Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Luleå

Som företagare finns det mycket att hålla koll på. Ett väldigt viktigt och återkommande pappersarbete är deklareringen. Som tur är behöver du inte göra det själv och du kan låta en redovisningskonsult ta hand om det, det blir utfört professionellt och korrekt och du kan fokusera på ditt företag. Fyll i formuläret för att komma i kontakt med våra samarbetspartners inom redovisning och revision, det tar bara 36 timmar innan du får svar och det är helt kostnadsfritt.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Så deklarerar du i ett företag

Deklarationen är oerhört viktig för ett företag och det måste göras rätt. Det finns mycket att tänka på när man ska lämna in deklarationen, speciellt som företag. Främst handlar det om tre olika huvuddeklarationer:

Momsdeklaration: För de varor företaget handlar med måste moms betalas och redovisas i en momsdeklaration. Företag som är momsskyldiga har flera olika uppgifter som ska lämnas in vid olika tidpunkter. Den här deklarationen kan lämnas in kvartalsvis, årsvis eller månadsvis beroende på företagets redovisningsperiod.

Skattedeklaration: I den här deklarationen ska man uppge omsättning, ingående- och utgående moms. De flesta företagare lämnar den oftare än årligen och normalfallet är var tredje månad. Det förekommer även månadsvis.

Inkomstdeklaration: Varje år ska en inkomstdeklaration skickas in till Skatteverket där det står företagets inkomster och skatt som betalats in under det gångna året. När uppgifterna är redovisade kan Skatteverket fastställa företagets slutliga skatt.

Det är inte alltid lätt för företagare att hålla reda på alla olika regler och blanketter, däremot har en redovisningskonsult koll. Genom att anlita en konsult kan du vara säker på att det blir gjort rätt eftersom fel i deklarationen kan leda till ekonomiska och affärsmässiga skador. Redovisningskonsulter håller koll på vad som gäller för ditt företag och du kan tryggt överlåta arbetet.

Vad jobbar en redovisningskonsult med?

Redovisningskonsulter har varierande arbetsuppgifter men jobbar generellt med redovisningstjänster och rådgivning inom redovisning, beskattning och företagande. De erbjuder bland annat tjänster inom kundfakturering, fakturor från leverantörer, bokföring och bokslut. De arbetar både med större och mindre organisationer men omfattningen av arbetsuppgifterna beror på uppdragsgivaren. Revisor Luleå hjälper dig hitta en redovisningskonsult som sätter dina behov först.

2006 lanserades titeln auktoriserad redovisningskonsult som erhålls av Srf konsulterna och FAR. Eftersom titeln är skyddad enligt svensk lag så får inte vem som helst kalla sig det, det finns även en del krav för att bli auktoriserad. Redovisningskonsulten måste vara utbildad på akademisk nivå och ha minst fem års erfarenhet som redovisningskonsult.  Minst vart 6:e år måste konsulten bli kvalitetskontrollerad vilket är en del av kvaliteten den borgar för.

Reko som ramverk för auktoriserade redovisningskonsulter

En auktoriserad redovisningskonsult måste arbeta enligt Reko som är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som ger kvalitativa redovisningstjänster. Standarden har utvecklats gemensamt av organisationerna Srf konsulterna och FAR. Reko är ett sätt att höja kvaliteten på de tjänster som redovisningskonsulten erbjuder. Det finns ett bra stöd för konsulter att arbeta enligt standarden eftersom den innehåller rutiner och riktlinjer för att de utförda tjänsterna ska få hög kvalitet. Använder du Revisor Luleå för att hitta redovisningskonsult kan du vara säker på att hitta en som är auktoriserad, vi kvalitetssäkrar alla våra led så att du som kund ska känna dig nöjd.

Förutom Reko måste redovisningskonsulter även vara registrerade i registret mot penningtvätt. Registret är till för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Om redovisningskonsulten misstänker penningtvätt ska det rapporteras till finanspolisen.

Via Revisor Luleå kan du även hitta auktoriserade revisorer

Revisorer arbetar med att granska redovisningar vilket kallas för revision. De kan däremot precis som redovisningskonsulter även arbeta som rådgivare, men inte på samma företag som de granskar eftersom granskningen ska vara oberoende. Med hjälp av granskningen ser revisorn om företaget bedrivs på ett effektivt sätt och om ekonomin är god, de kan därefter ge råd om förbättringar och ta fram en revisionsberättelse.

Självklart kan även en revisor vara auktoriserad vilket våra samarbetspartners är på Revisor Luleå. Anlitar du en auktoriserad revisor kan du känna dig trygg med att revisionen utförs av en erfaren och professionell person.

Ta kontakt idag för att hitta auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter

Behöver du få kontakt med en revisor eller redovisningskonsult snabbt så är Revisor Luleå perfekt. Efter du fyllt i formuläret får du svar inom 36 timmar, tänk på att vara så tydlig du kan med dina önskemål för en så optimal matchning som möjligt. När våra samarbetspartners hör av sig får du 3 offerter kostnadsfritt, utan några förpliktelser.

Börja här