Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Mariestad

Driver du en förening eller funderar på att starta en? Det finns en del regler och lagar samt bra saker att hålla reda på, att anlita en revisor är bland annat något att fundera över. Revisorn väljs av föreningsstämman om inte annat bestämts i stadgarna, det är viktigt att denne gör en korrekt och seriös revision.

För att garantera att du får en professionell revisor kan du kontakta oss på Revisor Mariestad. Våra samarbetspartners har lång erfarenhet och stora kunskaper kring revision. Även om du har en förening, ett aktiebolag eller handelsbolag så kan vi hjälpa dig. Vår tjänst är kostnadsfri och du kan enkelt välja mellan upp till 3 olika lösningar.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Olika slags föreningar

I Mariestad finns det ett stort antal föreningar med olika inriktningar. Det finns till exempel idrottsföreningar, kulturföreningar, kyrkor och olika samfund. En av de första sakerna som bör göras är att definiera vad det ska vara för sorts förening. Ska den vara ideell eller ekonomisk? En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen medan en ideell förening kan syfta till att verka för medlemmarnas rättigheter, intressen eller för allmännyttiga ändamål. I en ekonomisk förening måste det finnas minst en revisor, i den ideella kan man välja bort revisor men det är vanligt att man har en ändå. När du behöver komma i kontakt med en revisor hjälper Revisor Mariestad dig.

Ekonomisk förening

Om ni är minst tre personer som vill driva verksamhet tillsammans så är en ekonomisk förening ett alternativ. Den ekonomiska föreningen har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Det innebär att medlemmarna ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta i föreningen. Anställning, ett bättre pris eller sänkta kostnader är exempel på utbyten. Så länge det ekonomiska intresset dominerar så finns det inget som hindrar att föreningen också främjar andra intressen än rent ekonomiska.

Det krävs minst tre medlemmar för att starta en ekonomisk förening. En viktig princip är det öppna medlemskapet som måste begränsas i stadgarna.

Ideell förening

Den ideella föreningen får inte ha till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva affärsmässig verksamhet. Ändamålet är ideellt i en ideell förening, det kan vara att verka för medlemmarnas rättigheter, intressen eller för allmännyttiga ändamål som till exempel att motverka fattigdom. Den ideella föreningen är alltid öppen för nya medlemmar som delar föreningens målsättning. En medlemsavgift är vanlig att betala in men de behöver inte bidra med kapitalinsats.

En ideell förening bildas genom att minst tre personer bestämmer syfte och namn. Ska man registrera föreningen måste man skriva stadgar och välja en styrelse.

Vad gör en revisor?

Det är inte bara nyttigt att ha revisor i en förening. Aktiebolag har krav på att anlita en revisor på grund av revisionsplikten men mindre kan välja bort det. Det krävs att företaget uppnår två av tre kriterier för att det ska vara ett krav:

  • Fler än 3 anställda
  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Även om företaget inte har krav på revisor kan det vara bra att fundera på om det behövs hjälp ändå. Revisor Mariestad kan hjälpa dig komma i kontakt med en passande revisor för just ditt företag eller din förening. Du behöver bara fylla i formuläret så har du svar inom 36 timmar.

Det revisorn gör är att granska och verifiera ett företags redovisning samt förvaltning. Den informationen som framgår i redovisningen och i andra ekonomiska rapporter hjälper revisorn att bedöma om företagets ekonomi är god och om verksamheten bedrivs effektivt. Granskningen kallas för revision och den avslutas med en revisionsberättelse.

Revisor Mariestad erbjuder mångsidig hjälp

Via Revisor Mariestad kan du inte endast hitta revisorer utan även redovisningskonsulter. Vi är experter på att förmedla rätt hjälp till kunden och vi gör det baserat på dina önskemål. Redovisningskonsulter erbjuder redovisningstjänster och kan hjälpa dig med bokföringen, lönehanteringen och andra delar som gäller redovisningen.

Revisor Mariestad erbjuder en trygg tjänst där du kan hitta det du söker efter, snabbt och enkelt. Vi väljer våra partners med största omsorg så att du ska känna dig säker med tjänsten, du hittar enkelt en auktoriserad revisor eller redovisningskonsult. Efter du fyllt i formuläret får du svar inom 36 timmar av våra samarbetspartners. Du tar kostnadsfritt emot upp till 3 olika offerter som du kan jämföra mellan.

Börja här