Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Skara

Händer det att det blir fel i redovisningen? Med alla regler och lagar som gäller är det förståeligt. Det är svårt att hålla reda på alla saker i företaget, speciellt ekonomin som kräver mycket tid och tålamod. För att minimera felen som uppstår i redovisningen kan du anlita en revisor.

Via Revisor Skara kan du enkelt hitta en revisor som uppfyller dina behov och önskemål, helt kostnadsfritt. Efter du fyllt i formuläret matchas du med våra samarbetspartners som är experter på revision och redovisning.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Revisionen är viktig för att skapa trovärdighet och trygghet

Revisorn är länken mellan kunden och kundens intressenter. De rapporter som revisorn bestyrker tar potentiella investerare, leverantörer eller banker del av. Revisionen får därför en kvalitetsstämpel gentemot tredje part. Huvudsakligen har revisorn som uppgift att granska redovisningar och hur styrelsen förvaltar företaget. De har ett varierande arbete eftersom redovisningen och styrelsens arbete sällan ser likadan ut på två olika företag.

Revisorn granskar företaget med hjälp av den information som framgår i redovisningen och andra ekonomiska rapporter. Utifrån det bedömer de om ekonomin är god och om verksamheten bedrivs effektivt. Det ingår även att undersöka om det finns fungerande interna kontrollsystem. Revisorn ger dessutom råd om vad som bör förbättras inför ett nytt verksamhetsår. Hela revisionen avslutas med en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen redogör revisorn sina slutsatser från revisionen, det kan vara rekommendationer om fastställande av resultat- och balansräkningar respektive ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

Har du funderat på om ni behöver en revisor? Gör gärna det eftersom det finns mängder av fördelar. När du behöver komma i kontakt med en passande revisor kan du fylla i formuläret så hjälper Revisor Skara dig. Tjänsten är kostnadsfri och du får alltid en lösning som passar dig.

Höga krav på auktoriserade revisorer

Att en revisor är auktoriserad innebär att denne har uppfyllt en rad höga krav. Vem som helst kan egentligen kalla sig för revisor, det innebär att titeln auktoriserad ger en trygghet för dig som kund. De har hög kompetens och erfarenhet inom revision för att försäkra att de levererar kvalitativa tjänster. Både samhället och näringslivet har nytta av auktoriseringen eftersom det är en kvalitetsstämpel. Det är även revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge allmänheten en garanti för att kvalificerade revisorer håller en jämn och hög kvalitetsnivå i sitt arbete.

För att revisorn ska bli en auktoriserad revisor krävs det att denne både har utbildning och erfarenhet. Både utbildningen och den praktiska erfarenheten måste pågå under flera år. Revisorn måste även yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet och varken vara i konkurs eller vara förbjuden att lämna juridisk eller ekonomiskt biträde. Titeln måste förnyas genom en kvalitetskontroll för att säkerställa att revisorn håller sig uppdaterad kring de senaste nyheterna och reglerna inom bland annat redovisning och skatt.

Revisionens tre grundpelare

När du kontaktar en revisor via Revisor Skara kan du känna dig trygg med att denne erbjuder en kvalitativ tjänst. Auktoriserade revisorer i Skara kan hjälpa dig med revisionen och öka ditt företags trovärdighet.

Revisionsarbetet vilar på tre grundpelare: oberoende, tystnadsplikt och kompetens.

Oberoende: Revisionsarbetet ska utföras med beaktande av oberoende från alla intressenter.

Tystnadsplikt: En förutsättning för revisionen är självklart tystnadsplikten. Den är i princip absolut och innebär att revisorn inte får röja för obehöriga vad som iakttagits inom revisionen. Revisorn inte heller använda informationen för egen vinning.

Ibland har revisorn istället skyldighet att lämna upplysningar. Detta kan vara relevant vid misstanke och utredning av brott.

Kompetens: Revisorn måste ha tillräcklig kompetens för att kunna genomföra ett revisionsuppdrag. Hos auktoriserade revisorer finns det bland annat krav på vidareutbildning och vilken utbildning som bör finnas i grunden.

Ta del av fördelarna med en revisor

Med Revisor Skara är det enkelt att hitta en professionell och kompetent revisor. Vi gör det enkelt att hitta det du letar efter, du bara behöver fylla i formuläret. Redan inom 36 timmar har du upp till 3 olika erbjudanden och du väljer helt fritt vilket som passar dig bäst.

Revisor Skara hjälper dig kostnadsfritt och helt utifrån dina önskemål. Det är viktigt för oss att du ska få en lösning som är kvalitativ, därför kvalitetssäkrar vi i alla våra led och väljer våra samarbetspartners med omsorg. Med vår långa erfarenhet vet vi vad som krävs för att skapa ett långt och lyckat samarbete.

Börja här