Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Sandviken

Alla delar av företagandet är inte roligt. Många tycker att ekonomin är jobbig och tidskrävande. För att du ska kunna få mer tid till att utveckla ditt företag har vi på Revisor Sandviken en lösning. Via oss kan du komma i kontakt med både revisorer och redovisningskonsulter. Det enda som krävs av dig är att fylla i formuläret med information kring vad du söker efter.

Var så noggrann som möjligt för att vi ska kunna hitta revisor eller redovisningskonsult. Efter 36 timmar får du svar från våra samarbetspartners och tar emot upp till 3 olika offerter. Att använda Revisor Nynäshamn är enkelt och snabbt, dessutom är det kostnadsfritt.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Att vara företagare i Sandviken

Sandvikens kommun arbetar för att du som företagare ska trivas. Sandviken är en av de mest forskningstäta kommunerna i landet. Cirka 700 forskare bor och verkar i kommunen och på ytterligare ett antal företag runt om och i Sandviken. Det är ett flertal olika områden som forskningen fokuserar på. Bland annat materialteknik, försörjningskedjor, IT, miljöteknik och ny energi. Till antal patent räknat per 10 000 invånare är Sandviken landets mest innovativa kommun.

I Sandviken finns ungefär 3 400 företag och kommunen domineras av mikroföretagen som har mellan 1-9 anställda. Näringslivet i Sandviken består till 84% av mikroföretag. För företagen finns det stöd och hjälp att få från kommunen, bland annat av Näringslivsrådet. De har som främsta uppgift att genom samarbete mellan Sandvikens näringsliv, SANDVIK, Sandvikens kommun och övrig offentlig förvaltning underlätta för och stimulera det lokala entreprenörskapet. De arbetar för en positivare utveckling och tillväxt där målet är ett sunt och positivt företagsklimat.

För de företag som behöver stöd med ekonomin finns Revisor Sandviken. Vi förmedlar revisorer och redovisningskonsulter i Sandviken utan att du behöver leta aktivt. Det tar bara 36 timmar innan du får dina 3 kostnadsfria offerter.

Vad har en revisor för arbetsuppgifter?

Revisorn arbetar med att granska ett företags räkenskaper och förvaltning samt uttala sig om dessa i sin revisionsberättelse. Revisionsberättelsen är sen en del av företagets årsredovisning. Revisorn erbjuder även revisionsnära tjänster så som till exempel bokförings-, deklarations-, värderings- eller andra rådgivningstjänster. Det finns däremot regler för hur och när dessa tjänster får erbjudas utan att det inverkar på revisorns oberoende. Att ha revisor är inte obligatoriskt för alla företag, däremot om företaget uppfyller två av tre krav så måste en anlitas:

  • Fler än 3 anställda
  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Samma värde får inte vara uppfyllda två år i rad. Kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek gäller alltså först från och med det tredje räkenskapsåret. Förutom dessa krav kan de finnas krav på revisor enligt branschregler, exempelvis regler för advokataktiebolag och för kommunalt ägda aktiebolag.

Om ditt företag inte har krav på revisor kan det ändå vara bra att fundera på om ni behöver en. Det finns många fördelar med att ha en revisor eftersom det kan öka ditt företags trovärdighet. Genom revisionsberättelsen kan bolaget få en kvalitetsstämpel eftersom intressenter då vet att allt går rätt till i bolaget. Det här kan i sin tur leda till mer affärer och bättre villkor. Det kan även vara lättare att få lån från banken eftersom de vet att alla siffror som redovisats är korrekta.

Vad har en redovisningskonsult för arbetsuppgifter?

Ofta får redovisningskonsulten en viktig roll i ett företag eftersom ekonomin är en central del. Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdragsgivaren men det kräver en helhetssyn inom ekonomi och ett sinne för siffror. En del av arbetet kan vara att bistå ett företag med att bokföra alla affärshändelser enligt Bokföringslagen, hantera löneredovisningar, göra avstämningar för månadsrapporteringen, upprätta och skicka in skattedeklarationer för mervärdesskatt och löneskatter, upprätta bokslut och ta fram redovisningen. Det finns alltså en mängd variationer och allt beror på vad du som uppdragsgivare har för behov. Att ha en redovisningskonsult är fördelaktigt eftersom du får tid till annat i företaget. Eftersom de är experter på ekonomi så behöver du inte heller oroa dig över att något blir fel i redovisningen.

Kom i kontakt med revisorer och redovisningskonsulter

Vill du komma i kontakt med en expert inom revision eller redovisning är det bara att fylla i formuläret. Våra samarbetspartners svarar dig inom 36 timmar och erbjuder upp till 3 kostnadsfria offerter. Att använda Revisor Sandviken är enkelt och helt anpassat efter dina behov. Du kan dessutom hitta en auktoriserad revisor eller redovisningskonsult utan krångel.

Börja här