Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Dags för semester, men vad gäller?

Tiden som de flesta har väntat på är äntligen här: sommar, sol, bad och semester. För att du ska få ut det mesta av din ledighet har vi därför sammanställt en del viktiga punkter som du bör känna till innan du slappnar av helt.

Rätt till betald semester

Du som anställd har rätt till ett antal dagar semester vilket står beskrivet i semesterlagen (1977:480). Totalt blir detta 25 semesterdagar varje semesterår. Började din anställning efter 31 augusti under semesteråret så har du däremot bara rätt till 5 semesterdagar.

Om du har rätt till betald semester så bestäms det utifrån regler kring ”intjänande”. Har du varit anställd under ett helt intjänandeår, som är 1 april till 31 mars, har du rätt till 25 dagars betald semester. Har du bara varit anställd under delar av intjänandeåret är det möjligt att du inte har tjänat in rätten till betald semester.

Räkna ut din semesterlön

Att räkna ut antalet betalda semesterdagar är kanske inte det lättaste men vi guidar dig igenom det:

  1. Räkna hur många dagar du varit anställd under intjänandeåret
  2. Dra ifrån frånvarodagar som inte är semesterlönegrundande
  3. Dela antalet anställningsdagar med 365 (vid skottår gäller 366)
  4. Multiplicera med det totala antalet semesterdagar som du har rätt till

För dig som är egenföretagare

Du som är egenföretagare behöver inte endast tänka på alla semesterregler som gäller för dina anställda utan du måste också tänka på dig själv. Hur det fungerar rent praktiskt beror på din företagsform. Driver du ett aktiebolag kan du som anställd ta semester och få semesterlön från bolaget precis som en vanlig anställd. Som ägare till enskild firma kan det kanske vara lite svårare. Där får du ingen semesterlön eftersom du inte är anställd men du kan istället göra ett eget uttag om det finns utrymme för det.