Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Nynäshamn

Det är otroligt viktigt att välja rätt person som kan hantera ekonomin i ditt företag. För att du ska kunna hitta rätt person erbjuder vi på Revisor Nynäshamn en enkel och snabb tjänst. Du får 3 olika offerter för att kunna välja den som passar dig bäst.

Vi samarbetar med revisions- och redovisningsbyråer över hela Sverige som man kan lita på. För att du ska känna den tilliten kvalitetssäkrar vi i alla led och väljer våra samarbetspartners med omsorg. När du tar kontakt via formuläret får du svar inom endast 36 timmar och har friheten att välja den lösning som passar dig bäst. Tjänsten är kostnadsfri och utan bindning.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Behöver du rådgivning eller hjälp med revisionen?

Revisorn arbetar främst med att granska företag och deras ekonomi. De utför så kallade revisioner som leder till en revisionsberättelse.

Under revisionen granskas årsredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. I detta ingår bland annat bokföring, löneredovisning, skatteredovisning, åtföljande av övriga lagar och annat. Som resultat av granskningen upprättar revisorn en revisionsberättelse som är en del av företagets årsredovisning. I den uttalar sig revisorn bland annat om årsredovisningen och styrelsens och VD:ns ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen kan vara enligt standardutformning (ren revisionsberättelse) eller ha vissa modifieringar (oren revisionsberättelse – bland annat anmärkningar och upplysningar).

Det är viktigt att revisorn har god kunskap kring redovisning eftersom denne bland annat granskar rutinerna kring redovisningen och de siffror som företaget skapat i sin bokföring, bokslut och årsredovisning. Under sin utbildning är det vanligt att revisorn arbetar med redovisningstjänster för att lära sig det ordentligt.

En annan arbetsuppgift som har växt fram för revisorer är rådgivning. De kan bistå med kvalificerad ekonomisk rådgivning och vara ett bollplank för att utveckla ditt företag. Eftersom de har god insyn i företaget och kan se helheten så är de utmärkta rådgivare. Revisor Nynäshamn hjälper dig hitta en revisor oavsett om du behöver hjälp med revisionen eller om du behöver någon som kan vara rådgivare.

Välj rätt revisor

För att samarbetet mellan dig och revisorn ska kunna fungera bra så måste du välja rätt revisor. Det finns olika saker att ta hänsyn till när du väljer, bland annat: personkemi, branschkunskap och proaktivitet.

En av de viktigaste aspekterna att fundera kring är den personliga relationen. Att trivas med sin revisor är otroligt viktigt för kommunikationens skull. Du måste kunna känna dig trygg med att ställa frågor, vilket är likadant för revisorn. Finns inte personkemin där kan det påverka samarbetet och revisorns kunskaper kan inte nyttjas till fullo. För att du ska kunna bli erbjuden flera olika alternativ och välja den du litar mest på så får du alltid upp till 3 offerter av Revisor Nynäshamn.

Förutom att din revisor bör ha den grundläggande kompetens som krävs kan det även vara fördelaktigt om revisorn har branschkunskap. Det är ett plus om personen har god erfarenhet inom din bransch. Eftersom de arbetat med andra företag innan kan de dela med sig av goda råd och tips för att utveckla ditt företag.

Den tredje aspekten som är viktig att tänka på är proaktivitet. Du vinner mycket på att välja en revisor som kan komma med idéer och förslag på hur du kan effektivisera ditt företag. Det finns mycket kunskap hos en revisor och det gäller att ta nytta av det eftersom det kan hjälpa ditt företag.

Auktoriserade revisorer garanterar kvalitet

När revisorn är auktoriserad vet du som kund att kvaliteten är hög och erfarenheten lång. Det krävs både utbildning och flera år av erfarenhet med revisionsarbete för att kunna erhålla titeln. Att kalla sig för revisor kan vem som helst göra men just titeln auktoriserad revisor är skyddad enligt svensk lag.

För att säkerställa hög kvalitet arbetar revisorer enligt god revisorssed och god revisionssed. Den goda revisorsseden innebär bland annat att revisorn alltid ska uppträda med gott omdöme och verka för att lagar inte överträds. God revisionssed är detsamma som god sed bland erfarna revisorer med stor integritet och professionellt omdöme. Den styrs av revisionsstandarden ISA (International Standards on Auditing).

Använder du Revisor Nynäshamn kan du känna dig trygg med att hitta revisor med både erfarenhet och kompetens. Genom att beskriva vad du har för önskemål och behov kan du enkelt få en lösning presenterad inom 36 timmar.

Börja här