Öppet alla dagar: 8-20

Telefon: 010 - 495 83 00

Revisor Katrineholm

Det finns många tillfällen där det lönar sig att ha en revisor i företaget. Eftersom revisorer har en bred yrkesroll kan du som uppdragsgivare bestämma vad de ska göra för bolaget. Funderar du över att anlita en kan du enkelt ta kontakt med hjälp av Revisor Katrineholm. Vi förmedlar revisorer och redovisningskonsulter i Katrineholm för att du ska kunna hitta rätt lösning.

För att komma i kontakt med våra samarbetspartners är det bara att fylla i formuläret. Beskriv tydlig vad det är du behöver hjälp med och vad du har för funderingar för en optimal matchning. Du får svar inom 36 timmar och erbjuds 3 olika offerter utan kostnad eller bindning.

Få erbjudanden kostnadsfritt från upp till 3 revisorer / redovisningskonsulter

  • Revision
  • Bokföring
  • Lönehantering

Utveckling av tillväxt i Katrineholm

Katrineholm klättrar stadigt i Svenskt näringslivs företagsrankning. Rankningen innehåller 18 olika faktorer som berör företagsklimat och är en undersökning som presenteras varje år. I Katrineholm arbetar de långsiktigt med insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling i form av bland annat fler arbetstillfällen, fler företag och fler invånare. I deras arbete ingår mark- och exploatering, miljö/hållbar miljö, klimat och energi, kommunikationer, näringslivsfrågor och internationellt arbete.

Det finns ett varierat näringsliv i Katrineholm med många framgångsrika och växande företag. Många av dessa företag väljer att ha, eller måste ha, revisor. Revisorn utför inte endast revisioner utan kan hjälpa till med rådgivning för att utveckla ditt företag. Du kan enkelt hitta en revisor med Revisor Katrineholm.

Revisionen kan öka intressenternas förtroende för ditt företag

Den senaste tiden har revisorers arbetsuppgifter utökats vilket innebär att de inte endast arbetar med revisioner idag. Granskningar är däremot fortfarande deras främsta uppdrag. När revisorn utför revision granskas ett företags eller förenings bokföring och beslutsmässighet. Granskningen ska utföras oberoende och det finns särskilda lagar och regler för arbetet. Revisionen kan delas in i olika faser som tillsammans bildar den process som genomförs för varje revisionskund.

  • Planering
  • Löpande granskning
  • Bokslutsgranskning
  • Granskning av årsredovisning

Både företaget och revisorn bör vara involverade i planeringen. I planeringsmötet fastställs revisionens inriktning och omfattning. Revisorn samlar in information som används för att bedöma risken för väsentliga fel i redovisning och förvaltning.

Själva målet med revisionen är att skriva en revisionsberättelse. I den uttalar sig revisorn om årsredovisningen och om styrelsens och VD:ns förvaltning. Indirekt kan målet sägas vara att medverka till en trovärdig ekonomisk information om företaget. Revisionsberättelsen gör att kunder, ägare, leverantörer, kreditgivare och övriga intressenter kan känna sig trygga med hur bolaget sköts och att allt går rätt till. För företaget kan det leda till en tryggare tillvaro med mer affärer och bättre villkor. Det är även känt sedan tidigare att bolag med valda revisorer och med revisionsberättelser enligt standardutformning får högre rating hos kreditvärderingsinstitut. Den absolut största fördelen med en vald revisor är att det är mycket sannolikt att myndigheter vid urval av bolag som ska få skatterevision tar hänsyn till om bolaget har en revisor eller inte. Välj en revisor med hjälp av Revisor Katrineholm för att ta del av alla fördelar.

Revisorer erbjuder även rådgivning inom olika områden. De kan bland annat hjälpa till med utvecklingen av ditt företag och vid funderingar kring ekonomin. Vill du ha revisor som rådgivare kan inte denne också arbeta med revisionen eftersom den behöver ske oberoende.

Har ditt företag revisionsplikt?

Det är inte alla bolag som har revisionsplikt, för att det ska gälla måste två av tre följande punkter uppfyllas.

  • Fler än 3 anställda
  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Samma värde får inte vara uppfyllda två år i rad. Krav på revisor på grund av aktiebolagets storlek gäller först från med det tredje räkenskapsåret. Revisorn måste vara antingen auktoriserad eller godkänd och uppfylla övriga krav. I aktiebolaget måste revisorn vara minst 18 år gammal och får inte vara i konkurs samt inte ha förvaltare, näringsförbud eller rådgivningsförbud.

Hitta revisor enkelt med Revisor Katrineholm

Revisor Katrineholm erbjuder ett enkelt sätt att hitta en auktoriserad revisor på. Det som behövs är information kring vad det är du har för önskemål och vad du vill ha ut av ditt uppdrag. Du skriver ner dem i formuläret så gör vi resten. Utifrån din information matchar vi dig med våra samarbetspartners. De svarar dig inom 36 timmar och du blir erbjuden upp till 3 olika offerter utan kostnad.

Börja här