Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Kristinehamn

Det finns mycket som kan gå fel i den ekonomiska redovisningen. Är du inte insatt i alla regler och lagar som gäller för ditt företag kan det vara svårt. Därför är det bra att fundera på om det behövs hjälp. En redovisningskonsult kan hantera företagets redovisning och en revisor kan granska den. Det kan vara krångligt att hitta professionell ekonomisk hjälp, därför kan Revisor Kristinehamn hjälpa dig.

Genom att fylla i formuläret kan du få upp till tre olika offerter. Det är helt kostnadsfritt att använda tjänsten och matchningen med våra samarbetspartners görs utifrån dina behov. Du kan alltså känna dig trygg med att hitta en kvalitativ och anpassad lösning.

[contact-form-7 id=”68″ title=”Contact revisor” html_id=”revisor”]

Kvalitetsstämpel genom revision

En revisor får inblick i många företag och branscher. Huvudsakligen består deras arbetsuppgifter av att granska redovisningar och hur styrelser förvaltar organisationerna som de företräder. Ofta har revisorn ett varierande arbete eftersom redovisningen och styrelsens arbete sällan är densamma i två olika organisationer. Potentiella investerare, leverantörer eller banker tar del av rapporter som revisorn bestryker vilket gör att revisorn är länken mellan kunden och kundens intressenter. Gentemot tredje part är revisionen en vedertagen kvalitetsstämpel.

Under sitt arbete med revisionen måste revisorn beakta dels god revisionssed och dels god revisorssed, dessutom måste revisionen ske oberoende. Revisorn som granskar kan antingen vara ideell, auktoriserad eller godkänd. Ideella revisorer kallas även för lekmannarevisorer, de är oftast personer som har ett intresse för ekonomi. Vem som helst kan kalla sig revisor men titlarna godkänd och auktoriserad revisor är skyddade, det är endast de som har befogenhet att utföra revision i företag.

Via Revisor Kristinehamn hittar du alltid kompetenta och erfarna revisorer. Du kan känna dig trygg med att hitta en kvalitativ lösning som passar dig och ditt företag.

Välj rätt revisor

Du kan få upp till tre olika offerter genom Revisor Kristinehamn. Men hur vet man vilken som är mest lämplig? Närhet, kompetens, tillit och personkemi är några faktorer som man kan fundera över vid sitt val.

Den personliga relationen till revisorn spelar stor roll, man måste kunna känna förtroende för att samarbetet ska bli så bra som möjligt. För att underlätta personkemin är det en fördel att ha revisorn i närheten. Man kan dessutom enkelt ta sig till varandra om något akut dyker upp.

Kriteriet som är ett av de viktigaste är självklart kompetens. Revisorn måste ha kunskaper inom redovisning för att kunna sköta sitt arbete korrekt. Har revisorn dessutom branschkunskap så är det en fördel, då kan de dela med sig av goda råd och tips kring ditt företag.

Slipp tänka på bokföringen

När det kommer till att hantera den ekonomiska redovisningen så finns det hjälp att få. Redovisningskonsulter är experter på ekonomi och erbjuder olika tjänster inom redovisning. Omfattningen av arbetsuppgifterna kan variera från att biträda ett större eller mindre företag. Ett uppdrag kan ha flera olika inriktningar, till exempel:

  • Bokföring – Konsulten kan hjälpa till vid bokföring av affärshändelser, avstämningar och löpande rapportering av företagets resultat och ställning.
  • Årsbokslut – De skapar årsbokslut utifrån ett färdigställt bokslut.
  • Årsredovisning – Utifrån ett färdigställt bokslut upprättar redovisningskonsulten en årsredovisning.
  • Övriga uppdrag – Redovisningskonsulten kan även hjälpa till med budgetar, inkomstdeklarationer, skatter och moms samt mycket mer.

Vad redovisningskonsulten hjälper till med beror helt på vad du som uppdragsgivare har för behov. När Revisor Kristinehamn hjälper dig hitta en redovisningskonsult utgår vi alltid från dina önskemål för att skapa en optimal matchning.

Hög kvalitet hos auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter

Auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter garanterar hög kvalitet. De håller sig uppdaterade kring nyheter samt de lagar och regler som gäller i branschen. För att bli auktoriserad krävs det bland annat utbildning och praktisk erfarenhet under flera år. Auktoriseringen måste förnyas för att säkerställa att revisorn och redovisningskonsulten håller en viss standard.

Titeln auktoriserad är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet till professionella revisorer och redovisningskonsulter. Den höga kompetensen bidrar till att skapa förtroende för branschen och revisions- samt redovisningstjänster.

Hitta rätt med Revisor Kristinehamn

Att hitta en revisor eller redovisningskonsult med hög kompetens och erfarenhet kan vara svårt. Det tar tid att leta och det är inte alltid resultatet motsvarar ens förväntningar. Därför kan du vända dig till Revisor Kristinehamn, vi hjälper dig hitta det du söker efter. Det tar bara 36 timmar och du får upp till 3 offerter helt utan kostnad.