Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Är kollektivavtal passande för ditt företag?

Det är väldigt lite som är reglerat av lagen gällande anställningsvillkor eftersom i stort sett det mesta är reglerat i kollektivavtal. Men det är inte tvunget för dig som företagare att ansluta till kollektivavtal eftersom det är helt frivillig för alla företag. Ett centralt mål för fackföreningen är däremot att få så många arbetsgivare som möjligt att ingå kollektivavtal.

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare. I det här avtalet står det definierat en samling regler, exempelvis:

 • Vilka kriterier som ska gälla för lönesättningen (Exempelvis prestation, ansvar och svårighetsgrad)
 • Hur lönesättningsprocessen ska gå till, till exempel att anställda har rätt till lönesamtal
 • Hur mycket du ska betala till dina anställdas pension
 • Hur stor ersättningen de anställda får vid föräldraledighet och sjukdom
 • Hur ersättningen ser ut för övertidsarbete och obekväm arbetstid
 • Hur och när dina anställda har rätt till inflytande och information om beslut
 • Semester
 • Kompetensutveckling

Ett kollektivavtal omfattar alla anställda på arbetsplatsen som är ansluten till det. Det gäller även om de anställda inte är medlemmar i facket. När kollektivavtalet väl har skrivits på har båda parterna underförstått gått med på att inte ta stridsåtgärder mot varandra, i alla fall så länge kollektivavtalets löptid är aktuell.

Att ha ett kollektivavtal är helt frivilligt och du kan välja att inte ha det på företaget alls. Generellt arbetar däremot alla fackförbund i Sverige för att alla företag ska teckna kollektivavtal. Ett kollektivavtal behöver inte heller se likadant ut för alla företag eller branscher. På en läkares arbetsplats kan det ställas andra krav än på en bibliotekaries arbetsplats, exempelvis när det kommer till arbetstider.

Bara för att ett företag inte har kollektivavtal innebär det inte automatiskt att de är oseriösa eller vill ge sina anställda sämre villkor. Främst är kollektivavtal framhandlade med de stora företagens situation som utgångspunkt vilket gör att det inte riktigt blir optimalt för ett mindre.

 

Fördelar med kollektivavtal

 • Genom att ha ett kollektivavtal på arbetsplatsen är alla medvetna om vad som gäller
 • Både fackförbundet och arbetsgivaren har underförstått gått med på att inte ta till stridsåtgärder mot varandra så länge avtalet är giltigt
 • Som företagare får du hjälp med frågor som övertidsersättning, lönehöjning, försäkringsskydd och mycket mer
 • Kollektivavtalet kan fungera som en konkurrensfördel gentemot andra företag

 

Nackdelar med kollektivavtal

 • Det är för lite flexibilitet och det kan vara svårt för små företag att anpassa sig till alla regler
 • Det kan även vara svårt för mindre företag att hänga med i lönehöjningarna
 • Ofta är kollektivavtal krångliga och regeltyngda vilket kan kräva en jurist för att förstå
 • De är ofta utformade för större företag