Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Anställa för första gången

Den största investeringen du kan göra för ditt företag är att anställa. Att bli arbetsgivare är däremot ett stort ansvar och det finns en hel del regler samt lagar du måste sätta dig in i. För att du ska känna dig lite tryggare i situationen har vi sammanställt vad du behöver tänka på.

Rekryteringsprocess för att hitta rätt person

En rekryteringsprocess kostar dig tid men även pengar. Förberedelserna är viktiga för att minimera att något blir fel eller går snett. Dessutom måste du vara insatt i juridiken som styr rekryteringar eftersom det finns regler samt lagar som påverkar dina beslut. Du är fri att anställa vem du vill men det finns regler som påverkar den rätten så du kan inte låta vilka kriterier som helst styra vem som ska anställas.

Framför allt måste du ta hänsyn till vad som står i diskrimineringslagen. Generellt innebär det ett förbud för dig att diskriminera på grund av:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion
  • Sexuell läggning
  • Ålder
  • Funktionsnedsättning

Diskriminering kan vara både direkt och indirekt. Med direkt diskriminering menas att någon har behandlats sämre än någon annan i en jämförbar situation på grund av någon av de anledningar som radats upp ovanför.

Indirekt diskriminering innebär att en person missgynnas genom att arbetsgivaren använder ett kriterium som framstår som neutralt men egentligen missgynnar personer. Du får exempelvis inte ställa krav på en viss längd eftersom det kan missgynna kvinnor eftersom de generellt är kortare än män.

Olika anställningsformer

Det finns olika sorters anställningsformer och vilken du väljer beror helt på hur mycket hjälp du behöver.

Fast anställning innebär att det inte finns någon tidsbegränsning i anställningen. Då jobbar den anställde tills denne slutar, blir uppsagd eller går i pension. Tjänsten kallas även för ”tillsvidareanställning”.

Heltid innebär 40 timmar i veckan vilket motsvarar 100 procent.

Deltid innebär att den anställde arbetar ett antal timmar varje vecka eller månad. Lönen är då uträknad efter hur många procent av en heltidstjänst som den anställde arbetar.

Projektanställd är en anställning som endast varar under en period, exempelvis för ett specifikt projekt. När projektet är färdigt tar även anställningen slut.

Provanställning kan tillämpas innan tjänsten går över till fast anställning. Då har du 6 månader på dig att avgöra om det är rätt person för jobbet.

Visstidsanställning är tidsbegränsad. Exempelvis vikariat, praktik, sommarjobb eller projektarbete. Den anställde får däremot endast vara anställd på det här viset i högst 12 månader inom en period av 3 år.

Bra att veta om att bli arbetsgivare

För att du ska kunna betala ut ersättning för arbete måste du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. I princip måste redan alla aktiebolag ha gjort detta eftersom ägaren som arbetar i bolaget ses som anställd.

När lönen ska betalas ut finns det avgifter som också ska betalas. Arbetsgivaravgiften är en form av skatt som du betalar utöver lönen.

Om en anställd blir sjuk betalar du ut sjuklön, men inte första dagen som är en karensdag. Då ges ingen ersättning. Från dag 2 till 14 ska du betala ut sjuklön till den anställde.