Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Ekonomiska föreningar

En ekonomisk förening är en förening som bedriver någon form av ekonomisk verksamhet som medlemmarna drar nytta av. Det kan till exempel vara en bostadsrättsförening. När man väljer att driva en ekonomisk förening finns det en rad olika risker och ansvar man måste tänka på. I en ekonomisk förening är det exempelvis varje medlems ansvar att betala en insats eller avgift till föreningen, detta kan vara i form av en medlemsavgift som betalas per månad eller år. Fördelen med att driva en ekonomisk förening är att medlemmarna aldrig bär något personligt ansvar för de skulder föreningen kan tänkas ha, dock är det värt att komma ihåg att medlemmarna kan förlora den insats de betalt in.

[contact-form-7 id=”68″ title=”Contact revisor”]

Vilka krav ställs på ekonomiska föreningar?

Precis som när du startar och driver andra företagsformer finns det en del krav du måste tänka på när du driver en ekonomisk förening. Först och främst så ska en ekonomisk förening alltid sträva efter att ta hand om dess medlemmars ekonomi. När du driver en ekonomisk förening har du, precis som vid andra företagsformer, bokföringsskyldighet, detta innebär att föreningen måste upprätta en så kallad årsredovisning. Denna skall sedan lämnas vidare till svenska Bolagsverket. Ett annat krav som ställs på ekonomiska föreningar är att de måste ha en styrelse, i denna styrelse måste det finnas minst tre personer då dessa sedan företräder föreningens medlemmar.

Förutom de krav som ställs finns det även en del fördelar med att driva en ekonomisk förening. Är du medlem i en förening kan du till exempel även vara anställd av den. En ekonomisk förening bygger på demokrati och att medlemmarna tar ansvar, det innebär att varje medlem har vars en röst. Det är även bra att komma ihåg att du som driver en ekonomisk förening har möjlighet till något som kallas för brutet räkenskapsår.

Starta en ekonomisk förening

När du vill starta en ekonomisk förening måste du anmäla och registrera den hos svenska Bolagsverket, först då är föreningen bildad. En ekonomisk förening blir då en så kallas juridisk person, detta innebär att föreningen kan ha anställda och skriva egna avtal. När föreningen bildas och registreras hos Bolagsverket kommer den även att få ett organisationsnummer, detta nummer fungerar som ett id och skall alltid stå synligt på föreningen fakturor, informationsbrev och på hemsidan.

[contact-form-7 id=”52″ title=”Mini Form”]

Välkommen till Ekonomijuridik.se när du behöver hjälp med att hitta rätt revisor till din ekonomiska förening!