Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Mölndal

Revisorer och redovisningskonsulter är en stor tillgång för ditt företag. Förutom att känna dig trygg i den kvalitet som levereras så kan det påverka hur andra ser på företaget. Att hitta en revisor eller redovisningskonsult går snabbt och kan enkelt göras via Revisor Mölndal. Du hittar våra samarbetspartners i din närhet och kan känna dig säker i att hitta en lösning som passar just dig. Inom 36 timmar får du 3 offerter att välja mellan, det bästa är att det är helt kostnadsfritt och anpassningsbart efter just dina behov.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Revisorn kan kvalitetssäkra information i ditt företag

En revisor arbetar med att kontrollera saker i ett bolag och är utsedd av ägarna. Det bidrar med förtroende för den ekonomiska information som lämnats av företaget vilket kan krävas för att företaget bland annat ska få det riskkapital som behövs. Genom kvalitetssäkring av företagets ekonomiska information kan alla inblandade förlita sig på den information som finns tillgänglig. Revisorer kan även arbeta som rådgivare men kan inte göra det på samma företag som de utför revision för eftersom revisionen måste vara oberoende. Det är dina behov och önskemål som bestämmer vad revisorn ska göra i ditt företag. Revisor Mölndal hjälper dig hitta en kompetent revisor inom 36 timmar.

Arbetet som godkänd eller auktoriserad revisor utförs enligt god revisionssed och styrs av ett särskilt regelsystem. Att kalla sig för enbart revisor kan vem som helst göra, titlarna auktoriserad och godkänd är däremot skyddade enligt svensk lag.

Genom en revisionsberättelse rapporteras resultatet och offentliggörs via årsredovisningen. Revisionsberättelsen redogör för vad revisorn har uppmärksammat i sin granskning av aktiebolagets årsredovisning och styrelsens förvaltning av aktiebolaget under räkenskapsåret. För att revisionsberättelsen ska godtas måste den skapats av aktiebolagets auktoriserade eller godkända revisor.

Redovisningskonsulten kan garantera att bokföringen blir gjord korrekt

En redovisningskonsult arbetar med att biträda uppdragsgivare med upprättande av bokslut, årsbokslut och årsredovisningar bland annat. Konsulten kan även vara rådgivare inom företagsfrågor, affärsfrågor och skattefrågor. Omfattningen av arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdragsgivaren och konsulten kan biträda både mindre och större organisationer.

Att kunden själv fakturerar och attesterar leverantörsfakturor medan redovisningskonsulten hjälper till att bokföra in- och utbetalningar är ett vanligt upplägg. Vill du däremot att redovisningskonsulten ska sköta allt så finns det möjlighet till det. Oavsett dina behov kan Revisor Mölndal hjälpa dig hitta en redovisningskonsult inom 36 timmar i din närhet.

Redovisningskonsult är något vem som helst kan kalla sig. Däremot kan en redovisningskonsult bli auktoriserad vilket är en titel som är skyddad. Kraven för auktoriserade redovisningskonsulter har höjts och titeln utfärdas av FAR och SRF. Det är en trygghet att anlita en auktoriserad redovisningskonsult eftersom de tar ansvar för att de utförda tjänsterna håller en hög kvalitet.

Skillnaden mellan revisorer och redovisningskonsulter

Även om redovisningskonsulter och revisorers tjänster vidrör varandra så är de olika i grunden. Många förklarar skillnaden genom att beskriva att en redovisningskonsult till exempel tar fram redovisningen medan revisorn reviderar/granskar den.

Det är vanligt för mindre företag att anlita en redovisningskonsult som bland annat kan hjälpa till med att:

  • Bokföra alla affärshändelser enligt Bokföringslagen
  • Hantera löneredovisningar
  • Göra avstämningar för månadsrapporter
  • Upprättar och skickar in skattedeklarationer för mervärdesskatt och löneskatter
  • Upprättar bokslut och tar fram årsredovisning

En klar skillnad är även att vissa företag är skyldiga enligt lag att ha en revisor. Revisionsplikten är avskaffad för mindre företag men det innebär inte att det inte finns fördelar med att anlita en revisor. Den avskaffade revisionsplikten har bland annat medfört stora brister i de minsta företagens årsredovisningar. De bristerna kan undvikas genom att anlita en revisor eller redovisningskonsult som kan granska eller helt sköta årsredovisningen. Via Revisor Mölndal kan du hitta den lösning som passar dig bäst.

Även om både revisorer och redovisningskonsulter kan arbeta som rådgivare så är det inte lämpligt om en revisor gör det på samma bolag där de arbetar med redovisningen och revision. I Aktiebolagslagen och Revisorslagen finns det jävsregler som beskriver att revisorn inte får granska sitt eget arbete eftersom revisionen måste vara opartisk.

Hitta en lösning som passar dig

Vi på Revisor Mölndal hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor baserat på dina önskemål. Våra samarbetspartners väljs med stor omsorg och med fokus på kvalitet och service. För att hitta din revisor eller redovisningskonsult behöver du bara fylla i formuläret så matchar vi dig med våra samarbetspartners. Inom 36 timmar tar du emot 3 kostnadsfria offerter.

Börja här