Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Örnsköldsvik

Örnsköldsvik – den företagstäta kommunen med stort fokus på företagsamhet och handlingskraft. I Örnsköldsvik vill man skapa ett näringslivsklimat som förenklar det att vara företagare och som leder till att fler företag frodas och etablerar sig. Det innebär i sin tur att efterfrågan ökar på revisorerna och redovisningskonsulterna. Det är här vi på Ekonomijuridik.se kommer in i bilden:

Med vår hjälp får du motta tre kostnadsfria offerter inom endast 36 timmar från någon av våra revisorer eller redovisningskonsulter I Örnsköldsvik. Vi samarbetar med så väl små som stora revisionsbyråer i Örnsköldsvik och samtliga har den dokumenterade kunskapen och kompetensen som krävs för att hjälpa dig att upprätta en säker bokföring i Örnsköldsvik.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Företagsklimatet i Örnsköldsvik

För att underlätta företagandet i regionen finns ”Företagslotsen” som är en kostnadsfri service för dig som driver företag eller som vill starta ett företag.

De kan informera om vikten av att ha en revisor Örnsköldsvik eller redovisningskonsult. Som nystartad företagare är det viktigt att lägga rätt tid på rätt saker och en redovisningskonsult eller revisor kan optimera ekonomin och se till så att moms, skatter och lönehantering sker på rätt sätt.

”Företagslotsen” finns även för att Örnsköldsviks kommun och Företagarna i Örnsköldsvik vill öka antalet arbetstillfällen inom den privata sektorn och småföretagare spelar därför en stor roll. Ju fler småföretagare det finns, ju fler potentiella uppdrag finns det för revisorer och Redovisningskonsulter i Örnsköldsvik. Men det gäller att hitta rätt kompetens hos en revisor eller redovisningskonsult.

Det hjälper vi kostnadsfritt till med på Ekonomijuridik.se!

Vikten av samarbete mellan företag och revisor/redovisningskonsulter

Idag finns ett etablerat samarbete mellan organisationerna Företagarna, Industrigruppen och Handelskammaren, Tillväxtavdelningen samt NIS (Näringsliv i samverkan). Samarbetet tar sig i uttryck bland annat genom Näringslivsrådet, där chefstjänstemän, kommunalråd och företrädare för olika näringslivsorganisationer månadsvis möts en gång för informella överläggningar. Här diskuteras det om allt från nyetableringar inom småföretagande, vikten av revision, ökade arbetstillfällen och momsredovisning till vikten av samverkan mellan ungdomar och arbetsgivare och lönehanteringen av yngre anställda.

Gott entreprenörskap, företagande och ekonomisk utveckling är avgörande för att småföretagare ska frodas och må bra. En revisor eller redovisningskonsult är ett bra bollplank för det. Vi på Ekonomijuridik.se har goda samarbetspartners som jobbar som revisor eller redovisningskonsult och vi hjälper er gärna att komma i kontakt med dem.

Konkurrensläget i Örnsköldsvik

Utgångspunkten i det svenska näringslivet är att det skall präglas av fri konkurrens och affärsmässighet. Örnsköldsviks kommuns småföretagarpolitik attraherar nyetableringar för företag. Men i en fri konkurrens är det viktigt att hålla koll på företagets ekonomi.

Vår erfarenhet på Ekonomjuridik.se är att de företag vi hjälpt att hitta en revisor eller redovisningskonsult till snabbt får god likviditet och överblick på det ekonomiska läget i sitt företag vilket ökar konkurrensfördelarna.

När behöver man en revisor eller redovisningskonsult i Örnsköldsvik?

En revisor Örnsköldsvik arbetar med att oberoende granska och uttala sig kring er verksamhets ekonomi. En revisor är godkänd eller auktoriserad med titelskydd enligt lag.

Driver du ett aktiebolag som är av storleken större eller har ett bolag som står under tillsyn av finansinspektionen är du enligt lag skyldig att använda en godkänd eller auktoriserad revisor.

Så när står företaget under revisionsplikt?

Revisionsplikten innebär att man är enligt lag är skyldig att anlita en oberoende revisor.

Lagen träder i kraft för ditt företag när ni uppfyller två/tre följande punkter:

  • Aktiebolaget har en balansomsättning om 1,5 miljoner kronor eller högre.
  • Aktiebolaget har fler än 3 heltidsanställda.
  • Aktiebolaget som har en nettoomsättning på 3 miljoner kronor eller högre.

När du anlitar en oberoende revisor för revision innebär det att företagets bokföring, bokslut och årsredovisning granskas och revisorn sätter samman en revisionsberättelse.

En revisor i Örnsköldsvik tar sig an en rad olika uppdrag som exempelvis:

  • Ekonomisk rådgivning inom komplex redovisning, nyckelanalys, avveckling av bolag samt skatterådgivning.
  • Bokföring av kvittohantering, saldobesked, fakturering och löneutbetalning.
  • Lönehantering: hantering av lönespecifikation, rapportering, förmåner, provisionshantering, avstämningar, avtalshantering tjänstebildhantering, och skattedeklaration.

Vi kan revision i Örnsköldsvik

Som företagare är man sällan insatt i revision och det är svårt att finna rätt revisor som passar ens verksamhet. Genom vår kostnadsfria tjänst får du som kund hjälp med att hitta rätt revisor för just ditt uppdrag. Lämna info till oss om vad du behöver för hjälp så matchar vi dig med en av våra passande partner.

Såhär fungerar vår tjänst

Du fyller formuläret som finns på vår hemsida och lämnar allmän information om vad du vill ha hjälp med. Därefter får du tre kostnadsfria offerter inom 36 timmar. Du går sedan igenom dina tre offerter och har du frågor så återkoppla gärna till oss. Du är inte på något som helst sätt bunden till dina tre offerter!

Börja här