Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Trosa

Krångla inte till det när du ska leta efter en revisor. Du kan enkelt hitta en via Revisor Trosa. Vi hjälper dig kostnadsfritt hitta en lösning när du behöver hjälp med revisionen eller redovisningen. Våra samarbetspartners tar sig an både stora och små uppdrag för olika sorters företag. De har även alla blivit kvalitetssäkrade och valda med omsorg.

Du behöver bara fylla i formuläret, sen sköter vi resten av jobbet. Det tar endast 36 timmar innan du har svar från våra samarbetspartners och kan jämföra dina offerter. Du får upp till 3 olika erbjudanden helt kostnadsfritt och utan bindning.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Revision skapar trygghet och trovärdighet

En revisor arbetar med att utföra revisioner. Revisionen kan vara att verifiera bokföring, beslutsmässighet och förvaltning i en organisation. Det kan vara i ett företag, en förening eller en myndighet. Revisorn får alltså inblick i många olika företag och branscher vilket gör att de har bred kompetens. De kommer i kontakt med allt från aktiebolag och dotterföretag till internationella koncerner.

En revision innebär att revisorn granskar företagets redovisning och förvaltning. Med hjälp av informationen som framgår i redovisningen och andra ekonomiska rapporter bedömer revisorn om ekonomin är god och om verksamheten bedrivs effektivt. I arbetet ingår även att undersöka om det finns fungerande interna kontrollsystem och ge råd om vad som bör förbättras inför ett nytt verksamhetsår. Revisionen avslutas sedan med en revisionsberättelse.

Revisorer kan även arbeta med rådgivning inom skatt, redovisning samt andra områden. Med deras erfarenhet inom olika branscher och företag har de en bred kompetens som passar bra för rådgivning. Många ser revisorn som en partner och ett bollplank vilket är värdefullt i ett företag. Revisionen är även värdefull eftersom den är en kvalitetsstämpel mot tredje part.

Auktorisering garanterar hög kvalitet

Revisor är en titel som vem som helst kan kalla sig för, däremot är titeln auktoriserad revisor skyddad enligt lag. Det ger dig en trygghet att anlita en auktoriserad revisor eftersom de säkerställer att tjänsten som levereras håller hög kvalitet. För att du ska bli erbjuden denna höga kvalitet kan du enkelt hitta auktoriserade revisorer via Revisor Trosa. Du får upp till tre olika offerter som du kan jämföra och välja mellan.

Den auktoriserade revisorn måste hålla sig uppdaterad kring nyheter och lagar, därför måste de genomgå en kvalitetskontroll vart femte år. Kvalitetssäkringen är revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge allmänheten en garanti för att kvalificerade revisorer och revisionsföretag håller en jämn och hög kvalitetsnivå i sitt arbete. Uppdragsgivaren måste kunna förlita sig på revisorns arbete vilket är syftet med kvalitetskontrollen. Det blir en kvalitetsstämpel och du som uppdragsgivare kan känna dig säker med att anlita en auktoriserad revisor.

Krav för att bli auktoriserad revisor

Det är inte vem som helst som kan bli auktoriserad revisor. Bland annat dessa krav måste uppfyllas:

  • Revisorn måste utöva revisionsverksamhet
  • Vara bosatt i Sverige, i en annan stat inom EES eller i Schweiz
  • Varken vara i konkurs, ha näringsförbud eller vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde
  • Högskoleexamen i företagsekonomi med studier i bland annat redovisning, skatterätt, statistik, och associationsrätt
  • Minst fem års erfarenhet av arbete med revision

En redovisningskonsult kan hjälpa dig med bokföringen

Behöver du inte någon som kan granska utan någon som kan sköta den löpande redovisningen istället så ska du kontakta en redovisningskonsult. Revisor Trosa förmedlar inte endast revisorer utan även redovisningskonsulter. Konsulten kan bland annat hjälpa till med registrering av fakturor, lönehantering, momsredovisning, bokföringen, årsredovisningen och bokslutet. Uppdragen varierar beroende på vad du som uppdragsgivare har för behov och vad du behöver hjälp med. De är i experter på ekonomi och kan hjälpa till med det mesta som rör redovisningen.

Att hitta revisor eller redovisningskonsult

Revisor Trosa hjälper dig enkelt hitta en revisor eller redovisningskonsult. Tid är värt mycket när man driver bolag, därför är tjänsten utformad så att du enkelt och snabbt kan hitta det du söker. Det behöver inte vara krångligt att hitta revisor eller redovisningskonsult med Revisor Trosa eftersom vi gör jobbet åt dig.

Det enda du behöver göra är att fylla i formuläret med information om vad du behöver hjälp med. Var så specifik som möjligt så att matchningen blir optimal med våra samarbetspartners. Det tar bara 36 timmar innan du har dina kostnadsfria offerter.

Börja här