Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Starta företag – steg för steg

Nu när 2018 är här finns det många anledningar att förnya vissa saker i sitt liv. Till exempel att ta steget och starta företag! För att underlätta i processen har vi sammanställt en generell guide som förklarar, steg för steg, hur det fungerar att starta företag.

 

Steg 1 – Affärsidé och affärsplan

Först och främst behöver du såklart en affärsidé. Den här affärsidén kommer vara grunden som ditt företag kommer vila på och det börjar med en tanke. Alla affärsidéer är inte unika utan kan vara vidareutveckling eller förbättring av en produkt som redan finns. För att lyckas med din affärsidé krävs passion och att du tror på idén. Du kanske alltid har drömt om att starta ett bageri?

Bara för att du har en affärsidé innebär det inte att du kan hoppa direkt till att registrera ditt företag. Du behöver en plan för din affärsidé och mer kunskap kring den. Det kommer bland annat hjälpa dig när du ska sälja din idé till banker, myndigheter, investerare, kunder och leverantörer. En bra affärsplan bör innehålla:

  • En kortfattad beskrivning om din produkt eller tjänst. Vem är kunden och varför ska de köpa av dig?
  • En kort beskrivning av dig och din bakgrund. Varför kommer du lyckas med ditt företag? Vad har du för erfarenhet och nätverk? Skriv lite om alla om ni är flera personer.
  • En mer detaljerad beskrivning av vad som gör just din affärsidé unik och hur den ska utvecklas i framtiden.
  • En beskrivning av marknaden och hur den ser ut.
  • En beskrivning av dina konkurrenter. Vad har de för styrkor och svagheter? Vad kommer du göra bättre än dem?
  • En förklaring kring hur du ska marknadsföra företaget och produkterna/tjänsterna. Hemsida? Återförsäljare? Pris för dina produkter/tjänster?
  • Beskrivning kring vilken företagsform som passar bäst (Läs mer i steg två).
  • Beskrivning kring var du ska driva verksamheten. Behövs lager exempelvis?
  • Ett uppskattat penningflöde, intäkter och kostnader.
  • En beskrivning över hur du ska finansiera verksamheten. Själv eller med hjälp av banken

Med en välarbetad och genomtänkt affärsidé samt affärsplan är du redo för nästa steg.

 

Steg 2 – Val av företagsform och registrering

Företag finns i olika former men innan du väljer och registrerar behöver du bland annat fundera på vilken som passar bäst för dig.

 

Enskild näringsverksamhet

Enskild firma driver du och ansvarar för själv. Det innebär att du är personligt ansvarig för att avtal hålls och skulder betalas. Din privata ekonomi ska hållas skild från företagets. För att starta enskild näringsverksamhet krävs inget startkapital förutom registreringsavgiften. Det krävs ingen revisor heller.

Handelsbolag

Om ni är fler som vill driva företag tillsammans funkar det inte att välja enskild näringsverksamhet. Handelsbolag är däremot ett alternativ om ni är minst två ägare. Den här företagsformen kräver inte heller något startkapital och ni själva bestämmer hur mycket ni vill sätta in i företaget.

Som bolagsmän är ni personligt och solidariskt ansvariga för att handelsbolagets avtal hålls och att skulderna betalas. Om det inte görs kan du bli tvungen att betala för skulderna privat.

Kommanditbolag

Den här företagsformen fungerar som ett handelsbolag, med ett undantag: Det finns minst en bolagsman som ansvarar för bolagets skulder.

Aktiebolag

För att starta aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 50 000 kronor. Det kan bestå av pengar eller av egendom som företaget har nytta av. Du riskerar att förlora det insatta kapitalet om bolaget går i konkurs och du riskerar även att få större ekonomiskt ansvar om du missköter ditt uppdrag som verkställande direktör eller annan roll i företagets styrelse.

Små aktiebolag behöver inte ha revisor men det är krav på det om du uppfyller vissa kriterier.

 

Steg tre – Budget och bokföring

Ekonomin i företaget är det viktigaste du måste hålla reda på. Huvudsakligen finns det två olika budgetar du behöver ha i åtanke:

Likviditetsbudget som talar om för dig om dina pengar räcker till för att betala hyra, lön och övriga utgifter.

Resultatbudget som visar dig företagets långsiktiga överlevnad. Företagets beräknade intäkter, försäljning du räknar med och kostnader du kommer ha sammanställs i den.

Redovisningskonsult eller inte?

Ekonomin i företaget handlar inte bara om siffror utan det handlar lika mycket om lagar och om du inte är insatt i dessa finns det risk för lagbrott. Allt fler väljer att få hjälp av en redovisningskonsult med allt från bokföringen till hela redovisningen eftersom ekonomin inte är något att tumma med. En redovisningskonsult kan exempelvis hjälpa dig med bokföringen, bokslutet, fakturor, moms, skatt och allt annat som berör de ekonomiska bitarna.