Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Bokslut

Det är ett krav för alla företag att avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Varje räkenskapsår måste detta göras men om det ska vara en årsredovisning eller årsbokslut skiljer sig åt mellan olika företagsformer, det beror även på verksamhetens storlek. En sak som är säkert är att det går att underlätta arbetet genom att förbereda bokslutet i god tid. Vid goda förberedelser borde man kunna få en uppfattning om vilket årsresultat man ska förvänta sig.

Bokslut ska göras varje år

Varje räkenskapsår är alla företag skyldiga att avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Om den ska vara i form av ett årsbokslut eller årsredovisning bestäms av företagsformen men även storleken spelar roll. Det är noga reglerat i årsredovisningslagen (1995:1 554) hur ett årsbokslut och en årsredovisning ska upprättas.

Bokslut innehåller vanligtvis resultaträkning och balansräkning. Vad den mer ska innehålla beror på om det är en årsredovisning eller årsbokslut som görs. Årsredovisningen är mer omfattande.

Det här gäller för enskilda näringsidkare

För enskilda näringsidkare finns det möjlighet att avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut som är antingen: förenklat årsbokslut, ett vanligt årsbokslut eller en årsredovisning. Förenklat årsbokslut får endast tillämpas om företaget har en omsättning på högst 3 miljoner kronor, annars måste ett vanligt årsbokslut upprättas.

Årsredovisning tillämpas i sällsynta fall om verksamheten räknas som större.

Det här gäller för handelsbolag eller kommanditbolag

Handels- eller kommanditbolag kan avsluta sin redovisning med antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. Reglerna är olika beroende på bolagets storlek och om bolaget har fysiska eller juridiska delägare. Bolag som endast har fysiska personer som delägare ska upprätta ett årsbokslut som bokslut, så länge bolaget inte räknas som större.

Om det finns minst en juridisk person som delägare så ska det alltid upprättas en årsredovisning.

Det här gäller för aktiebolag

Aktiebolag ska alltid upprätta en årsredovisning. Det finns däremot förenklade K2-regler som kan tillämpas om det är ett mindre aktiebolag. Huvudregelverket kallas för K3 som alltid ska följas av större aktiebolag.

En kvalificerad revisor måste även väljas om vissa kriterier uppfylls. Det är mindre bolag som inte har krav på revisor.

Det här gäller för ekonomiska föreningar

Hos ekonomiska föreningar måste det alltid finnas en revisor och det ska alltid upprättas en årsredovisning som bokslut. Precis som med aktiebolag kan K2-reglerna tillämpas om föreningen räknas som mindre. Större föreningar har inte möjlighet att välja utan måste följa huvudregelverket K3 när de upprättar årsredovisningen.

Det här gäller för ideella föreningar

En ideell förening är bara bokföringsskyldig om föreningen har tillgångar som överstiger 1,5 miljoner kronor eller bedriver näringsverksamhet.

I vissa fall kan den löpande bokföringen avslutas med årsredovisning men annars avslutas den med ett årsbokslut. Vilket som gäller beror på hur stor föreningen är, gäller det en större förening så ska bokslut skickas in som årsredovisning.

Bokslut används för att se hur räkenskapsåret gått

Syftet med bokslut är att visa hur företaget gått under året och hur ställningen är vid utgången av året. Det krävs att arbetet har förberetts ordentligt innan för att det ska gå snabbt och enkelt.

Ett vanligt årsbokslut består av:

En balansräkning som visar företagets ställningar med tillgångar, skulder och eget kapital på räkenskapsårets sista dag.

En resultaträkning som visar det gångna räkenskapsårets intäkter, kostnader och resultat.

Tilläggsupplysningar till balans- och resultaträkningen.

Vissa företag kan även välja att göra ett förenklat årsbokslut, det gäller för verksamheter som har en omsättning under 3 miljoner kronor. Till skillnad från ett vanligt årsbokslut så behöver bara ett förenklat årsbokslut innehålla en balansräkning och en resultaträkning. Det finns däremot inget som hindrar en mindre verksamhet från att upprätta ett vanligt årsbokslut.

Årsredovisning gäller för bland annat aktiebolag

En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut och måste bland annat innehålla:

  • Förvaltningsberättelse
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Noter
  • Kassaflödesanalys (gäller för större aktiebolag)

Om bolaget har krav på revisor så ska även en revisionsberättelse skickas in samtidigt som årsredovisningen.

Att upprätta bokslut, oavsett om det gäller årsbokslut eller årsredovisning, kan vara en krävande uppgift, därför väljer många företag att ta hjälp av en redovisningskonsult. De är experter på redovisning och kan hjälpa till med hela eller delar av den. För att enkelt hitta en redovisningskonsult i närheten kan EkonomiJuridik hjälpa till. Genom att fylla i formuläret får du alltid upp till 3 olika offerter, helt kostnadsfritt.