Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Vänersborg

Om du letar efter en revisor eller redovisningskonsult så har du kommit rätt. Revisor Vänersborg matchar kunden med redovisnings- och revisionsbyråer i Vänersborg. Det går enkelt och snabbt. Tjänsten bygger på att du inte ska aktivt behöva leta, du behöver bara fylla i formuläret så kommer de till dig. Vi matchar ditt ärende med våra samarbetspartners och du får upp till 3 offerter som svar. Det går bara 36 timmar från det att du skickat iväg formuläret till att du har dina offerter.

Tjänsten är kostnadsfri och anpassningsbar efter dina behov. Du har heller ingen bindning, förutom om du väljer att ingå i ett samarbete.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

 • Revision
 • Bokföring
 • Lönehantering

En revisor kan både vara rådgivare och granskare

Aktiebolag har revisionsplikt och måste ha en vald revisor. Om två av tre saker nedan stämmer in måste en auktoriserad revisor anlitas för bokslutet:

  • Omsätter mer än 3 miljoner kronor
  • Har en balansomslutning på mer än 1,5 miljoner kronor
  • Mer än 3 anställda

I revisorns uppgifter ingår att utföra revision som bland annat kan vara att granska företagets räkenskaper och förvaltning samt uttala sig om dessa i sin revisionsberättelse. De ser till att verksamheten sköts på ett korrekt sätt och att de räkenskaper som förts redovisats rätt.
Revisorer erbjuder även revisionsnära tjänster. Till exempel bokförings-, deklarations-, värderings- eller andra rådgivningstjänster. Det finns däremot regler för hur och när dessa tjänster får erbjudas utan att det inverkar på revisorns oberoende. Under revisionsarbetet arbetar revisorn enligt god revisionssed, god revisorssed samt de tre grundpelarna: oberoende, tystnadsplikt och kompetens.

Revisor Vänersborg samarbetar med revisorer som har bred erfarenhet och kompetens. Att revisorn har branschkunskap är ett stort plus eftersom vissa branscher har speciella lagar och regler att följa. De måste ha goda kunskaper för att kunna bli ett stöd.
Många företag ser revisorn som en partner. De har direktkontakt och kan ställa frågor eller bolla idéer. Eftersom revisorn har erfarenhet kan det vara nyttigt i flera olika skeenden i företag som lever i föränderlig tillvaro. För ett gott samarbete gäller det dock att ha personkemi.
Kommunikation är extremt viktigt och du ska kunna känna tillit till revisorn. Utan personkemi kommer revisionsarbetet vara jobbigt och revisorns kunskaper kan inte nyttjas till fullo.

Behöver du istället hjälp med att sköta den löpande redovisningen?

Då är det en redovisningskonsult du behöver. Redovisningskonsulten arbetar med redovisningstjänster och rådgivning inom redovisning, beskattning och företagande. Uppdragen skiljer sig åt beroende på uppdragsgivaren men kan bland annat omfatta löpande bokföring, skattedeklarationer, inkomstdeklarationer, fakturering, betalningsuppföljning, bokslut, årsredovisning och lönehantering.

Skillnaden mellan revisorer och redovisningskonsulter är att konsulten hjälper kunden med själva bokföringen, antingen hela eller delar av den, medan revisorn granskar den. Precis som revisorn kan också konsulten arbeta med rådgivning vilket en del ser ett stort behov av. Redovisningskonsulten rådgör ofta om olika möjligheter som finns kring företagets resultat och enklare skattefrågor. Precis som inom de flesta yrken så har redovisningskonsulter olika nivåer av kunskap, de som lägger större vikt vid rådgivning än ren bokföring är ofta auktoriserade. Våra samarbetspartners på Revisor Vänersborg är auktoriserade och har stora kunskaper.

Det här innebär auktorisering

Auktorisationen är en stämpel på kvalitet vilket innebär stora fördelar för dig som kund. Kraven för att bli auktoriserad som revisor eller redovisningskonsult skiljer sig åt. En revisor måste bland annat:

 • Ha utbildning som bland annat omfattar redovisning, skatter, statistik och associationsrätt.
 • Ha minst 5 års erfarenhet av arbete med revision.
 • Vara bosatt i Sverige
 • Förnya sin titeln vart 5:e år.

För en redovisningskonsult gäller dessa krav:

 • Teoretiska kunskaper inom redovisning, beskattning samt viss juridik på akademisk nivå.
 • Minst 5 års praktisk erfarenhet av arbete som redovisningskonsult.
 • Vara bosatt i Sverige.
 • Förnya sin titel vart 6:e år.
 • Genomgå löpande vidareutbildning.

Vem som helst får egentligen kalla sig för revisor eller redovisningskonsult men titeln auktoriserad är skyddad enligt svensk lag. Titeln som auktoriserad revisor eller redovisningskonsult ger dig som kund en trygghet. Det är en stämpel på kvalitet och erfarenhet samt kompetens. Att kunna visa upp en årsredovisning som granskats av en auktoriserad revisor kan ge en trygghet för intressenterna, eftersom redovisningen består av korrekta siffror.
Du kan enkelt hitta din auktoriserade revisor eller redovisningskonsult med Revisor Vänersborg. Vi lägger stor vikt vid kvalitet och väljer våra partners med omsorg för din trygghet. Inom 36 timmar får du svar och har upp till 3 offerter.

Börja här