Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Strängnäs

Letar du efter någon som kan ge goda råd kring företagande eller ekonomi? Då kan det vara en revisor du behöver. Det kan vara svårt att hitta revisor men med Revisor Strängnäs är det både enkelt och snabbt. Våra samarbetspartners har lång erfarenhet från olika branscher och erbjuder professionell hjälp.

För att hitta våra samarbetspartners behöver du bara fylla i formuläret. Skriv ner dina önskemål och vad du har för behov för en optimal matchning. Du får svar inom 36 timmar och kan välja mellan upp till 3 olika offerter. Tjänsten har inga förpliktelser och du kan enkelt välja den lösning som passar dig bäst.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Att vara företagare i Strängnäs

För att skapa ett bättre företagsklimat i Strängnäs arbetar kommunen långsiktigt, 2016 rankades de på plats 78 av 290 kommuner i Svenskt näringslivs rankning av företagsklimat. Det finns närmre 3 000 företag i kommunen, med omfattande branschbredd, som är registrerade. Branscherna omfattar bland annat tillverkning, stål, läkemedel och avancerade mätinstrument till livsmedels- och jordbruksföretag.

För dig som företagare finns Företagsservice som är en funktion för samlad myndighetskompetens bestående av de viktigaste kompetenserna inom den kommunala förvaltningen. De fokuserar på frågor som rör kommunal myndighetsutövning och markanvändning. Deras målsättning är att erbjuda enkelhet i kontakten med kommunen, effektiva och rättssäkra ärendeprocesser, tydlig information om lagar och regler, vägledning till rätt kompetens inom kommunen samt ett bra bemötande som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Behöver du hjälp med de ekonomiska bitarna istället kan Revisor Strängnäs hjälpa dig hitta en revisor. Fyll i formuläret för att veta vad våra samarbetspartners kan hjälpa dig med, du får svar inom 36 timmar.

Revisor som granskare eller rådgivare

Revisorn arbetar med både revision och rådgivning. I revisionen granskar revisorn ett företags redovisning och förvaltning, alltså hur ledningen styr verksamheten. Med hjälp av informationen som framgår i redovisningen och andra ekonomiska rapporter bedömer revisorn om företagets ekonomi är god och om verksamheten bedrivs effektivt. Det ingår även i arbetet att undersöka om det finns fungerande interna kontrollsystem. För att företaget ska kunna förbättras till kommande verksamhetsår ger även revisorn råd. Revisionsarbetet avslutas med en revisionsberättelse.

Även om revisorn främst arbetar med revision så kan de även arbeta med rådgivning. De rådgör bland annat inom skatt och redovisning men kan även ge råd kring affärsutveckling. Eftersom de har bred kompetens och erfarenhet från olika branscher och företag så fungerar de bra som rådgivare. Däremot måste de alltid beakta sitt oberoende när de accepterar ett uppdrag som rådgivare. En revisor är förhindrad att lämna annat än revisionsnära rådgivning till en revisionskund.

Behöver du en rådgivare eller någon som kan utföra revision på ditt företag så kan du ta kontakt via Revisor Strängnäs. Vår tjänst hjälper dig hitta en auktoriserad revisor i din närhet utan kostnad.

Därför är det en fördel att ha revisor

Inte alla företag måste ha en revisor. Det är krav för större aktiebolag och bolag som uppfyller två av tre krav:

  • Fler än 3 anställda
  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Om du inte har revisionsplikt kan det vara bra att fundera på om du bör ha en revisor ändå. Det finns många fördelar med att anlita en. Dessa fördelar har ditt företag stor nytta av.

Revisionen kan ge ökad trovärdighet åt den ekonomiska informationen i företaget och hur styrelsen och VD:n utför sina uppdrag. Revisionsberättelsen är en kvalitetsstämpel som kan göra att intressenter kan känna sig trygga med hur bolaget sköts och att allt går rätt till. Det är även känt att bolag med revisor och revisionsberättelse får högre rating hos kreditvärderingsinstitut. Det är möjligt att Bolagsverket tar hänsyn till om det finns en revisor eller inte vid urval av vilka bolag som ska få skatterevision.

Andra fördelar är att revisorn kan vara ett bollplank. De ser företaget med externa ögon och kan ifrågasätta vad som händer i företaget för att kunna driva ytterligare tillväxt och lönsamhet. Dessutom har revisorer ett stort nätverk, rätt revisor delar med sig av det om de tror att det kan vara till nytta för ditt företag.

Om du vill ta del av de eventuella fördelarna med en revisor kan du fylla i formuläret. Revisor Strängnäs hjälper dig komma i kontakt med professionella och erfarna revisorer inom 36 timmar.

Börja här