Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Värnamo

Som företagare måste man tänka och hålla reda på väldigt många saker. Speciellt den ekonomiska biten kan bli krånglig på grund av alla regler och lagar. Revisorer håller reda på alla dessa olika regler och lagar för att du som företagare ska kunna fokusera på att driva din verksamhet. Att hitta en auktoriserad revisor är väldigt enkelt, Revisor Värnamo hjälper dig med detta så att du slipper leta aktivt.

Det enda du behöver göra är att fylla i formuläret med dina önskemål. Våra samarbetspartners kommer svara inom 36 timmar med upp till 3 olika offerter. Tjänsten är helt kostnadsfri och utan förpliktelser.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Tillväxt och utvecklingsfrågor i Värnamo

Värnamo Kommun satsar på tillväxt och utvecklingsfrågor tillsammans med Värnamo Näringsliv, Värnamo City och de lokala näringslivsföreningarna. I kommunledningsförvaltningen finns en utvecklingsavdelning som arbetar med tillväxtfrågor. Här finns bland annat:

Företagslots: Företagslotsen gör det enklare för företagare att komma i kontakt med kommunen. De arbetar för att förenkla och underlätta kommunikationen mellan dig som företagare och kommunen. Det sker genom att ge snabb vägledning och samordning av dina kontakter.

Destinationsutvecklare: Destination Värnamo riktar sig till entreprenörer i regionen. De har som ambition att utveckla ett tätare samarbete mellan deras besöksnäringsföretag och övriga näringslivet i syfte att skapa fler händelser och evenemang som kan generera affärer och mervärde för företagen.

EU-samordnare: Samordnaren arbetar internt inom kommunen och informerar kommunledning, förvaltare och bolag om vilka möjligheter som finns att förbättra det kommunala utvecklingsarbetet genom EU-finansiering.

Landsbygdsutvecklare: Landsbygdsutvecklingen handlar om att utveckla landsbygden och göra det möjligt att kunna bo, verka och försörja sig där. Det är grundläggande för hur orten och regionen utvecklas att stad och land samverkar på ett bra sätt.

I Värnamo har du möjlighet att utveckla ditt företag och få goda råd och stöd. Vill du ha en person som är tillgänglig att svara på dina frågor oavsett om det gäller ekonomi eller företagsutveckling kan du anlita en revisor. Revisor Värnamo hjälper dig hitta en snabbt och enkelt.

Revisor som granskare eller rådgivare

En revisor kan vara väldigt värdefull i ett företag. De kan hjälpa öka intressenters förtroende för företaget eller vara en viktig partner beroende på om du vill att de ska vara granskare eller rådgivare.

Främst arbetar revisorn med att utföra granskningar av ett företags räkenskaper och verksamhet. Revisionen, som granskningen heter, innebär att revisorn granskar, bedömer och uttalar sig om ett företags redovisning och styrelsens förvaltning av företaget. Revisorn granskar bland annat företagets interna kontroll samt väsentliga balans- och resultatposter. Ett betydelsefullt inslag vid revisionen är den analytiska granskningen med syftet att jämföra redovisade siffror med föregående år och att jämföra nyckeltal för olika år eller med andra företag i branschen. Fördelen med att ha en revisor som utför revision är att bolaget får en kvalitetsstämpel. Ägare, kunder, leverantörer, kreditgivare och övriga intressenter kan känna sig trygga med hur bolaget sköts och att allt går rätt till. Det i sin tur ger en tryggare tillvaro med mer affärer och bättre villkor.

När revisor inte arbetar med revision kan de vara rådgivare. Det finns däremot regler för hur och när rådgivning får erbjudas revisionskunder utan att det inverkar på revisorns oberoende. Revisorn kan bland annat inte granska räkenskaper som tagits fram själv.

Som rådgivare kan revisorn besvara på funderingar och frågor kring affärsutveckling och ekonomi. De fungerar som ett bollplank för att utveckla ditt företag och har en bra insyn i ditt företag och kan se helheten. Revisorer är utmärkta rådgivare eftersom de har erfarenhet och kunskap kring ekonomi, juridik och skatt bland annat. Många ser revisorn som en partner vilket är guld värd i ett företag. För att revisorn ska kunna bli den partner du behöver är det viktigt att tänka på vissa saker när du väljer. Bland annat är god personkemi väsentlig för att kommunicera bra. Du måste kunna lita på din revisor och de råd som ges. Finns det ingen tilltro kan arbetet bli jobbigt och revisorns kunskaper kan inte nyttjas till fullo.

Revisor Värnamo hjälper dig hitta rätt revisor

Vi på Revisor Värnamo har samarbetspartners med bred erfarenhet och kompetens för att du ska kunna hitta rätt revisor. Vår tjänst är enkel och smidig eftersom det enda som krävs av dig är att fylla i formuläret. Inom 36 timmar har du 3 olika offerter att välja mellan, du har heller inga förpliktelser innan du valt att acceptera en offert.

Börja här