Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Östhammar

Tid är värdefullt i ett företag. De ekonomiska och administrativa bitarna är särskilt krävande, men det behöver de inte vara. Revisorer och redovisningskonsulter som är experter på ekonomi kan hjälpa dig. Det kan vara svårt att hitta en passande revisor eller redovisningskonsult. Därför hjälper vi på Revisor Östhammar dig att leta. Du behöver bara fylla i formuläret så har du upp till 3 olika offerter inom 36 timmar. Våra samarbetspartners väljs med omsorg så att du ska känna dig trygg med tjänsten.

Det är kostnadsfritt att använda Revisor Östhammar och det är alltid dina behov som sätts först.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Revisorer arbetar främst med revision

Revision är en oberoende granskning av ett företag, förening eller annan verksamhet. Revisorn bedömer företagets ekonomi och om verksamheten bedrivs effektivt med hjälp av den information som framgår i redovisningen och i andra ekonomiska rapporter. För att företaget ska kunna förbättras ger även revisorn råd inför ett nytt verksamhetsår. Iakttagelser och bedömningar sammanfattas i en granskningsrapport och revisionsarbetet avslutas med en revisionsberättelse.

För att revisorn ska kunna granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och förvaltning måste denne ha kunskaper inom redovisning, juridik och beskattning. Det kommer ständigt nya regler inom dessa område vilket förutsätter att revisorn håller sig uppdaterad om vad som händer.

Revisorn arbetar inte bara med revision utan även med rådgivning. De rådgör inte bara inom redovisning och skatt utan kan vara rådgivare när bland annat affärssystem eller nya rapporteringsstrukturer tas i bruk. De har erfarenhet från många olika företag och branscher vilket är en fördel. Innan revisorn accepterar ett uppdrag som rådgivare måste denne alltid beakta sitt oberoende, de kan inte lämna annat än revisionsnära rådgivning till en revisionskund.

När du behöver en rådgivare eller en revisor som kan utföra revision kan du kontakta oss på Revisor Östhammar. Våra samarbetspartners har lång erfarenhet från olika branscher och företag så att de bäst kan uppfylla dina behov.

Många fördelar med en revisor

Att anlita en revisor kan medföra en hel del fördelar för ditt bolag. Den allra största är att ditt bolag får en kvalitetsstämpel i form av en revisionsberättelse. Intressenter så som ägare, kunder, leverantörer och kreditgivare kan känna sig trygga med hur bolaget sköts och att allt går rätt till. Det i sin tur kan leda till mer affärer och bättre villkor. Bolag med valda revisorer och med revisionsberättelse får dessutom högre rating hos kreditvärderingsinstitut.

Med en anlitad revisor får du dessutom en kontaktperson så att du kan ställa frågor om det är något du undrar över. Revisorn fungerar bra som ett bollplank och kan dela med sig av goda råd eftersom de har lång erfarenhet från olika branscher och företag. De kan bland annat konsultera kring omstruktureringar, förvärv, värdering och beskattning. De kan vara väldigt värdefullt i ett företag som lever i en föränderlig tillvaro. Även för andra företag är det nyttigt att ha någon som kan ifrågasätta vad som händer i företaget för att driva ytterligare tillväxt och lönsamhet.

Det finns en hel del saker att tänka på när man ska anlita en revisor för att kunna ta del av dessa fördelar. Vi på Revisor Östhammar kan hjälpa dig hitta en passande revisor utifrån dina behov och önskemål. För en optimal matchning behöver du beskriva tydligt vad du vill revisorn ska hjälpa dig med.

Auktoriserad revisor innebär kvalitet

En revisor kan bli auktoriserad. De här innebär att revisorn uppfyllt en rad krav samt fortlöpande genomgår utbildningar. Auktoriseringen är ett tecken på kvalitet eftersom vem som helst egentligen kan kalla sig för revisor.

Kraven som måste uppfyllas för att bli auktoriserad revisor är:

  • Revisorn måste vara bosatt i Sverige
  • Utbildning på akademisk nivå
  • Praktisk erfarenhet under minst tre år

Den auktoriserade revisorn måste också förnya titeln samt genomgå kvalitetskontroller löpande. Syftet med kvalitetskontrollerna är att näringslivet och samhället i övrigt ska kunna förlita sig på den auktoriserade revisorns arbete.

Få hjälp med att hitta en revisor

Hos Revisor Östhammar får du alltid hjälp med att hitta en kompetent och professionell revisor. Våra samarbetspartners har lång erfarenhet och kan hjälpa dig med både revision och rådgivning. Fyll i formuläret och förklara vad du behöver hjälp med så får du svar inom 36 timmar. Dina offerter är helt kostnadsfria och utan bindning.

Börja här