Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Testamente

Ett testamente är en handling där du skriftligt beskriver vad som ska hända med dina ägodelar när du inte längre finns i livet.

Testamentet kan både ersätta och komplettera arvsreglerna i lagen. Det är viktigt att upprätta ett testamente så att dina närmast anhöriga är på det klara med vad som sker med din egendom efter din död. Annars är det lätt att tråkiga och långvariga tvister uppstår efter din bortgång. Vi har idag allt mer komplicerade familjeförhållanden där vi gifter oss och skaffar barn, för att sedan skilja oss och kanske gifta om oss och få barn på nytt. Samma sak med våra partners som kanske också har barn från tidigare äktenskap eller samborelationer. Allt det här gör att man måste vara noggrann vid upprättande av sitt testamente och det klokaste är att anlita experthjälp. Vi på Ekonomijuridik kan sätta dig i kontakt med erfarna och duktiga advokater eller jurister som har stor erfarenhet av att skriva testamenten. För dig och dina anhöriga är det en stor trygghet att veta testamentet är juridiskt korrekt och såldes ett giltigt dokument efter din bortgång.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Hur ska ett testamente vara utformat?

Du har rätt att testamentera vad du vill till vem du vill. Det enda undantaget är att dina barn alltid har rätt till sin laglott – vilken motsvarar halva arvslotten. Det är vanligt att föräldrar låter sina barn ärva tillgångar som enskild egendom. Detta bör föras in i testamentet. Enskild egendom betyder att ett barn inte behöver dela med sig av arvet till en eventuell make om det skulle bli skilsmässa i barnets äktenskap. I samband med detta kan det vara lämpligt att ge barnet rätt att i framtiden själv återinföra giftorätt – alltså att maken också kan ärva. Finns inga giltiga arvingar (nära anhöriga) så går egendomen i stället till Allmänna arvsfonden.

Arvsrätt mellan makar

Är du gift och din make/maka avlider innan dig så ärver du allt om det inte föreligger något testamente som anger annat. Har någon av er barn utanför äktenskapet så gäller emellertid speciella regler och barnet har rätt till sin laglott. Det är först när du själv avlider som era gemensamma barn får ut sitt arv. Hela arvsboet går då till barnen. Ni har rätt att testamentera bort hälften av egendomen, men era barn har alltid rätt att kräva hälften av sin arvslott, det vill säga laglotten. Eftersom barnen inte får ut sitt arv innan ni båda har lämnat jordelivet så är det du som förfogar över alla tillgångar. Lagligt sett kan du göra vad du vill med dem.

Sambors arvsrätt

Om din sambo går bort så ärver i första hand sambons eventuella barn. Detta gäller för barn både inom- och utom samboförhållandet. I andra hand så ärver sambons närmaste arvingar (exempelvis syskon eller syskonbarn). Det enda du har rätt till är hälften av den bostad och det bohag som ni har skaffat tillsammans.

Särkullbarn

Har du eller din make/maka barn som inte är gemensamma så kallas de för särkullsbarn. De har också laglig rätt att ärva som gemensamma barn, med skillnaden att de har rätt att få ut sitt arv på en gång. De med andra ord inte vänta tills styvföräldern avlider. Här är det mycket viktigt att upprätta ett testamente eller skaffa en livförsäkring så att du eller din make har råd att bo kvar i huset om någon av er skulle gå bort. Testamentet gör att särkullsbarnens arv minskas med hälften, laglotten som barnet/en alltid har legal rätt till. Finns det tillgångar eller försäkringar som gör att ni kan lösa särkullsbarnens laglott så kan det innebära att du som efterlevande make/maka inte tvingas sälja bostaden. Därför är det viktigt att sambor som vill ärva skydda och ärva varandra skriver ett testamente om hur ni önskar ha det. Kom dock ihåg att barn till avlidne sambon ändå alltid har rätt att kräva sin laglott. Det är mycket viktigt att teckna livförsäkring på varandra om du lever tillsammans med någon som har barn. Annars riskerar du att stå på bar backe när din sambo går bort.

För dina anhörigas skull

Om du vill förenkla för dina anhöriga så kan det vara klokt att upprätta en förteckning över dina värdepapper, försäkringar eller annat viktigt. Skriv även gärna ned dina önskemål kring begravning om du har sådana. Har du upprättat ett testamente så se till att det finns minst en kopia och ange var originalet finns. Ta gärna också ställning till om dina organ ska doneras eller ej. Det avgör du helt fritt. Meddela dina anhöriga hur du vill göra. Som säkerhet kan du bära ett donationskort i plånboken om du önskar att donera dina organ efter din bortgång.

Börja här

Du utformar villkoren, en expert hjälper dig att göra dem tydliga

Som testator är det alltid du som bestämmer villkoren i ditt testamente. Vissa arvsregler går som vi tidigare har nämnt inte att ändra på såsom att barnen alltid har rätt till sin laglott, men i övrigt är du fri att testamentera din egendom precis som du själv vill. Men det är viktigt att det utformas tydligt för att undvika osämja och tvister mellan dina efterlevande. Här kan en advokat eller jurist hjälpa dig att till en ganska ringa kostnad skriva ett giltigt testamente som inte kan ifrågasättas eller bli tvistigt efter din bortgång. Hos oss på Ekonomijuridik mottar du alltid 3 förmånliga offerter inom endast 24 timmar när du fyller i vårt formulär. Du väljer sedan i lugn och ro den offert som passar dig bäst.

Vill du hjälp med en förteckning över din egendom eller upprätta ett juridiskt giltigt testamente? Fyll i vårt formulär så har du inom mycket kort flera konkurrenskraftiga offerter att välja mellan. Varmt välkommen till Ekonomijuridik – våra duktiga samarbetspartners hjälper dig med alla frågor rörande testamente och närliggande!