Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Lidköping

Revisor Lidköping är en tjänst för dig som letar revisor. Eftersom det kan vara svårt att hitta rätt revisor har vi utvecklat en tjänst som förenklar processen. Du behöver bara fylla i formuläret och förklara vad du behöver hjälp med sen tar revisorerna kontakt med dig istället för tvärtom. Du slipper leta aktivt och får alltid upp till tre olika offerter att välja fritt mellan.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Dessa tjänster erbjuder en revisor

Revisorns främsta uppgift är att utföra revision. I revisionen granskar revisorn ett företags redovisning och förvaltning. Revisorn bedömer om företagets ekonomi är god och om verksamheten bedrivs aktivt med hjälp av informationen som framgår i redovisningen och andra ekonomiska rapporter. Det ingår även i arbetet att undersöka om det finns fungerande interna kontrollsystem och ge råd om vad som kan förbättras inför ett nytt verksamhetsår. Revisionen avslutas sedan med en revisionsberättelse där revisorn sammanfattar sin granskning och resultaten.

Revisionen kan ses som en kvalitetssäkring av den information om de ekonomiska förhållanden som en näringsidkare lämnar till marknaden i samband genom årsredovisningen. Revision är länken mellan kunden och kundens intressenter eftersom potentiella investerare, leverantörer eller banker tar del av de rapporter som revisorn bestyrker. Revisionen är alltså en vedertagen kvalitetsstämpel gentemot tredje part.

Revisorn arbetar inte bara med revision

Förutom revision så kan revisorn även arbeta med rådgivning. Många ser revisorn som ett bollplank eftersom de kan ge goda råd och tips kring mycket mer än bara redovisning och skatt. De har erfarenhet från olika branscher och företag vilket gör att de har den kompetens som krävs för att vara goda rådgivare.

Vissa företag har krav på att anlita en revisor på grund av revisionsplikten. Vet du vad som gäller för ditt? Även om ditt företag inte ingår i revisionsplikten kan det vara bra att fundera på om ni behöver hjälp. Ta kontakt med Revisor Lidköping så hjälper vi dig hitta en passande revisor.

Då gäller revisionsplikten

Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha en auktoriserad revisor men för att revisionsplikten ska gälla måste företaget uppfylla två av tre följande kriterier:

  • Fler än 3 anställda (i medeltal)
  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Når inte bolaget upp till två av tre krav så kan revisorn väljas bort. Samma värden får däremot inte vara uppfyllda två år i rad, först från och med det tredje räkenskapsåret gäller alltså kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek.

När revisionsplikt gäller för ditt företag måste du välja en revisor som fått behörighet av Revisorsnämnden: godkänd revisor, auktoriserad revisor eller registrerade revisionsbolag. Vi på Revisor Lidköping vet vad som gäller och kan hjälpa dig hitta en passande revisor utan krångel.

Förutom att revisorn måste ha behörighet från Revisorsnämnden så måste även denne vara minst 18 år gammal och får inte:

  • Vara i konkurs
  • Ha förvaltare
  • Ha näringsförbud
  • Ha rådgivningsförbud

Vad innebär titlarna auktoriserad och godkänd?

Det finns huvudsakligen tre typer av revisorer: auktoriserade, godkända och ideella. Den sistnämnda kallas även för lekmannarevisor och är oftast en person med ett ekonomiskt intresse. I ideella föreningar kan man anlita en ideell revisor men bolag som är verksamma under finansinspektionens tillsyn måste antingen ha en godkänd eller auktoriserad. Vem som helst kan egentligen kalla sig för revisor men titlarna godkänd och auktoriserad är skyddade enligt lag.

De auktoriserade och godkända revisorerna har genomgått både utbildning och praktisk erfarenhet för att kunna erhålla titeln. För att bli auktoriserad måste revisorn till exempel vara bosatt i Sverige, ha högskoleexamen i företagsekonomi med studier inom bland annat redovisning sen krävs även minst fem års erfarenhet av arbete med revision.

Välj rätt revisor

För att hitta en passande revisor krävs det tid och tålamod. Det är bäst att kontakta fler så att man kan välja den som man känner sig tryggast med.

Revisor Lidköping erbjuder en lösning som gör att du sparar tid och slipper leta. Vi är experter på att förmedla rätt hjälp till kunden och gör det baserat på deras önskemål. Du får alltid upp till 3 olika offerter utan kostnad som du kan välja mellan i lugn och ro. Vi samarbetar med både små och stora revisionsbyråer i Lidköping för att kunna tillgodose dina behov bäst. Samtliga har lång erfarenhet och den kunskap som krävs för att ta sig an både stora och små uppdrag.

Börja här