Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Trollhättan

Vad är egentligen ett aktiebolag och vad krävs för att starta ett? Går du i dessa tankar och funderar på att starta ett aktiebolag så finns det personer som kan svara på dina frågor.  Revisor Trollhättan hjälper dig hitta en revisor som vet vad det är för regler som gäller.

Du kan hitta en revisor redan inom 36 timmar efter du fyllt i formuläret. Vi matchar dig med våra samarbetspartners i Trollhättan och du får 3 offerter att välja mellan. Offerterna är helt kostnadsfria och du har inga förpliktelser. För oss är det viktigt att du ska känna dig nöjd med lösningen som presenteras, därför samarbetar vi bara med de bästa byråerna och ställer höga krav på våra samarbetspartners.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag utmärks av att delägarna (aktieägarna) saknar personligt ansvar för företagets skulder. Bolaget kan antingen vara privat eller publikt. Privata aktiebolag får inte sprida aktier, teckningsrätter, skuldebrev eller teckningsoptioner genom annonsering. Aktiekapitalet måste vara på minst 50 000 kronor och det är inte tillåtet att erbjuda fler än 200 personer rätt att teckna aktier eller värdepapper. Ett publikt aktiebolag är istället ett företag som erbjuder aktier på den öppna marknaden. Det är tvärtemot ett publikt och aktiebolaget kan fritt annonsera om eller uppmärksamma om möjligheten att köpa eller teckna aktier i företaget.

Det krävs en kapitalinsats för att starta ett aktiebolag. Detta kapitalinsats kan användas för att köpa tillgångar som kommer finnas kvar i företaget. Särskilda regler gäller när mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat, då riskerar du att bli personligt ansvarig och få likvidera företaget.

Fördelarna med ett aktiebolag är att namnet kan skyddas i hela Sverige. Det är även ett stort skydd för dig som privatperson med en klar linje mellan företaget och dig som ägare. Tänk på att ett aktiebolag måste ha antingen en godkänd eller auktoriserad revisor om inte annat har bestämts i bolagsordningen. Revisor Trollhättan är experter på att hitta revisorer som passar kunden.

Hur startas ett aktiebolag?

Den som startar ett aktiebolag kallas för stiftare och det finns 6 olika steg att gå igenom.

Beslut om start: Det första som görs är att ett beslut tas om att starta aktiebolag. Ni upprättar ett dokument som kallas stiftelseurkund som anger hur mycket som ska betalas för varje aktie och förslag till en bolagsordning.

Teckning och betalning av aktier: Den som startar aktiebolaget köper aktier i företaget. I stiftelseurkunden anger du hur många aktier du ska teckna, men det är inget krav att alla stiftare tecknar aktier.

Bankintyg: De banktjänster ditt företag behöver ordnar din bank. De tar även fram ett bankintyg på svenska som ska skickas till Bolagsverket. Intyget ska visa att aktiekapitalet är inbetalt.

Underskrift: Aktiebolaget är bildat när alla skrivit under stiftelseurkunden.

Anmälning och avgifter: Företaget måste anmälas för registrering till Bolagsverket, det görs senast sex månader efter att stiftelseurkunden har upprättats.

Registrering av företaget: Företaget får ett organisationsnummer och Bolagsverket beslutar om registrering. Ett registreringsbevis ges också till företaget.

Anlita revisor till aktiebolaget

Om inte annat har bestämts i bolagsordningen måste aktiebolaget ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Bolag under finansinspektionens tillsyn måste även ha en revisor. Revisorn granskar bolagets räkenskaper, årsredovisning och styrelse och utses av bolagsstämman. En revisionsberättelse skrivs av revisorn där bolagets resultat- och balansräkningar tillstyrks eller avstyrks. I revisionsberättelsen står även förslag till disposition av bolagets vinstmedel eller behandling av ansamlade förluster. Även om en revisor inte behövs kan det vara en fördel vid förändringar av aktiekapitalet eller vid beslut om fusion.

Revisorn ger en ökad trovärdighet åt den ekonomiska information som finns i företaget. Den ökar även tilltron till hur bolaget styrs av styrelsen och VD:n. Revisorn kan ofta ge råd och hjälp i många ekonomiska avseenden, de har bred kompetens och erfarenhet vilket gör dem till en värdefull partner.

Utforska fler möjligheter

Du hittar enkelt en revisor med Revisor Trollhättan, men vi erbjuder mer än så. Genom oss kan du även komma i kontakt med redovisningskonsulter som kan hjälpa dig med det mesta inom ekonomin. Det finns stora möjligheter för dig att hitta det du letar efter med Revisor Trollhättan. Eftersom du inte har några förpliktelser kan du ta kontakt utan att vara bunden till att starta ett samarbete. Du får 3 offerter kostnadsfritt.

Börja här