Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Varberg

Är du i behov av en professionell och erfaren auktoriserad revisor kan du hitta en redan inom 36 timmar. Revisor Varberg har samarbetspartners som kan hjälpa dig med granskning av bokföring eller rådgivning i ditt företag. Ekonomi behöver inte vara komplicerat och du kan enkelt överlåta det till någon annan. Fyll i formuläret så noga du kan för att ta emot 3 kostnadsfria offerter.

Våra samarbetspartners har lång erfarenhet och kunskap från både större och mindre uppdrag. Dina behov och önskemål är prioritering för att du ska kunna hitta den lösning som passar dig bäst.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Revisor som granskare eller rådgivare

Rollen som revisor har förändrats och idag arbetar de inte endast med granskningar. I grunden är deras uppgifter däremot att utföra revisioner genom att verifiera bokföring och beslutmässighet i ett företag.

Det är en fördel att ha en revisor om företaget ska låna pengar eller få större leverantörskrediter. Årsredovisningen som visas upp då är ett bevis på att det har gjorts korrekt och att inga misstag uppstått. Det ger alla intressenter, ägare såväl som kunder och myndgheter, en trygghet och säkerhet i de siffror som redovisningen består av.

Idag kan revisorn även fungera som ett bollplank för företagare inom olika frågor som behandlar ekonomi. För att revisorn ska kunna bli stödet du behöver är det en fördel om de är insatta i det verksamhetsområde som företaget verkar i. Just auktoriserade revisorer har lång erfarenhet och många inriktar sig på specifika branscher för att tillgodose kundens behov bäst.

En revisor kan bli en värdefull partner i ditt företag och de kan bolla frågor om det mesta. Många frågor handlar om affärer, ekonomi, redovisning, skatter och delvis juridik. Det är även vanligt att frågor om investeringar, omstruktureringar, försäkringar och pensionslösningar dyker upp. Revisor Varberg hjälper dig hitta en revisor som kan fungera som en partner och ett bollplank i ditt företag.

Välj rätt revisor

Det är viktigt att tänka på vissa saker när du ska välja revisor. Det allra viktigaste förutom kompetens och erfarenhet är att välja en revisor som du har personkemi med. Du måste kunna bygga upp ett förtroende för revisorn och det ska vara enkelt att kommunicera. Det skapar ett samarbete som båda kan ha nytta av och kan resultera i ett långsiktigt arbete. Du måste kunna ställa frågor till revisorn och denne till dig.

En annan viktigt faktor är att revisorn ska kunna vara tillgänglig. Det ska vara lätt att få tag på och boka möte med revisorn, du ska även känna dig säker i att revisorn alltid återkommer till dig. Med Revisor Varberg hittar du en revisor i närheten av dig vilket gör det enkelt att boka ett personligt möte.

Kom ihåg jävsreglerna

Arbetar revisorn som rådgivare i ditt företag kan denne inte arbeta med granskningen också. Jävsregler syftar till att garantera objektivitet och opartiskhet vid beredning, föredragning och ställningstagande. Reglerna ska skapa förtroende hos berörda och allmänheten i att en granskning är oberoende. I revisionslagen står det beskrivet att revisorn inte får vara ägare eller delägare i företaget, ingå i företagsledningen, stå i låneskuld till företaget eller vara verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder företaget vid exempelvis kontroll.

Revisionen som utförs måste alltså vara oberoende vilket inte går när det är revisorn själv som skapat bokföringen. För att intressenter ska vara villiga att investera i ett bolag måste de ta del av ekonomin och få en rättvis bild av bolagets finansiella situation.

Välj en auktoriserad revisor

Vem som helst kan kalla sig revisor egentligen, titeln auktoriserad är däremot skyddad enligt svensk lag. En auktoriserad revisor har lång erfarenhet och bred kompetens vilket krävs för att erhålla titeln. Bolaget får en kvalitetsstämpel som gör att ägare, kunder, leverantörer och kreditgivare kan känna sig trygga med hur bolaget sköts.

Revisor Varberg väljer att endast samarbeta med auktoriserade revisorer för din trygghet. Vi erbjuder kvalitativa tjänster inom ekonomi och kvalitetssäkrar därför alla våra led. Vi väljer våra partners med omsorg för att du ska få bästa möjliga hjälp.

Det är enkelt och snabbt att hitta våra auktoriserade revisorer, du behöver inte ens lämna hemmet. Det enda du behöver göra är att fylla i formuläret så noga du kan för bästa matchning, sen får du 3 offerter inom 36 timmar. Det är dessutom kostnadsfritt och inte bindande.

Börja här