Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Aktiebolag

Ett aktiebolag är en form av företag som vanligen förkortas AB, skillnaden mellan ett aktiebolag och en enskild firma är att ägarna i ett AB inte är personligt ansvariga för sitt företags skulder. En annan stor skillnad mellan de två företagsformerna är att det krävs kapital som insats för att få lov att starta ett aktiebolag.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Starta ett aktiebolag

När du väl har bestämt dig för att starta ditt företag är det alltid bra att se över vilken form av bolag du vill bilda. Ett aktiebolag är fördelaktigt då du personligen inte blir ansvarig ditt företags skulder. Du behöver dock ha ett visst startkapital för att få starta ett AB och detta kapital kan du sedan använda för att köpa tillgångar. Dock måste du komma ihåg att det finns speciella regler som gäller då mer än hälften av aktiekapitalet är förbrukat. Det egna kapitalt, det vill säga företagets tillgångar minus företagets skulder, måste vara lika stort eller större än aktiekapitalet.

När du startar ett AB blir ditt aktiebolag en juridisk person när det är registrerat hos svenska Bolagsverket. Detta innebär att bolaget eller den juridiska personen kan ha anställning, vara ägare och teckna egna avtal. När ditt bolag är registrerat kommer det få ett så kallat organisationsnummer.

Börja här

Vilka krav ställs på aktiebolag?

När du ska starta ett privat aktiebolag behöver du ha ett startkapital, detta kallas även för aktiekapital och skall vara 16599-illustration-of-stacks-of-gold-coins-pv på minst 50 000 kronor eller mer. Reglerna för ett publikt aktiebolag är något annorlunda; aktiekapitalet måste vara minst 500 000 kronor eller mer. Ett aktiebolag bör dessutom alltid företrädas av en verkställande direktör (VD) och en styrelse. Värt att tänka på är även att ett aktiebolag måste använda sig av en godkänd eller en auktoriserad revisor och ett AB måste, varje år, skicka in en årsredovisning till Bolagsverket.

När du valt att bilda ett aktiebolag är ditt företags namn alltid skyddat enligt svensk lag, det ger även dig som privatperson skydd då det finns en klar och tydlig skillnad mellan du som ägare och företaget.

Hjälp med att starta eller driva ett AB?handshake-158683_1280

Vill du starta ett aktiebolag eller behöver hjälp med frågor kring hur du drivet ditt bolag kan du alltid vända dig till en revisor. Det är viktigt att ditt företag följer de regler och riktlinjer som finns gällande den ekonomiska delen, det är därför idag vanligt att företag väljer att låta en revisor sköta delar eller hela redovisningen och de ekonomiska skyldigheterna. Genom Ekonomijuridik.se har du möjlighet att komma i kontakt med en erfaren och yrkeskunnig revisionsbyrå. Beskriv ditt uppdrag och vad du behöver hjälp med och ta sedan emot dina tre kostnadsfria offerter från byråer i din närhet!