Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

4 sätt att avveckla ett aktiebolag

Det kan uppstå besvärliga frågor den dagen du vill avveckla ditt aktiebolag, inte minst för att det finns olika sätt att göra det på. Nackdelar och fördelar finns det med alla metoder men oavsett vad du väljer finns ett antal överväganden som måste göras. Här är de 5 olika alternativen du kan välja mellan: likvidation, försäljning av aktier, fusion och konkurs.

 

Likvidation

Efter skulderna har betalats och eventuellt överskott fördelats mellan aktieägarna kan en likvidation ske vilket innebär att bolaget löses upp. Likvidation kan antingen ske frivilligt eller genom tvång. Sker den frivilligt görs det genom beslut av bolagsstämman. Görs det av tvång är det Bolagsverket eller tingsrätten som beslutar om det.

Vid en likvidation ersätts styrelsen av en eller flera likvidatorer som utses av Bolagsverket eller tingsrätten. Om bolaget har en revisor behåller denne sitt uppdrag under likvidationen. Likvidatorerna har till uppgift att genomföra likvidationen, alltså avvecklingen. När de har lagt fram sin slutredovisning på en bolagsstämma så är bolaget upplöst.

 

Försäljning av aktier

En försäljning är helt och hållet en privat fråga mellan säljare och köpare. Det är viktigt att du har tillgång till aktiebolagets aktiebrev och aktiebok men det är däremot inte obligatoriskt att ge ut aktiebrevet. Bolagsordningen måste även kontrolleras eftersom det kan finnas förbehåll som innebär att aktierna inte kan överlåtas fritt. Försäljning av aktier går generellt till så här:

  1. Ett särskilt köpeavtal undertecknas, i den står pris på aktierna och vilka skyldigheter både köpare och säljare har.
  2. Köparen betalar för aktierna medan säljaren överlämnar aktiebreven med påtecknad överlåtelse och ett särskilt utformat kvitto som kallas avräkningsnota
  3. För att bli antecknad som ägare till aktierna i aktieboken styrker köparen att denne köpt aktierna genom att visa upp de överlåtna aktiebreven
  4. En bolagsstämma hålls om förändringar ska ske (exempelvis när det kommer till styrelsen eller revisor)

Det här gäller efter försäljningen:

  1. De ändrade förmögenhetsförhållandena ska deklareras samt själva försäljningen

Försäljning av aktier kan vara krångligt men det finns hjälp att få av advokater, banker, företagsmäklare och revisorer.

 

Fusion

Den vanligaste och enklaste formen av fusion är fusion av helägt dotterbolag.

När ett eller flera överlåtande aktiebolags samtliga tillgångar och skulder tas över av ett annat aktiebolag kallas det för fusion. Samtidigt som det sker upplöses det överlåtande bolaget.

 

Konkurs

Det här är nog något de allra flesta känner till, företagare eller inte. Ett aktiebolag kan försättas i konkurs när det inte finns möjlighet att betala av skulderna och om betalningsproblemen inte bara är tillfälliga. Det är alltid tingsrätten som fattar beslut om konkurs efter en ansökan från aktiebolaget eller från en borgenär.

Det är vanligt att bolagets skulder är större än tillgångarna vid en konkurs. När det handlar om en sådan situation avslutar tingsrätten konkursen genom att besluta om utdelning eller avskrivning, efter det är bolaget upplöst. Finns det däremot fler tillgångar än skulder ska bolaget istället gå i likvidation i samband med att konkursen avslutas.