Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Södertälje

För många företag kan årsredovisningen vara jobbig och tidskrävande. Om du behöver hjälp med den kan du vända dig till en redovisningskonsult eller en revisor. Vi på Revisor Södertälje hjälper dig komma i kontakt med rätt revisor för ditt uppdrag. Du tar enkelt emot 3 offerter inom 36 timmar efter att ha fyllt i formuläret och beskrivit dina behov.

De 3 offerterna du tar emot är helt kostnadsfria och utan bindning, det är först när du valt att inleda ett samarbete som du är skyldig att slutföra det.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Låt inte årsredovisningen ta för mycket av din tid

Det är främst aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar som måste skicka in en årsredovisning till Bolagsverket. Den ska skickas in senast sju månader efter avslutat räkenskapsår och vara en sammanställning av företagets ekonomi för ett räkenskapsår. Det är meningen att det ska ge en rättvisare bild över ditt företags resultat (intäkter, kostnader, vinst/förlust) och ställning (tillgångar, skulder och eget kapital). Den behöver eventuellt innehålla 5 olika delar:

Förvaltningsberättelse: Information om verksamheten samt väsentliga händelser.

Resultaträkning: En uppställning av årets intäkter och kostnader med resultatet längst ner.

Balansräkning: Visar hur stort det egna kapitalet är vid en viss tidpunkt. I balansrapporten summeras skulder och eget kapital. Den måste stämma överens med tillgångarna.

Noter: Redovisningsprinciper och noter med förtydligande information.

Kassaflödesanalys (om det är ett större aktiebolag): Här ska du redovisa företagets finansiering och kapitalinvesteringar under räkenskapsåret.

Ditt ansvar som företagare

Som företagare har du ett ansvar för att alla affärshändelser blir bokförda löpande. Du har även ansvar för att alla bokföringsunderlag sparas och att bokföringen blir avstämd och dokumenterad på en regelbunden basis. Detta är förutsättningar som krävs för ta fram en korrekt årsredovisning.

Det är otroligt viktigt att årsredovisningen skickas in i tid! Bolagsverket har ingen möjlighet att förlänga tiden och om dina handlingar inte kommer in i tid måste bolaget betala en förseningsavgift. Den som inte har upprättat en årsredovisning kan i vissa fall även åtalas för bokföringsbrott.

Pressen för att utföra allt korrekt och inom en tidsram kan vara krävande. Det gäller att inte göra fel eftersom åtal kan väckas efter försenade eller felaktiva årsredovisningar. Det här kräver noggrannhet och det kan vara rätt bekvämt att ta hjälp av en professionell redovisningskonsult. Revisor Södertälje hjälper dig hitta en redovisningskonsult som kan hjälpa dig med bokföringen och årsredovisningen. Efter du fyllt i formuläret får du 3 offerter inom 36 timmar.

Redovisningskonsulten hjälper dig med årsredovisningen

För hög kvalitet på både din bokföring och årsredovisning kan du ta hjälp av en redovisningskonsult som har bred erfarenhet och kompetens. Redovisningskonsulten måste följa vissa specifika regelverk och du har även själv möjlighet att upprätta ett detaljerat uppdragsbrev där det står vilka ansvarsområden företaget har och vilka områden som konsulten har.

Redovisningskonsulter arbetar med frågor som rör ekonomi, administration och affärsutveckling. Det behövs en bred kompetens och utbildning för att kunna erbjuda en kvalitativ redovisningstjänst till uppdragsgivaren. Arbetsuppgifterna och omfattningen varierar beroende på om det är en större eller mindre organisation.

En redovisningskonsult kan även vara auktoriserad vilket är en titel som lanserades 2006. Auktoriseringstiteln är skyddad enligt lag och konsulten måste vara medlem i FAR eller SRF. En auktoriserad redovisningskonsult blir kvalitetskontrollerad minst vart 6.e år och genomgår löpande vidareutbildning.

Glöm inte att granska din redovisning

Företagets årsredovisning måste granskas vilket görs av en revisor. Revisionen måste utföras under god revisionssed som är tydliga standard för hur revisorn ska utföra arbetet. Tillsammans med årsredovisningen måste även en revisionsberättelse lämnas in.

En revisor arbetar med att utföra revisioner i en förening, myndighet eller ett företag. Själva titeln revisor är inte skyddad vilket innebär att vem som helst kan kalla sig det. Däremot kan inte vem som helst kalla sig för auktoriserad eller godkänd eftersom det är titlar som är skyddade enligt svensk lag. Auktoriserade revisorer har krav på bland annat utbildning och revisionsarbete under minst 3 års tid.

Det här hjälper vi dig med

Revisor Södertälje hjälper dig hitta en auktoriserad revisor eller redovisningskonsult. Att våra samarbetspartners är auktoriserade ger dig som kund en säkerhet i att arbetet alltid utförs med högsta kvalitet. Med en revisor eller redovisningskonsult blir inte bara arbetet utfört professionellt utan du sparar även tid och kan fokusera på annat. Genom att fylla i formuläret blir du sen kontaktat av våra samarbetspartners och får totalt 3 olika offerter. Det är helt kostnadsfritt och utan bindning, dessutom går det snabbt. Inom 36 timmar har du svar!

Börja här