Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

 • Revision
 • Bokföring
 • Lönehantering

Kostnadsfri hjälp att hitta
en revisor inom 36 timmar!

Branschledande inom uppdragsförmedling mellan företag och revisorer / redovisningskonsulter!

Inkomna ärenden idag 125
Påbörjade ärenden idag 96
Behandlade ärenden idag 53
357 340 företag har fått hjälp

Hur vår tjänst fungerar

 • Beskrivning

  Skriv en rad eller två om vad det är du vill ha hjälp med.

 • Få 3 erbjudanden

  Upp till 3 revisorer eller redovisningskonsulter kommer att skicka erbjudanden och pris.

 • Välj själv

  Välj det erbjudande som tilltalar dig mest.

Få rätt hjälp kostnadsfritt!

Vi hjälper dig kostnadsfritt att hitta en revisor eller redovisningskonsult som passar just dina behov. Efter många års erfarenhet av att samarbeta med revisorer och redovisningskonsulter har vi ett stort nätverk vilket säkerställer kvalitén. Vi förmedlar kontakter och hjälper allt från småföretagare, enskilda firmor, aktiebolag, handelsbolag till större koncerner. Ekonomijuridik är branschledande med att kostnadsfritt hjälpa dig att hitta en revisor eller redovisningskonsult inom 36 timmar.

Revisorer

Accounting-CalculatorDet som en revisor gör är att verifiera bland annat bokföring och beslutsmässighet i en organisation. Organisationen kan till exempel vara ett aktiebolag (där det kan vara krav på att revisorn är auktoriserad), en statlig myndighet eller en förening.

Titeln revisor är i sig inte skyddad, något som innebär att det egentligen är fritt fram för vem som helst att använda sig av den. Dock kan inte vem som helst kalla sig auktoriserad revisor, då det är en titel som är skyddad i lag. Samma gäller med titeln godkänd revisor. Följande tre typer av revisorer är vanliga att stöta på:

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor, är som tidigare nämnt, en titel skyddad i lag. Det är revisorsnämnden som utfärdar titeln efter en bedömning kring huruvida revisorn uppfyller de krav som ställs för att kallas för auktoriserad.

Kraven för en Auktoriserad revisor är bland arbetslivserfarenhet och utbildning samt erfarenheten inom yrket, det krävs minst 5 år med tidigare arbete inom revision.

Godkänd revisor

Titeln godkänd revisor är också en skyddad sådan. Dock är kraven lägre för att kunna kalla sig för godkänd än vad som gäller för att kalla sig auktoriserad revisor.

Skillnaderna i praktiken (för kunden) mellan en godkänd revisor och en auktoriserad är väldigt små. Dock krävs det i vissa fall, till exempel om det handlar om ett aktiebolag som överstiger en viss omsättning, att det är en auktoriserad revisor som anlitas.

Lekmannarevisor

Vem som helst får kalla sig för revisor. Den som gör det utan formell utbildning eller erfarenhet kallas ofta för lekmannarevisor. Lekmannarevisorer är vanliga att stöta på i bostadsföreningar, där det inte finns något krav på denne ska vara varken godkänd eller auktoriserad.

Sök efter revisor, redovisningskonsult eller hjälp med lönehantering, bokföring mm

Revisor – Redovisningskonsult

En revisors -eller redovisningskonsults jobb går i stora drag ut på att ta hand om en verksamhets ekonomi. Branscherna som de jobbar inom kan därför variera väldigt mycket. Vanliga uppgifter är att ha hålla kolla på företagets transaktioner, göra bokslut och analysera resultaten.

Typiska arbetsuppgifter

Den som arbetar som revisor eller redovisningskonsult har breda kunskaper kring bokföring och ekonomisk redovisning. En stor del av arbetet är att sammanställa redovisningar av pengar som både gått in och ut från företaget.

De håller också koll på företagets ekonomi generellt sett. Andra typiska arbetsuppgifter är att se till att skatter, moms och arbetsgivaravgifter redovisas, betalas in i tid, samt att rätt summa betalas in och att lönehanteringen blir korrekt.

Rollen i företaget kan variera

Hur stor roll en revisor i Lund tex har eller redovisningskonsult har i ett företag varierar. Ofta kan denne vara med i arbetet kring budget genom att bland annat bedöma hur stora eller små utgifterna och inkomsterna bör vara för en viss period.

Det är inte heller ovanligt att de arbetar med att ta fram nya modeller för den ekonomiska redovisningen. Det förekommer också att de tar fram anvisningar på hur redovisningen ska skötas inom företaget.

Skillnad mellan revisor och redovisningskonsult

Redovisningskonsult och revisor är två skilda yrkesgrupper, som dock inte sällan blandas ihop.

Skillnaderna mellan en revisor och en redovisningskonsult ligger främst i möjligheten till rådgivning. En revisors uppgift är att göra en oberoende granskning av ett arbete som redan är utfört, medan en redovisningskonsult har ett helt annat läge att påverka.

I många företag har redovisningskonsult en stark roll som rådgivare till den högsta ledningen.

Viktiga artiklar

Informationsrika artiklar som är värda att läsa igenom

Nya regler kring trängselskatt

Med det nya året dök det även upp nya lagar och regler. I den här artikeln kommer vi berätta mer om hur trängselskatt vid privat körning med förmånsbil ska redovisas.

Digitalisera företagets brevlåda!

Utvecklingen går ständigt framåt och förhoppningsvis i rätt riktning. Det finns redan flera digitala lösningar som underlättar för dig som företagare, till exempel digital brevlåda. Det är långt ifrån alla som fått upp ögonen för möjligheten men det finns fler fördelar än nackdelar.

4 sätt att avsluta en enskild firma

Att driva enskild firma kräver en del administration men det krävs nästan ännu mer för att avsluta företaget. Dessutom finns det flera möjligheter för dig som känner att det är dags att gå vidare.

Detta säger våra kunder om oss

Rickard Nilsson

Fick en advokat som verkligen gjorde ett bra jobb för mig. Kommer fortsätta anlita advokaten jag hittade via Ekonomijuridik.se.

Johan Lundquist

Fick hjälp att hitta rätt inför min momsredovisning, tack för snabb service och bra resultat!

Henrik Gustafsson

Snabbt, effektivt och enkelt – nu kan jag överlåta bokföringen till vår nya revisor!

Agneta Sjöö-Bylund

Skönt att själv slipp leta och jämföra för att hitta rätt, tack för hjälpen! Varma rekommendationer!

Advokat

Det första man kanske tänker på när du hör ordet advokat, är en person som står och försvarar sin klient i rättegångar. Faktum är dock att advokaterna gör en stor del av jobbet utanför rättegångssalen. En advokat kan bland annat bistå både privatpersoner eller företag och organisationer med hjälp och rådgivning i juridiska frågor.

En advokat behövs alltid, någon gång

Eftersom advokater arbetar inom så många olika områden så kommer de flesta människor någon gång i livet att vara i behov av en advokat. Det kan vara allt från stora brottsmål, vidare genom olika ekonomiska tvister eller rättsmål, så klart även vid skilsmässor och bouppteckningar.

Det kan vara så enkelt som upprättande av ett intyg eller ett enkelt avtal, det är mycket säkrare för alla partner att anlita en advokat istället för att som helt novis lekman försöka sig på alla juridiska lagar och regler.

En advokat kan alltså arbeta inom ett flertal olika underområden samtidigt eller så har denne specialiserat sig på ett eller ett fåtal områden. Det blir svårt att vara fullständig uppdaterad inom alla de olika juridiska spörsmålen inom varje del av yrket.

Vanliga arbetsuppgifter

Yrket är mycket varierande då en advokat kan arbeta inom många olika områden. Den vanligaste nischen för advokater idag är affärsjuridik. Vanliga uppgifter för advokater inom affärsjuridik är bland annat att granska och tolka avtal, samt att upprätta nya avtal eller köpekontrakt.

Precis som inom övriga områden har de också en roll som rådgivare i juridiska frågor. Inom affärsjuridiken kan det till exempel handla om att ge råd vid uppstart eller överlåtelse av ett företag. Ofta förhandlar advokaten, både muntligt och skriftligt, med uppdragsgivarens motpart.

Exempel på områden som en advokat kan arbeta inom:

 • Affärsjuridik
 • Fastighetsrätt
 • Arvsrätt
 • Testamente
 • Avtalsrätt
 • Brottmål
 • Arbetsrätt
 • Asylrätt
 • Familjerätt
 • Försäkringsfrågor