Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Ett handelsbolag är ett företag som måste ägas av minst två personer, företagsformen är alltså bra för dig som vill starta ett bolag tillsammans med en partner. Värt att tänka på är att du som ägare är ansvarig för ditt företags skul... Läs mer.

August 30, 2015

Ett aktiebolag är en form av företag som vanligen förkortas AB, skillnaden mellan ett aktiebolag och en enskild firma är att ägarna i ett AB inte är personligt ansvariga för sitt företags skulder. En annan stor skillnad mellan de två företa... Läs mer.

En huvudbok är en del av ditt företags redovisning och presenteras som en lista över företagets affärshändelser, händelserna presenteras sorterade i ordning efter konto. Inom redovisning finns det även ett begrepp som heter grundbok och tills... Läs mer.

August 26, 2015

En balansräkning redovisar ditt företags skulder och tillgångar under en specifik tidsperiod, detta genom att ditt företags balanskonton sammanställs i bokföringen. Balansräkningen redovisas sedan, tillsammans med revisionsberättelsen, result... Läs mer.

August 25, 2015

Balansrapporten är en del av den redovisning som ditt företag skall göra, man skulle kunna säga att balansrapporten är en förenklad variant av balansräkningen. En balansrapport innehåller en rad för varje balanskonto och är där med mer det... Läs mer.

August 6, 2015