Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Kungälv

Det kan vara svårt att hitta en revisor eller redovisningskonsult. Därför erbjuder vi på Revisor Kungälv en enkel och snabb tjänst. Inom 36 timmar kan du hitta din nya revisor eller redovisningskonsult, utan att aktivt behöva leta. Revisorer och redovisningskonsulter kan hjälpa till med både redovisning och revision. Om du vill öka intressenters förtroende för ditt företag är det bra att anlita någon som kan hjälpa till med de ekonomiska bitarna.

Att hitta revisor eller redovisningskonsult via Revisor Kungälv tar bara 36 timmar och det är helt kostnadsfritt. Du får tre olika offerter att välja mellan utan förpliktelser.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Näringslivet i Kungälv

Kungälv ligger strategiskt vid Göteborg och erbjuder en attraktiv industrimark intill E6:an, goda kommunikationer och goda förutsättningar för näringslivet att verka och utvecklas. Näringslivet i Kungälv är karaktriserat av de små företagen. Det finns drygt 2 300 aktiva företag inklusive offentliga förvaltningar, utbildningar, hälso- och sjukvårdsföretag. Majoriteten av kommunens företag är små och verkar inom många olika branscher. Företag inom parti- och detaljhandel, tillverkning, transport, fastighets- och företagstjänster samt jordbruk, jakt och skogsbruk dominerar. Inom handel, tillverkning och transport finns de mest personalintensiva företagen.

Är du företagare i Kungälv kan du enkelt komma i kontakt med en revisor eller redovisningskonsult. Fyll i formuläret på hemsidan så har du tre kostnadsfria offerter inom 36 timmar.

Dessa tjänster erbjuder en revisor

En revisor arbetar med att utföra revision. I revisionen granskas företagets redovisning och förvaltning, alltså hur ledningen styr verksamheten. Med hjälp av informationen som framgår i redovisningen och i andra ekonomiska rapporter bedömer revisorn om företagets ekonomi är god och om verksamheten bedrivs effektivt. Det ingår även i arbetet att undersöka om det finns fungerande interna kontrollsystem. Inför det nya verksamhetsåret ger även revisorn råd om vad som kan förbättras. Iakttagelserna och bedömningarna sammanfattas i en granskningsrapport och revisionsarbetet avslutas med en revisionsberättelse.

Revisorer kan även arbeta med rådgivning inom bland annat redovisning och skatt. De har erfarenhet från olika branscher och företag och kan dela med sig av goda råd och tips. Några vanliga uppgifter är att hjälpa till med deklarationer och affärsutredningar, exempelvis värdering i samband med att ett företag ska överlåtas. Revisorn måste alltid beakta sitt oberoende innan denne accepterar uppdrag som rådgivare. En revisor är förhindrad att lämna annat än revisionsnära rådgivning till en revisionskund.

Vem som helst kan kalla sig för revisor, men vem som helst får inte kalla sig auktoriserad revisor. Den titeln är skyddad enligt svensk lag och revisorn måste uppfylla vissa krav. Revisorn måste bland annat:

  • Utöva revisionsverksamhet som yrke
  • Vara bosatt i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
  • Inte vara i konkurs eller ha förvaltare
  • Ha relevant utbildning på akademisk nivå eller motsvarande
  • Ha praktisk erfarenhet som revisor under minst fem år

Auktorisationen gäller för fem år sen måste den förnyas. Vi på Revisor Kungälv väljer våra revisorer med omsorg och fokuserar mycket på kvalitet. Därför kan du känna dig trygg med att hitta en revisor som har både erfarenhet och utbildning.

Dessa tjänster erbjuder en redovisningskonsult

Arbetsuppgifterna för redovisningskonsulter varierar, men arbetet kräver en helhetssyn inom ekonomi. De är bland annat specialiserade inom bokföring och ekonomisk redovisning och arbetar med redovisningen av alla inbetalningar och utbetalningar och andra ekonomiska händelser i företaget. De ser till exempel till att arbetsgivaravgifter, skatter och moms redovisas och betalas in i rätt tid.

Andra arbetsuppgifter kan vara löpande arbete med bokslut, årsredovisningar och andra ekonomiska transaktioner som rör företaget eller organisationens verksamhet. Att utveckla modeller för redovisning och utarbeta anvisningar för hur redovisningen ska göras är också en arbetsuppgift som kan ingå. Ibland deltar även redovisningskonsulten i budgetarbetet och gör bedömningar av hur stora intäkter och utgifterna för en viss tidsperiod bör vara om man vill uppnå sina lönsamhetsmål.

Även redovisningskonsulter kan bli auktoriserade. Kraven för att bli auktoriserad liknar revisorns men titeln måste förnyas vart sjätte år istället för vart femte.

Hitta revisor eller redovisningskonsult på ett ställe

Vare sig du letar efter en revisor eller redovisningskonsult så kan du hitta det via Revisor Kungälv. Vi erbjuder en kvalitativ och enkel tjänst för att du ska slippa leta aktivt. Det enda som behövs göras är att fylla i formuläret och beskriva vad du letar efter och vad du har för önskemål, sen sköter vi resten. Våra samarbetspartners kommer kontakta dig inom 36 timmar med tre kostnadsfria offerter.

Börja här