Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Bokföring

Om du som företagare inte har tid, erfarenhet eller kunskapen kring bokföring kan du alltid välja att ta hjälp utifrån. Vi löser ditt problem med bokföringen! Fyll i formuläret så kontaktar vi dig med kostnadsfria lösningar baserat på dina behov och önskemål. Du sparar både tid och pengar, samt får en kvalitativ lösning.

Ekonomijuridik.se erbjuder dig som driver företag möjlighet att ta emot tre kostnadsfria offerter inom 24 timmar när du behöver hjälp med bokföringen.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

 • Revision
 • Bokföring
 • Lönehantering


Viktigt att bokföra rätt

Driver du företag är det viktigt att du bokför på rätt sätt, det är dina bokförda uppgifter som sedan kommer ligga till grund för de rapporter du som företagare ska presentera. Det kan till exempel vara:

 • Resultatrapport – Visar verksamhetens alla intäkter, kostnader och visar ett saldo (vinst eller förlust) för en viss period.
 • Balansrapport – Är vanligen ett arbetsdokument som används internt i organisationen och visar oftast ett balanskonto på
  varje rad och ger gen generell bild av företagets finansiella ställning vid en specifik tidpunkt eller period.
 • Balansräkning – Är en mer specifik och avancerad variant av balansrapporten eftersom den innehåller bokslutsjusteringar och periodiseringar och ger därför en mer rättvisande bild av organisationens finanser.
 • Huvudbok – Är en översikt över organisationens alla händelser och konton under en bestämd period, här ordnas företagets alla affärshändelser systematiskt och en huvudbok visar all bokföring ordnat efter konto.

När du som företagare ska sammanställa alla företagets räkenskaper i en årsredovisning gör du en så kallad redovisning. När räkenskapsåret är slut gör ditt företag ett så kallat bokslut, detta innebär ett avslut för all bokföring gällande den förflutna perioden (minst 12 månader).


När företagare ska bokföra finns det två olika metoder att välja mellan: faktureringsmetoden och kontantmetoden.
Den senare är en förenklad metod som enbart får användas av mindre föreningar och företag. När du som driver förening eller företag bokför ekonomiska händelser får Skatteverket in uppgifter om organisationens utgående och ingående moms. Finns det en skillnad mellan den in- och utgående momsen skall denna betalas in till eller återbetalas av Skatteverket.

Det är viktigt att tänka på vilken typ av företag man driver när man ska bokföra, det finns olika regler för olika företagsformer. BAS-gruppen har tagit fram olika typer av kontoplaner för olika näringsidkare, det finns till exempel olika kontoplaner för så väl enskild firma som aktiebolag och handelsbolag. Tänk på att en ekonomisk händelse alltid måste bokföras på två konton eller fler ut kontoplanen, detta för att man synligt ska kunna se hur pengar kommit ut ur eller in i organisationen samt vad pengarna avser.


Bokföringsplikt

Som företagare har man så kallad bokföringsplikt vilket innebär att samtliga affärshändelser måste bokföras så att de senare kan presenteras i systematisk ordning (även kallad huvudbokföring) och registreringsordning (även kallad grundbokföring). När man bokför är det viktigt att det sker så det är möjligt att kontrollera bokföringsposterna för en god överblick över företaget och verksamhetens resultat, förlopp och ställning.

Vem är bokföringsskyldig i Sverige?

När du som företagare bokför enligt systematiskt ordning är det viktigt att du tänker på att registreringsordningen tydligt framgår för varje enskilt sorteringsbegrepp. Om du använder flera olika verifikationsnummerserier måste även registreringsordningen inom varje enskild serie tydligt framgå.

Börja här


Vad innebär bokföringsskyldigheten för dig?

 • Att du måste arkivera all räkenskapsinformation i ordnat skick inom Sverige i minst 7 år.
 • Att du löpande måste bokföra företagets alla affärshändelser så dessa kan presenteras i grundbok (registreringsordning) och i huvudbok (systematiskt ordning).
 • Att du måste upprätta så väl årsredovisning som årsbokslut.
 • Att du måste se till att det finns verifikationer för alla företagets bokföringsposter.

Du som företagare är skyldig att bokföra varje ekonomisk händelse som påverkar ditt företags ekonomi. Din bokföring skall vanligen grunda sig på en skriftlig handling, detta kallas verifikation och kan till exempel vara en faktura. Bokföringsskyldigheten gäller även om du gör egna uttag eller insättningar i företaget.


Hur ska man bokföra?

Som företagare kan man ha ett bokföringssystem som antingen är helt datorbaserat, manuellt eller en passande kombination mellan dessa två. Väljer du att arbeta med ett helt datorbaserat bokföringssystem kommer systemet sammanställa de bokförda uppgifterna till en presentation. Du kan även dela upp din bokföring i två enkla steg var det ena handlar om presentation i systematisk ordning och det andra presentation i registreringsordning. Det viktigaste är att systemet ska kunna ta fram presentationer som var och en omfattar samtliga poster som är bokförda i ditt företag.

Som företagare kan du, enligt den svenska bokföringslagen, använda dig av ett så kallat delsystem där alla affärshändelser bokförs i en registreringsordning så länge detta delsystem ingår i din samlade systematiska presentation. Delsystemen genererar då bokföring som vanligen kallas för journaler.


Varför måste man bokföra?

Som företagare bör du inte enbart bokföra på grund av bokföringsplikten, bokföringen kan även användas som ett bra sätt att följa din verksamhet. Du kan på så sätt få en bra överblick över din organisation och den verksamhet ni utför och på så sätt enklare styra den mot mål du att upp för företaget.

Det finns även externa parter för vilka du kan behöva visa upp företagets bokföring för, till exempel när du ska redovisa arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms till Skatteverket. Du kan även behöva din bokföring när du ska deklarera uppgifter om inkomster i inkomstdeklarationen eller lämnar kontrolluppgifter för dina anställda. Skulle du behöva en förlängd kredittid hos någon av dina leverantörer är det bra att kunna visa upp hur företaget mår rent ekonomiskt i form av balansräkning eller resultaträkning. Du kan även behöva din bokföring om du behöver låna pengar av banken. En välorganiserad bokföring är med andra ord A och O för ditt företag.

Börja här

Du som företagare bör alltid komma ihåg att det alltid är du själv som är ansvarig för företagets bokföring. Så även om du väljer att ta hjälp av en utomstående part är det viktigt att komma ihåg att du aldrig kan lämna ifrån dig detta ansvar. Därför är det viktigt att du ställer krav på den som ska sköta din bokföring, finns det något som verkar invecklat eller svårt är det viktigt att du ber om hjälp och ber din bokförare förklarar.


Några tips att tänka på inför din bokföring:

 • Organisering– Om du lämnar din bokföring till en extern part är det bra om du använder dig av en pärm med en flik för varje dag där du sätter in ditt underlag. Då blir det lättare för den som ska sköta din bokföring.
 • Planering– När du ska sätta igång med din bokföring är det bra om du i förväg har tänkt ut och planerat ditt upplägg och syfte.
 • Be om hjälp– Kanske känner du någon som driver företag? Fråga runt bland vänner och familj för tips och råd när du ska sätta igång med din bokföring.
 • Verifikationer– Dina fakturor fungerar som verifikationer. Håll noga ordning på dem och tänk på att fakturera ofta eftersom det tar tid från det att ditt företag fakturerar till dess att pengarna finns på kontot.


Hjälp med bokföringen?

Du tar enkelt del av vår tjänst genom att fylla i formuläret och beskriva ditt uppdrag, tänk på att alltid beskriva ditt uppdrag väl och lämna utförlig information då detta sedan ligger till grund för vår matchning mellan ditt uppdrag och våra partners. Genom vår matchning kommer du sedan få ta emot tre konkurrenskraftiga offerter från byråer verksamma i just din stad. Ekonomijuridik.se vet att det många gånger kan vara svårt att få tiden att räcka till, som företagare är det inte alltid man själv har tid att sätta sig ner och själv kontakta och jämföra externa tjänster. Varför inte låta lokala och kvalificerade byråer komma till dig och inte värt om? När du använder vår tjänst kan du alltid vara säker på att du får tre konkurrenskraftiga offerter eftersom att våra partners alltid vet om att det finns ytterligare två byråer som erbjuder just dig sina tjänster inom bokföring.

Börja här

Vi på Ekonomijuridik.se ställer höga krav när det kommer till de byråer vi samarbetar med. Eftersom vi väljer våra partners med omsorg kan du som kund alltid vara säker på att du kommer i kontakt med kvalificerade och erfarna byråer i din stad. Tänk på att vår matchning mellan ditt uppdrag och våra partners i din stad blir bättre desto mer specificerad information du lämnar i vårt formulär. Vi strävar alltid efter kvalitet, så väl gentemot dig som kund som mot våra partners, och vi hoppas att vår matchning kan leda till ett bra och långvarigt samarbete mellan dig och någon av våra lokala partners.

Välkommen till Ekonomijuridik.se när du söker hjälp med bokföring!