behöver.

 

När en förfrågan skickas in till EkonomiJuridik

För EkonomiJuridik är det viktigt att alla förfrågningar behandlas under tiden som har satts upp. Alla förfrågningar får ett samtal inom 24 timmar och det ska gå så smidigt och snabbt som möjligt. Mattias förklarar att det är viktigt att kunden tar det lika seriöst genom att svara på samtal och hitta tid till att göra det.

Vad kan man förvänta sig när man skickar in en förfrågan till EkonomiJuridik?

– Man kan förvänta sig ett samtal inom 24 timmar från en handläggare. De kommande 48 timmarna kan man förvänta sig ett hårt arbete från vår sida för att möta kundens önskemål. Bollen lämnas helt enkelt över till oss vilket tar bort stressen och huvudvärken från kunden.