Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Solna

Som nummer ett i Svenskt Näringslivs företagsrankning kan det vara en fördel att veta var man kan hitta revisorer och redovisningskonsulter i Solna. Via Revisor Solna kan du hitta erfarna och professionella revisions- och redovisningsbyråer i din närhet. Det tar bara 36 timmar innan du har 3 offerter, helt kostnadsfritt såklart.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

 • Revision
 • Bokföring
 • Lönehantering

Nummer ett i Svenskt Näringslivs företagsrankning

Solna har nio år i rad placerats etta i Svenskt Näringslivs företagsrankning. Resultatet bygger på företagens egna bedömningar av företagsklimatet i landets kommuner. Företagandet har till och med ökat med 15 procent mellan 2015 och 2016. Förutsättningarna för att driva ett företag i Solna är mycket goda men det finns en del saker att tänka på.

Att starta ett företag kräver både kapital och en affärsidé. Affärsidén måste vara rätt för dig och lätt att förstå, skriv även en affärsplan som beskriver vad, hur och varför du ska starta företag. När det kommer till de ekonomiska bitarna kan det vara bra att tänka på vem som ska sköta den löpande redovisningen och om det finns någon du kan fråga om råd. Många företag anlitar redovisningskonsulter och revisorer som är experter på just sådana frågor. Behöver du komma i kontakt med en i närheten finns Revisor Solna som hjälp. Våra samarbetspartners vet vad som krävs för att starta ett företag och kan ge dig goda råd.

Behöver du en redovisningskonsult eller en revisor?

Redovisningskonsulter och revisorer har olika arbetsuppgifter. En revisor har som uppgift att utföra revision vilket kan vara en granskning av en bokföring eller beslutsmässigheten och verksamheten i ett företag. Vid utförande av sitt uppdrag måste revisorn beakta god revisionssed och god revisorssed. Rollen som revisor har utvecklats och idag kan även rådgivning vara en del av arbetsuppgifterna. Rådgivningen kan till exempel beröra uppstart av företag. Har revisorn roll som rådgivare måste däremot revisionen ske av en annan revisor eftersom den ska utföras oberoende.

Letar du efter någon som kan sköta den löpande redovisningen eller din bokföring så är det en redovisningskonsult du behöver. De biträder uppdragsgivaren med redovisningstjänster och rådgivning inom redovisning, beskattning och företagande. Till skillnad från revisorn arbetar redovisningskonsulten med att sköta antingen delar av eller hela bokföringen medan en revisor granskar den. Fördelen med att anlita en redovisningskonsult är att du sparar tid och kan känna en trygghet i att arbetet utförs korrekt. Ekonomi kan vara både svårt och tråkigt men det är inget du måste sköta själv.

Att hitta en revisor eller redovisningskonsult går snabbt och du kan få kontakt redan inom 36 timmar. Revisor Solna har erfarna samarbetspartners och vi matchar dig utifrån dina önskemål för att du ska känna dig trygg.

Titeln auktoriserad ger dig en trygghet

Vi på Revisor Solna samarbetar med revisions- och redovisningsbyråer som är auktoriserade. Titeln auktoriserad är skyddad enligt svensk lag och det finns krav för att kunna erhålla den.

Organisationen som registrerar och godkänner auktoriserade revisorer är RN. Vart 5:e år kontrolleras auktoriserade revisorer och titeln måste godkännas igen. Kraven för att bli auktoriserad revisor är:

 • Yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet
 • Vara bosatt i Sverige
 • Inte vara i konkurs, ha näringsförbud, vara förbjuden att lämna juridisk eller ekonomiskt biträde
 • Utbildning på akademisk nivå inom bland annat företagsekonomi och handelsrätt
 • Minst 3 års praktisk erfarenhet med revisionsarbete

Titeln auktoriserad redovisningskonsult erhålls av Srf Konsulterna och FAR. De kontrolleras minst vart 6:e år och genomgår löpande vidareutbildning. För att erhålla auktoriseringstitel som redovisningskonsult krävs bland annat:

 • Vara verksam i ett redovisnings- eller revisionsföretag
 • Inte vara i konkurs, ha näringsförbud, vara förbjuden att lämna juridisk eller ekonomiskt biträde
 • Vara bosatt i Sverige
 • Företagsekonomisk utbildning på akademisk nivå
 • Minst 5 år av praktiskt arbete som redovisningskonsult

Titeln auktoriserad ger dig som kund en trygghet eftersom det är ett mått på kvalitet. Vem som helst kan inte bli auktoriserad och titeln måste förnyas hela tiden för att säkerställa att kvaliteten hålls uppe. Revisor Solna hjälper dig komma i kontakt med auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter inom 36 timmar.

Så här fungerar Revisor Solna

Det enda du behöver göra är att fylla i formuläret och beskriva vad du behöver hjälp med. Vi har samarbetspartners i din närhet som svarar dig inom 36 timmar. Sammanlagt får du upp till 3 offerter och det är helt kostnadsfritt. För att du som kund ska få ut så mycket som möjligt av tjänsten gör vi en matchning utifrån dina behov och önskemål.

Börja här