Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Växjö

Som etta i kategorin ”Större städer” i Svensk näringslivs företagsrankning finns det oändliga möjligheter för dig som företagare i Växjö. I staden finns revisorer och redovisningskonsulter i närheten som kan hjälpa dig med ditt företagande. Saknar du kompetens inom ekonomiska frågor kan du redan idag ta kontakt med våra samarbetspartners för 3 kostnadsfria offerter. Du har svar inom 36 timmar och kan fritt välja den lösning som passar dina behov bäst. Det är helt utan förpliktelser, väljer du däremot att inleda ett samarbete har du förpliktelse att slutföra det.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Att driva företag i Växjö

Svenskt näringsliv har placerat Växjö som nummer ett i kategorin ”Större städer” när de presenterade sin årliga företagsrankning 2016. Bland landets 290 kommuner hamnade de på en 13:e plats men klättrar, 2015 var de 4 placeringar lägre. Företagsrankningen bygger på företagarnas egna svar kring hur de upplever företagsklimatet i den kommun där de verkar. Är du företagare i Växjö kan du känna dig trygg med att det finns ett positivt företagsklimat eftersom staden fokuserar på ett rikt näringsliv.

Ibland kan det däremot vara svårt att hitta rätt kompetens, men det kan vi hjälpa dig med. Som företagare finns det roliga aspekter av ditt arbete och lite tråkigare. Är du en av dem som tycker att ekonomi är tråkigt så har vi en lösning. Via Revisor Växjö kan du hitta kompetenta revisorer eller redovisningskonsulter som kan sköta den tråkiga delen av företagandet medan du fokuserar på det roliga. Vi erbjuder matchningar från revisionsbyråer och redovisningsbyråer som är verksamma i Växjö så att du som kund har det lättillgängligt. Idag finns det fantastisk digital teknik att använda men ingenting kan slå ett personligt möte. Använd dig av våra kostnadsfria tjänst för att hitta den kompetens som ditt företag behöver.

Det här kan en revisor och redovisningskonsult hjälpa dig med

Revisorn har som uppgift att granska ett företags ekonomi eller förhållanden. Det kan vara en oberoende granskning av bokföring eller beslutsmässighet. Granskningen kallas för revision och revisorn måste under sitt uppdrag beakta god revisionssed och god revisorssed. Revisorn har däremot fler arbetsuppgifter och kan även agera som en rådgivare när du har frågor. Enligt lag måste större aktiebolag och bolag verksamma under finansinspektionens tillsyn ha en revisor som antingen är godkänd eller auktoriserad. Ideella föreningar kan anlita en ideell revisor istället. Skillnaden mellan de tre titlarna är att godkänd och auktoriserad är skyddade enligt svensk lag vilket innebär att revisorn måste uppfylla vissa krav.

Redovisningskonsulten arbetar med att biträda uppdragsgivaren med redovisningstjänster och rådgivning inom redovisning, beskattning och företagande. Beroende på företagets storlek varierar omfattningen av arbetsuppgifterna. Konkret kan en redovisningskonsult hjälpa dig med bokföringen, avstämningar av konton eller sköta all löpande redovisning helt. Det finns även redovisningskonsulter som specialiserar sig inom ett visst område, det kan till exempel vara löneadministration eller koncernredovisning. Revisor Växjö hjälper dig hitta en redovisningskonsult som har den kompetens ditt företag behöver. För redovisningskonsulter finns det två medlemsorganisationer att vara medlem i, Srf konsulterna och FAR. Precis som revisorer kan även redovisningskonsulter vara auktoriserade, det är en titel som lanserades 2006 och erhålls av Srf konsulterna och FAR.

Det här innebär auktorisering

Titeln auktoriserad är skyddad enligt svensk lag både för revisorer och redovisningskonsulter. Däremot skiljer sig kraven åt för de två yrkesrollerna.

För att en redovisningskonsult ska kunna bli auktoriserad måste personen ha teoretiska kunskaper såväl som praktiska. De teoretiska kunskaperna ska motsvara akademisk nivå och innefatta bland annat redovisning, beskattning samt viss juridik. Den praktiska erfarenheten måste vara minst 5 år lång och arbetet ska ske som redovisningskonsult. En redovisningskonsult som är auktoriserad måste arbeta enligt reko som är ett regelverk som syftar till att uppnå hög kvalitet på redovisning och rapportering. Konsulten måste även kvalitetskontrolleras vart 6:e år, minst.

Kraven för att bli auktoriserad revisor skiljer sig från att bli auktoriserad redovisningskonsult. Även revisorerna måste ha teoretiska kunskaper vilket omfattar studier i redovisning, skatterätt, statistik och associationsrätt. Den praktiska erfarenheten ska vara på minst 5 år och inom revision.

Revisor Växjö hjälper dig hitta den kompetens du behöver

Via Revisor Växjö hittar du enkelt auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter. För att kunna hitta den kompetens du söker behöver du fylla i formuläret så noga som möjligt för bästa matchning. Inom 36 timmar får du sen 3 offerter från våra samarbetspartners, helt kostnadsfritt.

Börja här