Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Bokföring Stockholm

Bokföring måste göras i alla företag. Det är en lagstadgad skyldighet men inte alltid det roligaste att hantera. Driver man företag i Stockholm finns det mängder av redovisningsbyråer som kan hjälpa till med bokföringen eller hela redovisningen. Att hantera sin bokföring i Stockholm är enkelt när det finns hjälp att få. En redovisning som har gjorts ordentligt är användbar för att skapa ett sunt och bra företag eftersom den ligger till grund för analyser och beslut som fattas inom företaget. Därför kan det löna sig att få hjälp av en redovisningsbyrå som vet vilka lagar och regler som gäller samt har erfarenhet av ekonomiskt arbete.

Sammanställa och rapportera affärshändelser

Att hantera sin bokföring i Stockholm är enkelt eftersom det finns hjälp att få, men det är ändå bra att hålla sig uppdaterad kring vad som händer.

I bokföringen ska affärshändelser sammanställas och rapporteras. Affärshändelser är händelser, in- eller utbetalningar, som direkt påverkar företagets resultat och ställning. Dessa ska alltid vara dokumenterade som verifikationer och sparas. Exempel på verifikationer är kvitton, fakturor, skuldebrev och kontoutdrag. Alla bokföringshandlingar måste sparas i sju år och ska finnas i läsbar form antingen som fysiska eller elektroniska dokument.

Bokföringen ska skötas löpande och hur den ska skötas står beskrivet i bokföringslagen (1999:1078). Det vanligaste sättet att hantera bokföringen på är genom dubbel bokföring. Det innebär att en affärshändelse bokförs två gånger på två olika konton, ett för debet och ett för kredit.

Att bokföra kan göras enligt två olika metoder: faktureringsmetoden och kontantmetoden.

Faktureringsmetoden

Faktureringsmetoden ska användas av alla företag som har en omsättning på över 3 miljoner kronor. Metoden innebär att man bokför kundfakturor när de skapas och leverantörsfakturor när de kommer in. När betalningen sedan har genomförts så bokförs den separat.

Kontantmetoden

Kontantmetoden kan väljas av företag som har en omsättning på under 3 miljoner kronor. Den anses vara lite enklare eftersom man inte behöver bokföra kundfordringar och leverantörsskulder. Vid kontantmetoden ska bokföringen av inkomster och utgifter först ske när pengarna faktiskt har överförts. Det innebär färre konteringar på färre konton och ger inte en lika bra överblick över bokföringen som faktureringsmetoden gör.

Företags bokföring i Stockholm kan hanteras av en redovisningskonsult

Det finns många saker som en redovisningskonsult kan hjälpa till med. De arbetar på redovisningsbyråer som erbjuder tjänster inom redovisning där själva grunden är att strukturera och planera ett företags ekonomiska information. När företag anlitar en redovisningsbyrå så uppskattar de möjligheten att få konsultation eftersom det alltid dyker upp frågor och problem på vägen. Då är det tryggt att ha någon att fråga.

När man behöver hjälp med bokföring i Stockholm kan man alltså vända sig till en redovisningsbyrå. Redovisningskonsulterna som arbetar på byrån är specialister inom just bokföring samt andra områden inom redovisning. Det är vanligt att de hjälper företag med momsredovisning, skattedeklaration och löneredovisning. Förutom dessa tjänster erbjuds även hjälp med registrering av fakturor, betalningar och andra verifikationer till att skapa bokslutsunderlag och sammanställa årsredovisningar.

Vem som helst kan egentligen kalla sig för redovisningskonsult och starta en redovisningsbyrå. För att kunna hitta den bästa redovisningskonsulten som kan hjälpa till med bokföring i Stockholm så kan man kontakta auktoriserade redovisningskonsulter. Den här titeln har tagits fram för att hjälpa företagare att enkelt hitta de bästa kvalitetssäkrade konsulterna.

En auktoriserad redovisningskonsult ser till att den höga kvaliteten uppstår under arbetets gång istället för efteråt via revision. Titeln är även en kvalitetsstämpel och de auktoriserade redovisningskonsulterna tar ansvar för att redovisningstjänsterna håller en hög kvalitet. För att hitta en professionell och kompetent redovisningskonsult kan man ta kontakt med EkonomiJuridik. Via tjänsten får företag upp till 3 offerter helt utan kostnad.