Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Nybro

Det finns många anledningar till varför man behöver en revisor eller redovisningskonsult. Vissa företag har krav på att anlita en auktoriserad revisor, gäller det inte ditt företag kan det ändå vara bra att fundera på om ni behöver hjälp. Du kan enkelt hitta en revisor eller redovisningskonsult via Revisor Nybro. Vi erbjuder en tjänst där du slipper leta aktivt och kan hitta det du söker efter, snabbt och enkelt. Du har upp till 3 olika erbjudanden inom 36 timmar. Du kan fritt välja vilket erbjudande som passar dig bäst.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Få hjälp av en revisor i ditt företag

Många väljer att anlita en revisor eftersom det kan ge deras företag ett flertal fördelar. Beroende på hur stort ditt företag är måste du kanske anlita en ändå. Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha revisor men det gäller inte om det inte nås upp till två av tre värden:

  • Fler än 3 anställda
  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Även om ditt företag inte har revisionsplikt kan det vara bra att fundera på om ni behöver hjälp. Är ni intresserade av hur en revisor kan hjälpa er kan ni fylla i formuläret. Revisor Nybro kan hjälpa dig hitta en passande revisor.

Det en revisor erbjuder är revisionsnära tjänster. I revisionen granskas företagets redovisning och förvaltning. Det görs med hjälp av informationen som framgår i redovisningen och i andra ekonomiska rapporter. Utifrån det bedöms det om företagets ekonomi är god och om verksamheten bedrivs effektivt. I arbetet ingår det även för revisorn att undersöka om det finns fungerande interna kontrollsystem. Sedan avslutas arbetet med en revisionsberättelse.

Eftersom revisorn är länken mellan företaget och företagets intressenter så blir revisionen en kvalitetsstämpel. Det är inte bara företaget som tar del av rapporterna som revisorn bestyrker utan även potentiella investerare, leverantörer eller banker.

Ett företag kan granskas av flera olika anledningar. Översiktlig granskning eller granskning av specifika åtgärder är granskningsuppdrag som inte är fullständiga. Efter kundens behov kan dessa användas enskilt eller i kombination med varandra.

När du inte vill sköta bokföringen själv

Då kan du ta kontakt med en redovisningskonsult. Det är inte det enklaste att hitta en som uppfyller alla önskemål man har, men det kan vi på Revisor Nybro hjälpa dig med. Du får alltid upp till 3 olika erbjudanden för att du ska hitta en lösning som passar dig.

En redovisningskonsult erbjuder tjänster inom redovisning. Alla företagare vet att ekonomin är en central del av företagandet, men många tycker bland annat att det är en stor börda. Det här gör att redovisningskonsulten får en viktig roll. De är insatta i alla regler och lagar samt kan hjälpa till med det mesta som rör ekonomi och företagande.

Redovisningskonsulter är specialiserade inom bokföring och ekonomisk redovisning, de arbetar med redovisningen av alla inbetalningar och utbetalningar samt andra ekonomiska händelser i företaget. Uppdragen beror helt och hållet på vad du som uppdragsgivare har för behov och vad du behöver hjälp med. Vanliga tjänster omfattar att bokföra alla affärshändelser, hantera löneredovisningar, göra avstämningar för månadsrapportering och ta fram årsredovisning.

Krav för auktorisering

Egentligen är titlarna revisor och redovisningskonsult fria att använda, vem som helst kan kalla sig det. Däremot är titeln auktoriserad skyddad enligt svensk lag, bara kvalificerade revisorer och redovisningskonsulter som uppfyllt kraven för auktorisering kan erhålla titeln. Du som uppdragsgivare kan känna dig säker med de tjänster som levereras eftersom den auktoriserade revisorn eller redovisningskonsulten arbetar enligt standarder. Du vet även kunskaperna och erfarenheten som krävs för att göra ett kvalitativt jobb finns. Själva auktoriseringen är en kvalitetsstämpel som ger en tydlig yrkesidentitet åt revisorn och redovisningskonsulten.

En lösning som passar dig och ditt företag

Att hitta en revisor eller redovisningskonsult kan vara svårt. Det tar lång tid eftersom man måste leta upp och kontakta ett antal, det är inte heller säkert att den första lösningen passar så då får man leta vidare.

För att du ska slippa leta aktivt och få tid till annat erbjuder vi en lösning. Vi på Revisor Nybro kan hjälpa dig hitta en revisor eller redovisningskonsult, helt enligt dina önskemål. Det enda du behöver göra är att fylla i formuläret, sen sköter vi resten. Du får upp till 3 olika kostnadsfria offerter inom 36 timmar.

Börja här