Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Ludvika

Det är viktigt att välja rätt revisor eller redovisningskonsult till ditt företag. Vid ett genomtänkt val får du en partner du kan lita på vilket kan leda till ett långsiktigt samarbete. Revisor Ludvika vet vikten av att välja rätt, därför har vi utvecklat en tjänst som hjälper dig hitta en lämplig revisor eller redovisningskonsult.

Vår tjänst är väldigt enkel: fyll i formuläret sen sköter vi resten. Utifrån dina önskemål och behov tar vi kontakt med våra samarbetspartners och förmedlar upp till tre olika offerter till dig. Våra samarbetspartners väljs med omsorg så att du ska känna dig nöjd med lösningarna som presenteras.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Varierande kunskaper och erfarenheter hos revisorer

Revisorer får inblick i många olika företag och branscher, därför varierar deras erfarenheter och kunskaper. Det finns revisorer som inriktar sig mot specifika branscher, väljer du en sådan revisor har du en fördel eftersom de vet vilka lagar och regler som gäller för ditt företag. Det kan vara svårt att hitta en revisor med branschkunskap men Revisor Ludvika kan hjälpa dig med detta. Våra samarbetspartners har varierande kunskaper för att bäst kunna tillgodose kundens behov.

En revisor arbetar med revisionstjänster och har som huvudsaklig uppgift att granska och verifiera ett företags redovisning och förvaltning. Eftersom revisorn är länken mellan kunden och kundens intressenter så har revisionsberättelsen stor betydelse. Potentiella investerare, leverantörer eller banker tar del av rapporter som revisorn bestyrker. Revisionen blir då en vedertagen kvalitetsstämpel gentemot tredje part.

Förutom revision erbjuder revisorn även rådgivning. De rådgör inom redovisning och skatt men även andra områden.

Få hjälp med redovisningen

I alla företag är ekonomin en väldigt central del, därför får redovisningskonsulten en viktig roll. För många företagare i Sverige är redovisningskonsulten en viktig resurs samt företagets högra hand i frågor som rör ekonomi, administration och affärsutveckling. Det behövs en bred kompetens inom redovisningsområdet men också kunskaper inom exempelvis moms och skattelagstiftning. När vi på Revisor Ludvika väljer våra samarbetspartners ser vi alltid till att de har den kompetens som krävs för att utföra ett kvalitativt arbete.

Vad redovisningskonsulten har för arbetsuppgifter varierar. Det är uppdragsgivaren som bestämmer uppdragets riktning och omfattning. Vanliga uppdrag omfattar att biträda vid bokföring av affärshändelser, upprätta bokslut, upprätta årsredovisning, budgetar, inkomstdeklarationer och lönehantering. Redovisningskonsulter är specialiserade inom bokföring samt ekonomisk redovisning och arbetar med redovisningen av alla inbetalningar och utbetalningar samt andra ekonomiska händelser i företaget. Är du intresserad av hur en redovisningskonsult kan hjälpa dig är det bara att fylla i formuläret, du har svar inom 36 timmar.

Auktorisering garanterar hög kvalitet

Genom att anlita en auktoriserad revisor eller redovisningskonsult kan du känna dig trygg med tjänsterna som levereras. Auktorisationen är främst till för dig som företagare eller arbetsgivare för att du ska känna dig trygg med att du anlitar en kompetent redovisningskonsult eller revisor. Det är en kvalitetsstämpel för kompetens, god kvalitet och effektivt arbetssätt. Vi på Revisor Ludvika siktar alltid efter att kunden ska få en kvalitativ lösning, därför kvalitetssäkrar vi alla våra samarbetspartners.

För att revisorn eller redovisningskonsulten ska kunna erhålla titeln som auktoriserad måste de uppfylla vissa krav. Revisorn måste vara bosatt i Sverige, ha högskoleexamen i företagsekonomi med studier i redovisning, skatterätt, statistik samt associationsrätt med mera. Ett annat viktigt krav är praktisk erfarenhet i minst 5 år av arbete med revision.

Redovisningskonsulten måste ha teoretiska kunskaper inom redovisning, beskattning samt viss juridik motsvarande akademisk nivå samt praktisk erfarenhet under minst 5 år av arbete som redovisningskonsult.

Så fungerar kvalitetssäkringen

För att säkerställa en god redovisnings- och revisionskvalitet är kvalitetssäkringen av avgörande betydelse. Syftet med kvalitetskontrollerna är att näringslivet och samhället i övrigt med stort förtroende ska kunna förlita sig på revisorns samt redovisningskonsultens arbete samtidigt som det är ett stöd för dem i deras eget kvalitetsarbete. Det viktigaste medlet i branschen för att ge allmänheten och tillsynsmyndigheterna garantier för att revisorer, revisionsföretag, redovisningskonsulter och redovisningsföretag håller en kvalitetsnivå i sitt arbete är just kvalitetssäkringen. Kvalitetsnivån i deras arbete måste uppfylla fastställda revisions- och redovisningsnormer och yrkesetiska regler.

För att du ska hitta den här höga kvaliteten hos revisorer och redovisningskonsulter så kan vi hjälpa dig. Vi på Revisor Ludvika har lång erfarenhet av att förmedla rätt revisor eller redovisningskonsult till företag. Det tar bara 36 timmar innan du har dina kostnadsfria offerter.

Börja här