Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Umeå

Revisor Umeå hjälper dig hitta en revisor som sätter dina önskemål i första rum. Det är enkelt, snabbt och helt kostnadsfritt. Du matchas endast med professionella auktoriserade revisorer vilket ger dig som kund en trygghet.

Fyll i formuläret och få 3 kostnadsfria offerter inom 36 timmar.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Det här arbetar en revisor med

Revisorer har som uppgift att utföra revisioner som är oberoende granskningar och uttalande om information eller vissa förhållanden. Det kan till exempel vara att verifiera bokföring i ett företag. En revisor kan även hjälpa dig med ekonomisk rådgivning och lönehantering.

Uppdraget måste utföras enligt god revisionssed vilket är principer och tillvägagångssätt för revisorn. God revisionssed har tre grundpelar: oberoende, tystnadsplikt och kompetens.

Oberoende: Revisionen ska genomföras oberoende av andra intressenter. Det är viktigt att revisorn följer god revisionssed för en opartisk och rättvis bild.

Tystnadsplikt: Revisionen som utförs får absolut inte röjas för obehöriga. Informationen får heller inte användas av revisorn för egen vinning. Vid misstanke om brott har dock revisorn en skyldighet att lämna informationen vidare.

Kompetens: För att kunna utföra revisionsuppdrag krävs tillräcklig kompetens. Revisorn bör ha utbildning vilket definieras i god revisionssed. Där finns även krav för vidareutbildning.

Vem som helst kan kalla sig revisor men det finns två titlar som är skyddade enligt lag: godkänd och auktoriserad. Med Revisor Umeå kan du enkelt hitta en kompetent revisor som uppfyller revisionssed.

När behövs en revisor och vad menas med revisionsplikt?

Enligt lag måste även större aktiebolag och bolag verksamma under finansinspektionens tillsyn ha en godkänd eller auktoriserad revisor.

Revisorer som arbetar inom aktiebolag måste vara över 18 år, får inte: vara i konkurs, ha förvaltare, näringsförbud och rådgivningsförbud. De som får vara revisorer är de som fått behörighet av Revisorsnämnden vilket är godkända revisorer, auktoriserade revisorer och registrerade revisionsbolag.

Revisionsplikt innebär att ett företag måste anlita en auktoriserad eller godkänd revisor, enligt lag, om de uppfyller 2 av 3 punkter:

  • Har en omsättning på över 3 miljoner kronor
  • 3 eller fler anställda
  • Tillgångar över 1,5 miljoner kronor

De företag som är under en viss storlek kan välja att inte ha en revisor. Har företaget under 3 anställda, omsättning under 3 miljoner kronor och tillgångar under 1,5 miljoner finns alltså valet att inte anställa en revisor. Väljer du att inte ha en revisor är det viktigt att fundera på om ni har behov av hjälp eller inte. Är du intresserad av hur en revisor kan gynna dig är det bara att fylla i formuläret på hemsidan så får du 3 kostnadsfria offerter inom 36 timmar.

Fördelarna med en revisor

Väljer du att ha en revisor finns det mängder med fördelar. Både du och dina kunder kan känna sig trygga med hur bolaget sköts och att allt går rätt till. Det är en kvalitetsstämpel som kan bidra till en tryggare tillvaro, bättre villkor och mer affärer. Du kan även alltid känna dig trygg när du inte har alla svar eftersom revisorer har erfarenhet från flera företag och branscher. Med Revisor Umeå får du alltid matchningar med företag som har erfarenhet och svar på dina frågor.

Du kan även utnyttja revisorn nätverk. Revisorer har erfarenhet från olika branscher och företag vilket kan gynna dig. Hitta en revisor som vill dela med sig av kontakter och kunder som kan fungera bra i ett samarbete med dig.

Att en revision är genomförd professionellt är en fördel eftersom det ger trygghet och säkerhet i de siffror som redovisningen består av. Med en auktoriserad revisor kan du även vara trygg med att arbetet utförs professionellt och av kompetent personal som ser dina önskemål i första hand. Revisor Umeå samarbetar med auktoriserade revisorer för att du som kund ska känna dig trygg med det som levereras.

Skillnaden mellan en auktoriserad och godkänd revisor

Titlarna auktoriserad och godkänd är skyddade enligt lag men vem som helst kan egentligen kalla sig revisor. Att en revisor är auktoriserad och godkänd ger dig som kund en trygghet. Kraven för att kunna kalla sig auktoriserad eller godkänd revisor utbildning, inte vara i konkurs, inte ha näringsförbud, erfarenhet inom revision och anställd av eller driva en revisionsbyrå.

Så här fungerar Revisor Umeå

Revisor Umeå hjälper dig att enkelt hitta en revisor. Fyll i formuläret så noggrant du kan och formulera dina behov för bästa möjliga matchning. Våra samarbetspartners hör av sig inom 36 timmar med 3 olika offerter, helt kostnadsfritt.

Börja här