Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Strömstad

Mer tid är något de flesta strävar efter. Som företagare kan du faktiskt uppfylla den här strävan. I alla företag är ekonomin en central del som kan bli väldigt tidskrävande, lämna då över den till någon annan. Både redovisningskonsulter och revisorer är experter på ekonomi och rådgivning. Du kan enkelt hitta en lösning genom att fylla i formuläret.

Våra samarbetspartners har lång erfarenhet och kunskap från både större och mindre uppdrag. För att du ska hitta en lösning som passar dig bäst är det alltid dina behov och önskemål som står i fokus. Dina erbjudanden är alltid kostnadsfria när du tar kontakt via Revisor Strömstad.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

En revisors arbetsuppgifter

Det främsta en revisor arbetar med är revision. I en revision granskas ett företags redovisning och förvaltning. Det görs med hjälp av redovisningen och andra ekonomiska rapporter som underlag, sedan bedömer revisorn om ekonomin är god och om verksamheten bedrivs effektivt. Det ingår även att undersöka om det finns fungerande interna kontrollsystem och ge råd om vad som bör förbättras inför ett nytt verksamhetsår. Revisionen avslutas sedan med en revisionsberättelse där revisorn sammanfattar sina slutsatser.

Förutom revision kan även revisorn erbjuda rådgivning inom områden som skatt, redovisning och annat. De har erfarenhet från många olika branscher och företag vilket gör att de har bred kompetens.

Det finns olika slags revisorer: ideella, godkända och auktoriserade. En ideell revisor kallas även för lekmannarevisor och är oftast en person med ekonomiskt intresse. Endast ideella föreningar får välja en lekmannarevisor. Gäller det aktiebolag finns det en grundregel som beskriver att det måste finnas en revisor, men denne måste vara antingen godkänd eller auktoriserad. Vem som helst får kalla sig revisor men titlarna godkänd och auktoriserad är skyddade i lag.

En redovisningskonsults arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för en redovisningskonsult beror helt på uppdragsgivaren. Om du ska anlita en redovisningskonsult är det alltså dina önskemål som sätts i första rum, vilket det alltid är om Revisor Strömstad hjälper dig. Genom att fylla i formuläret kan du komma i kontakt med våra samarbetspartners som är experter på redovisning.

Redovisningskonsulter är specialiserade inom bokföring och ekonomisk redovisning. Uppgifterna varierar men det är vanligt att de hjälper företag med momsredovisning, skattedeklaration och löneredovisning. De erbjuder även tjänster som innebär registrering av fakturor, löner, betalningar och andra verifikationer till att skapa bokslutsunderlag och sammanställa årsredovisningar.

Det kan dessutom ingå att utveckla modeller för redovisningen och utarbeta anvisningar för hur redovisningen ska göras. Ibland deltar även redovisningskonsulten i budgetarbetet och gör bedömningar av hur stora intäkterna och utgifterna för en viss tidsperiod bör vara om man vill uppnå sina lönsamhetsmål.

Precis som men titeln revisor kan vem som helst kalla sig redovisningskonsult. Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult ger därför en trygghet för uppdragsgivaren. De tar ansvar för att de utförda tjänsterna håller en hög kvalitet.

Det här innebär auktorisering

Hos Revisor Strömstad kvalitetssäkras alltid våra samarbetspartners. Vi väljer dem med omsorg så att du får bästa möjliga lösning och tjänst presenterad. Det är en trygghet för dig att anlita en auktoriserad revisor eller redovisningskonsult eftersom de tar ansvar för att de tjänster som levereras håller en hög kvalitet. Som uppdragsgivare måste du alltid kunna förstå och lita på de tjänster som levereras.

Auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter följer alltid standarder för hur arbetet ska utföras och vilken kvalitet som ska hållas. För att kunna bli auktoriserad måste även en del krav uppfyllas vilket säkerställer att du får rätt kompetens och den erfarenhet som krävs. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel för kompetens, god kvalitet och effektivt arbetssätt.

Auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter blir dessutom kvalitetssäkrade vart femte och sjätte år. Kvalitetssäkringen utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge allmänheten en garanti för att kvalificerade revisorer och redovisningskonsulter håller en jämn och hög kvalitetsnivå i sitt arbete.

Experter på att förmedla rätt hjälp

Revisor Strömstad är experter på att förmedla rätt hjälp till företag och vi gör det alltid baserat på dina önskemål och behov. Vi förmedlar en trygg tjänst som låter dig hitta det du söker efter snabbt och enkelt. Våra samarbetspartners har lång erfarenhet av revision och redovisning, de väljs alltid med omsorg så att du ska känna dig trygg.

Det kan vara krångligt att hitta en passade revisor eller redovisningskonsult, men inte med Revisor Strömstad. Dina offerter är kostnadsfria och du får svar inom 36 timmar.

Börja här