Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Deklaration

För dig som har egen firma eller driver ett aktiebolag så kan det vara komplicerat att deklarera. Det är lätt att man slarvar med den löpande bokföringen och att deklarationen blir felaktig, något som kan få mycket tråkiga och dyrbara konsekvenser för dig
som företagare – i värsta fall med rättsliga efterföljder. Att deklarera rätt är därför otroligt viktigt, men det finns många fallgropar och vi kan alla göra fel. Lösningen kan vara att anlita extern kompetens som hjälper dig att upprätta och granska din deklaration. Vi på Ekonomijuridik samarbetar med kvalificerade redovisnings – och revisionsbyråer runt om i hela Sverige och kan snabbt erbjuda dig effektiv hjälp med din deklaration.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Hur ska deklarationen redovisas och vilka datum gäller?

Ett företags deklaration kallas även för Skattedeklaration och är den månatliga redovisning (deklaration) av moms och arbetsgivaravgifter som svenska näringsidkare skickar in till Skatteverket. Termen ska inte sammanblandas med inkomstdeklaration som är avsedd för privatpersoner.

Skattedeklaration ska lämnas in den 12e varje månad, under förutsättning att ditt företags årsomsättning understiger 40 miljoner, annars är inlämningsdatumet senast den 26:e var månad. Samma dag som skattedeklarationen lämnas in skall skatt och avgifter som redovisas i deklarationen även vara inbetalde på den skattskyldigas skattekonto. I skattedeklarationen redovisas arbetsgivaravgifter och avdragna skatter för de anställda månaden innan deklarationen lämnas in. För ingående och utgående moms lämnas uppgifterna in med ytterligare en månads fördröjning. Dessa delar av deklarationen har alltså inte samma redovisningsperiod (månad).

Har företaget en låg omsättning i sin verksamhet -vilket är mycket vanligt i enskilda firmor och ekonomiska föreningar – så kan skattedeklarationen i stället lämnas in var tredje månad i stället. Februari, maj, augusti och november är de månader som gäller för inlämning av skattedeklarationen var tredje månad. Handels – och kommanditbolag ska lämna skattedeklaration månatligen, men om de har låg omsättning så kan de ansöka om att få lämna en årlig skattedeklaration i stället.

Börja här


Deklarationer för olika företagsformer

Som vi redan nämnt skiljer sig förfarande en del åt beroende på vilken företagsform du har valt. Nedan följer en kort sammanfattning för de vanligaste företagsformerna:

Enskild firma

Efter varje beskattningsår så ska ett årsbokslut upprättas. Det ligger sedan till grund för din inkomstdeklaration (självdeklaration), så när årsbokslutet är inlämnat till Skatteverket är halva deklarationen gjord. Har du en årlig omsättning på mindre än 3 miljoner kronor, vilket är vanligast i enskilda firmor, så kan du göra ett så kallat förenklat årsbokslut via Skatteverkets e-tjänst ”Förenklat årsbokslut”.

Aktiebolag

Här är det räkenskapsåret som styr när deklarationen ska vara inlämnad. Deklarationstidpunkterna är också avgörande för när kvarskatten ska vara betald samt när slutskattebeskedet kommer. Ett räkenskapsår omfattar vanligtvis ett år. Aktiebolag är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen, vilket innebär att verifikationer ska finnas för alla affärshändelser. Aktiebolag deklarerar resulatet på inkomstdeklaration 2. Är du delägare i ett aktiebolag så redogör du för din andel på inkomstdeklaration 2.

Handelsbolag

Handelsbolag är skyldiga att bokför enligt bokföringslagen. Verifikationer ska finnas på alla affärshändelser under ett räkenskapsår. Handelsbolag deklarerar resultatet på Inkomstdeklaration 4. Är du delägare lämnar du en bilaga till din Inkomstdeklaration.

Börja här

Få kvalificerad hjälp med ditt företags deklaration


Som företagare är det viktigt att snabbt kunna delegera ut uppgifter till kunniga medarbetare eller konsulter. Men all kunskap har man inte inhouse, i synnerhet inte om det är ett litet företag. Det skulle bli för dyrt och tungrott. Inom skattelagstiftningen har det dessutom hänt väldigt mycket de senaste åren och det är både tidskrävande och svårt att vara uppdaterad om allt. Samtidigt är det mycket viktigt att deklarationen blir rätt. Då kan du vända dig till en av våra samarbetspartners experter och anlita denne som ditt deklarationsombud. Du får då mer tid att ägna dig åt det du är bäst på – ditt företags kärnverksamhet. Att utse någon till ditt deklarationsombud är idag en mycket enkel process där du skriftligen ansöker om godkännande av ditt deklarationsombud till Skatteverket via e-tjänsten ”Anmäla behörig person” eller med blankett SKV 4809. Ditt deklarationsombud kan sedan elektroniskt sköta inlämning av deklarationen till Skatteverket. Exempel på deklarationer som ett ombud kan hjälpa dig med och lämna till Skatteverket är:

  • Skattedeklaration
  • Inkomstdeklaration 1,2,3 och 4
  • Preliminär deklaration

Du har stor nytta av professionell deklarationshjälp

Ditt ombud kan även läsa uppgifter från skattekontot, inlämnande skattedeklarationer och skattebesked samt, när det är nödvändigt, komplettera med uppgifter i en deklaration eller begära anstånd med deklarationen. Att utse ett
deklarationsombud kan alltså frigöra dig från en hel del administrativt krångel samtidigt som du tryggt kan förvissa dig om att din deklaration blir rätt. Det är också enkelt att återkalla ett deklarationsombud och du som ansvarig firmatecknare eller VD behöver endast återkalla godkännandet via e-tjänsten ”Anmäla behörig person” alternativt på blankett SKV 4804. Tänk på att det är du som företagare som alltid är ansvarig för att alla deklarationsuppgifter som du lämnar till Skatteverket är kompletta och korrekta – det gäller även om du har ett ombud.

På Ekonomijuridik samarbetar vi nära duktiga redovisnings – och revisionsbyråer och de partners vi har vet vikten av att du som företagare ska ha störst insyn och kontroll över ditt företags bokföring, redovisning och deklaration, även om du har valt att outsourca arbetet till en professionell byrå. Samtidigt ser våra duktiga samarbetspartners till att ditt företags skatte – och inkomstdeklarationer sköts på bästa sätt. Kanske är det dags för ditt företag att utse ett deklarationsombud redan idag?

Få 3 snabba och konkurrenskraftiga offerter inom 24 timmar!

På Ekonomijuridik har vi utvecklat en enkel, men mycket effektiv tjänst för den som är i behov av redovisnings – och revisionstjänster, däribland deklarering. Du fyller i vårt formulär och lämnar en beskrivning på det du önskar hjälp med. Ju mer noggrant du fyller i formuläret desto relevantare hjälp kan vi lämna dig. Kanske önskar du och ditt företag hjälp i hela ledet från bokföring, redovisning till slutlig deklaratio
n? Eller så har ni kanske fastnat på någon enskild punkt i deklarationen som ni behöver hjälp med? Vi förmedlar duktiga redovisningsekonomer som kan jobba inhouse i ditt företag under en längre period eller bara jobba på effektiva timmar. Valet är ditt.

Börja här

Ekonomijuridik är mycket noggranna med valet av samarbetspartners för våra kunders skull. Eftersom våra partners är medvetna om att det finns en stark konkurrenssituation så anstränger de sig alltid för att ge dig förmånliga offerter. Vi samarbetar bara med de bästa byråerna. Tveka inte utan prova vår tjänst helt gratis. Inom 24 timmar mottar du 3 relevanta offerter från företag som är beredda att snabbt, effektivt och prisförmånligt hjälpa dig. Välj i lugn och ro det alternativ som passar dig bäst och se sedan fram emot ett givande och lönsamt samarbete tillsammans med någon av våra professionella partners inom ekonomi eller juridik. Varmt välkommen med din offertförfrågan!