Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Örebro

Söker du efter en auktoriserad revisor eller en auktoriserad redovisningskonsult i Örebro? Via ekonomijuridik.se och Revisor Örebro kan du kortfattat beskriva ditt ärende och därefter matchar vi dig med några av våra samarbetspartners inom Revisor Örebro. Bäst av allt är att du inom 36 timmar får upp till 3 offerter från revisorer eller redovisningskonsulter och detta utan att någon kostnad tillkommer för dig.


Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Vad kännetecknar en auktoriserad revisor?

Vem som helst kan kalla sig revisor men auktoriserad revisor är en titel som utfärdas av Revisorsnämnden och endast till dem som uppfyller kraven i Revisorslag 5§. En auktoriserad revisor får givetvis inte vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare enligt föräldrabalken eller vara förbjuden att vara ekonomiskt eller juridiskt biträde. Utöver de grundläggande kraven så måste man för att få kalla sig auktoriserad revisor också ha utbildning och minst fem års erfarenhet av revisionsarbete. Via Revisor Örebro kan du vara säker på att hitta skickliga och auktoriserade revisorer.

Vad gör en auktoriserad revisor?

En revisors uppgift är att granska och verifiera ett företags eller en organisations redovisning. För större aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag är det ett krav att använda sig av en auktoriserad eller godkänd revisor. En revisor väljs till ett företag på företagets bolagsstämma och till en förening på dess motsvarighet, som är föreningsstämman.

Vem granskar den som granskar?

Revisorsnämnden (förkortas i RN) är tillsynsmyndighet för landets samtliga godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag. RN är också ansvarig för examination av nya godkända och auktoriserade revisorer. När du söker din auktoriserade revisor via ekonomijuridik.se och Revisor Örebro så kan du vara säker på att endast få offerter från seriösa revisorer.

Auktoriserad redovisningskonsult

Även en redovisningskonsult kan vara auktoriserad och precis som när det gäller revisorer i Örebro kan du få offerter från redovisningskonsulter via Revisor Örebro. För att vara verksam som auktoriserad redovisningskonsult krävs det att man är medlem i FAR eller Srf konsulterna och har både utbildning och är verksam som redovisningskonsult.

Vad gör en auktoriserad redovisningskonsult?

En auktoriserad redovisningskonsult biträder uppdragsgivare som företag och organisationer med såväl redovisningstjänster som rådgivning. Hjälpens omfattning är helt beroende av kundens önskemål. Därför underlättar det för dig som kund om du kan presentera ditt ärende så tydligt och precist som möjligt när du fyller i formuläret här på ekonomijuridik.se, det gör också det lättare att matcha dig rätt inom Revisor Örebro.

Auktoriserade redovisningskonsulter som vi har som partners kan hjälpa dig och din verksamhet med alltifrån enskilda uppgifter som bokföring och avstämningar av konton till att hantera i princip all löpande ekonomi som årsbokslut, deklaration, årsredovisning m.m.

Behöver du en auktoriserad redovisningskonsult eller en auktoriserad revisor?

En auktoriserad redovisningskonsult kan vara ett enormt viktig stöd för ett företag, en organisation eller förening och sköta hela verksamhetens ekonomi. En revisor är ett måste för många typer av verksamheter då det är denna som granskar att t.ex. inga oegentligheter förekommer. Som företagare gör man klokt i att välja så väl en auktoriserad redovisningskonsult som en auktoriserad revisor med största omsorg. Som användare av vår tjänst och Revisor Örebro kan du vara säker på att inte bara hitta rätt personer utan kunna göra en prisjämförelse med de upp till tre offerter du mottar inom 36 timmar efter att du kontakt oss.

Ta hjälp av en auktoriserad redovisningskonsult vid kontakt med myndigheter

För många företag kan kontakten med myndigheter både vara omfattande och krävande. Även detta kan en redovisningskonsult hjälpa till med. Genom att ta hjälp av en auktoriserad redovisningskonsult är man säker på att de uppgifter som man skickar in till Skatteverket är korrekta och att allt håller god och hög kvalitet. Det gör att man slipper onödig kontakt med myndigheter och att bli ifrågasatt gällande riktigheten i de uppgifter man skickat in.

Hur fungerar ekonomijuridik.se och Revisor Örebro?

Genom vår tjänst kan du på ett enklare sätt än någonsin tidigare hitta en auktoriserad revisor eller en auktoriserad redovisningskonsult i Örebro. Och du behöver inte nöja dig med första bästa heller, utan via ekonomijuridik och Revisor Örebro får du upp till tre offerter inom 36 timmar från det att du presenterat ditt ärende för oss. Så oavsett vilket ditt och ditt företags behov är ser vi fram emot att snabbt och effektivt matcha dig med en auktoriserad revisor eller redovisningskonsult i Örebro.

Börja här