Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Norrköping

Vissa saker kan man skjuta upp men företagets ekonomiska redovisning bör inte höra det till man lämnar åt morgondagen. Men om man inte själv hinner med allt, hur hittar man riktigt kvalificerad hjälp? Jo, genom att använda sig av Revisor Norrköping och ekonomijuridik.se.

Här behöver du bara fylla i ett formulär och så har du inom 36 timmar upp till tre offerter från revisions- eller redovisningsbyråer att ta ställning till. Helt kostnadsfritt. När du använder Revisor Norrköping kan du vara säker på att du nyttjar en trygg tjänst, då vi kvalitetssäkrar alla vi samarbetar med.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Revisionskonsult eller revisor – vad letar du efter i första hand?

Låt oss först redogöra för skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor, för deras arbetsuppgifter skiljer sig åt. En redovisningskonsults jobb är hjälpa ett företag, en organisation eller en förening med deras löpande ekonomiska redovisning. En revisors främsta uppgift är att granska ett företag, en organisation eller en förenings och genomföra en så kallad revision. Om en revisor upptäcker något som inte skötts korrekt i en verksamhet så är han skyldig att anmärka på det. Har din verksamhet nått en viss storlek kan du vara tvungen att ha en revisor. Genom Revisor Norrköping kan du snabbt komma i kontakt med en.

Ideell, godkänd eller auktoriserad

En revisor kan vara ideell, godkänd eller auktoriserad. Om man har ett större bolag (eller ett som är verksamt under finansinspektionens tillsyn) måste man enligt lag ha antingen en godkänd eller auktoriserad revisor. Till en ideell förening kan man dock ha en lekmannarevisor, det vill säga en ideell revisor. Då det inte ställs lika höga krav på ideella föreningen som på stora företag.

Faktiskt så kan vem som helst kalla sig revisor men titlarna godkänd och auktoriserad revisor är skyddade i lag.

En auktoriserad revisor måste uppfylla en rad krav. Bland annat får han inte vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare enligt föräldrabalken eller vara förbjuden att vara ekonomiskt eller juridiskt biträde. Utöver sådana grundläggande kraven så måste man för att få erhålla titeln auktoriserad revisor också ha utbildning och minst fem års erfarenhet av revisionsarbete. Via Revisor Norrköping kan du vara säker på att hitta skickliga och auktoriserade revisorer.

Revisorsnämnden

Revisorsnämnden (som förkortas i RN) är tillsynsmyndighet för landets alla godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag. Revisorsnämnden är också ansvarig för examination av nya godkända och auktoriserade revisorer. När du söker din auktoriserade revisor via ekonomijuridik.se och Revisor Norrköping så kan du vara säker på att endast få offerter från seriösa revisorer.

Auktoriserad redovisningskonsult

Även en redovisningskonsult kan vara auktoriserad och precis som när det gäller revisorer i Norrköping kan du få offerter från redovisningskonsulter via ekonomijuridik.se och Revisor Norrköping. För att man ska kunna titulera sig auktoriserad redovisningskonsult krävs det att man är medlem i FAR eller Srf konsulterna, dessutom måste man både ha utbildning inom området och är verksam som redovisningskonsult.

Vad är auktoriserad redovisningskonsults arbetsuppgifter?

En auktoriserad redovisningskonsult hjälper sina uppdragsgivare med såväl löpande redovisning som rådgivning. Hur mycket hjälp en redovisningskonsult ger är beroende på dig som kund och dina önskemål. Därför är det väldigt bra om du som kund kan presentera ditt ärende så tydligt och precist som möjligt när du fyller i formuläret här på ekonomijuridik.se, det gör också det lättare att matcha dig med rätt redovisningskonsult eller revisor inom Revisor Norrköping.  Auktoriserade redovisningskonsulter som vi har som partners kan hjälpa dig och din verksamhet med alltifrån enskilda uppgifter som bokföring och avstämningar av konton till att hantera i princip all löpande ekonomi som årsbokslut, deklaration, årsredovisning m.m. Väljer du att ta en kontakt redan idag så har du dina första offerter inom 36 timmar.

Hur fungerar Revisor Norrköping?

Genom vår tjänst här på ekonomijuridik.se och Revisor Norrköping kan du på ett mycket enklare sätt än någonsin tidigare hitta en auktoriserad revisor eller en auktoriserad redovisningskonsult i Norrköping. Och du behöver inte nöja dig med första bästa heller, utan via ekonomijuridik och Revisor Norrköping får du upp till tre offerter inom 36 timmar från det att du presenterat ditt ärende för oss. Så oavsett vilket ditt och ditt företags behov är ser vi fram emot att snabbt och effektivt matcha dig med en auktoriserad revisor eller redovisningskonsult i Norrköping.

Börja här