Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Skatterådgivning

Ibland befinner man sig i en situation där man inte har svar på alla frågor som dyker upp. Då är det skönt att ha någon vid sin sida som har svaret på dessa frågor. En redovisningskonsult är expert på redovisning, men en skatterådgivare kan hjälpa dig med alla frågor du har kring skatten. Med skatterådgivning kan du känna dig trygg med att alla lagar, regler och rekommendationer följs.

Detta är en rådgivare

Det är svårt att ha svaren på alla frågor, det behövs däremot inte eftersom det finns personer i branschen som inriktar sig inom specifika områden just för att kunna tillgodose behovet som finns. En rådgivare kan vara inriktad inom olika saker: affärsutveckling, transaktioner, riskhantering, skatter, värderingsfrågor och IT-utveckling. Skatterådgivare är ofta inriktade på antingen små eller medelstora företag, eller på stora och internationella företag. Inom skatterådgivning finns det rådgivare för både indirekt och direkt skatt.

En kvalificerad rådgivare

Det finns ett sätt att veta om den rådgivaren du letar efter har de kunskaper som behövs för att hjälpa dig. En kvalificerad rådgivare har akademisk utbildning och är medlem hos FAR. Som medlem i FAR är det ett krav på att fortlöpande vidareutbilda sig. På så sätt ökar förtroendet för branschen och dess tjänster. Du vet även att du har en kompetent person som kan hjälpa dig med skatterådgivning.

Skatter

Det är en lagstadgad skyldighet att betala skatt, det här gäller även företag. Alla som betalar skatt och avgifter har ett eget skattekonto hos Skatteverket, alla inbetalningar som görs till Skatteverket bokförs på ditt skattekonto.

Skattereglerna ser olika ut beroende på vad du har för företagsform.

Enskild firma: I en enskild firma skattas vinsten för. Den betalas varje månad i förväg och stäms av i samband med deklarationen.

Aktiebolag: Aktiebolag har en bolagsskatt på 22%. Skatten gäller på den vinst som företaget har haft under året. Lön som utbetalas från aktiebolaget beskattas ägaren för, detta gäller även eventuell utdelning på aktier.

Handelsbolag och kommanditbolag: I handelsbolag beskattas inte vinsten. Varje delägare beskattar istället sin andel av vinsten. Den betalas i förväg varje månad och stäms sedan av i samband med deklarationen.

Ekonomisk förening: Föreningen beskattas för sin vinst. Om det finns medlemmar som får lön beskattas dessa genom att föreningen betalar arbetsgivaravgifter och drar preliminärskatt. Precis som det är för övriga anställda.

Skatterådgivning

Skatterådgivning är en tjänst som många uppskattar. Det finns många regler, lagar och rekommendationer att följa när det gäller skatter så det gäller att vara påläst. Alla transaktioner som görs i ett företag medför olika skattefrågor. Är man inte insatt är det enkelt att missa fördelar när det kommer nya regler eller lagar. En skatterådgivare kan hjälpa dig och se över din skattesituation eller en specifik fråga. En erfaren skatterådgivare kan hjälpa dig att maximera avkastningen och minimera skatten.

Här är några områden inom skatterådgivning där vi kan hjälpa dig hitta rätt hjälp:

  • Moms
  • Skatterapportering
  • Förmånsbeskattning
  • Sociala avgifter
  • Deklarationer
  • Aktieägaravtal
  • Fusioner, delningar, emissioner
  • Köp och sälj av företag
  • Omstrukturering och ägarstrukturer
  • Val av företagsform